Sekotāji

otrdiena, 2017. gada 11. jūlijs

Aviācija, dzinēji-II.


Līdz ar jaunās paaudzes dzinēju F135 masveida ražosanas apgūšanu ASV tiek paziņots par principiāli atšķirīgu trīs kontūru dzinēju izstrādes un pārbužu nobeigumu. Darbi trīskontūru dzinēja jomā  noritēja paralēli F135 izstrādei. Raražošanas uzsākšana ļauj novirzīt finansējumu perspektīvai izstrādei kura sola 30% lielu degvielas ekonomiju. Programas Adaptive Engine Technalogy Development ietvaros radītais dzinējs ar revalucionāri jaunu shematisko risinājumu ietver arī izmantojamo konstrukcijas materjālu listes pārskatu.  Shematiski veidojot 3 plūsmu kontūrus: centrālo turbīnu un 2 ārējos kontūrus. Risinājums nodrošina plūsmas ceļu variāciju ar to optimizējot dzinēja ekonomijas-vilkmes rādītājus pielāgojot lidaparāta konkrētam lidojuma profilam. Modernos militāros divkontūru dzinējos t*-slieksni un efektivitātes robežu  lielā mērā noteic kritiska Ni- niķeļa-sakausēju tehnaloģijas bāze. Jaunajā dzinējā ilglaicīgi izmantotos Ni -sakausējumus aizstāj Ceramic Matrix Composites (CMC) - silīcija-karbīda SiC* matrices kompozītmaterjāli. Programas AETD dzinēji CMC materjāli nodrošina  gaisa -degvielas sajukšanas kambarī un priekšturbīnā t*-maksimuma-1300*C  ilglaicību ,panākot 25% degvielas ekonomiju un 10% vilkmes pieaugumu. Silīcija-karbīda matrices kompozītmaterjāls veido 70% no Ni-sakausējumu blīvuma ļaujot  būtiski samazināt dzinēja svaru. Panāktā degvielas ekonomija , darbības režima  izvēles optimizācija ļauj prognozēt  līdz 30%  kaujas sniedzamības , 40% klātbūtni mērķapvidū ,bet kopumā  par 74% samaziot atkarību no degvielas tankeru atbalsta. Pēdejais rādītājs ir sevišķi aktuāls aviācijas darbībai ierobežotā kaujas teātrī.. Jaunie dzinēji pirmkārt paredzēti B3/-21''Raider'' projekta aprīkošanai. AETD  tehniskos gabarītos savietojams ar  F135 ļaujot veikt F-35 dzīnējmaiņu. Tādejādi turpinot līdz ar  taktiskiem-iznīcinātājiem F-16/-15 aizsākto F-100/110 divu dzinēju filozofiju.   Perspektīvā F-35 klientam sniedzot izvēles iespēju iegādāties standarta F135 -sniedzamību, kinētiku ,ierobežotu virskaņas kreisēšanu vai krietni dārgāku, bet ar būtiski labākiem rādītājiem apveltītu alternatīvu. 2016 gadā dzinējražotājam General-Electric aviation un Pratt&Witney paziņojot par visu perspektīvā dzinēja agregātu un sekciju ''uguns''pārbaudi. Jaunais dzinējs atradīsies  F135-45.000lbs(19.000kg/s) vilkmes maksimāla klasē, bet ietvertās tehnaloģijas ir piemērojamas pastāvošo konstrukciju pilnveidošanai. Pirmkārt ,ietverot uzlabojumus F-100/-110 dzinēju līnijā. Turpinot*finansēs pieejamo F-16 kinētisko kaujas rādītāju tālāko uzlabošanu. AETD programas radīto tehnaloģiju elementu pielietojums neaprobežosies tikai ar militāriem, bet atradīs  tālāko pielietojumu civilās aviācijas dzinējos. Pirmkārt to saistot ar SiC kompozītmaterjālu izmantošanu gāzģenerātoru un turbīnu kameru aplikācijā.  Piemēram ,uzlabojot kuģos izmantojamo gāzturbīnu L2500 tehniskos rādītājus utt. Dzinējiem kļūstot par nākamo 6P lidaparātu : B3/-21''Raider'', F/A-XX -vilkmes ''atbalsta punktu'' debesīs.

                                             General Electric -dzinēji un materjāli.

turpinot*- Indijas tendera uzvaras gadijumā F16 ražošanas līnija tiks pārnesta no ASV uz Indiju. Darijuma rezultātā F-16 ražošana turpināsies netikai Indijas Gs ,bet arī perspektīviem ārvalstu klientiem:Azerbidžāna, Kazahstāna, Ukraina, Rumānija.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana