Sekotāji

sestdiena, 2017. gada 23. septembris

Precīzā aviācija.

Ieskats Krievijas Gs attīstības tendencēs.  Krievijas Gs rīcībā atrodas liels daudzums tehniski novecojušu lidaparātu ,pirmkārta taktisko-bumvedēju* un triecienlidmašinu kuru tehniskais aprīkojums neatbilst moderna kara prasībām.  Sākot ar p.gs.90 gadiem PSRS/Krievijas Bs aizsākās  Su-24 modernizācijas programas ''Metranom'' izstrāde. Pretēji Rietumvalstu precīzo un punktveida ieročiem, Krievija realizē precizitātes izpratnē atšķirīgu tehnisko projektu . Objektīvi, sistēma atspoguļo valsts tehnisko un finansiālo iespēju slieksni. Tehniski aprobežojoties ar ''mazcenas'' precīzās aviācijas koncepciju.  Krievijas gadijumā precizitāte un mazcena ir relatīvi lielumi.  Zenītsistēmu apdraudējuma zonā tiek projicēts nesējs ! Valsts GS nodefinējot prasības:  tehniski vienkārši realizējams, janodrošina pastavošo lidaparātu analogā  borta un  jaunās ciparu sistēmas savietojamība , izmaksās maksimāli lēta , janodrošina precīzs, vienkāršās munīcijas-aviobumbu un reaktīvo lādiņu pielietojums.  Jaunā gadsimta pirmajā dekādē privātāi kompānijai ''Gefest-T'' materjalizējot pārskaitītās tehniskās prasības jaunajā navigācijas-mērķēšanas sistēmā SPV24-25''Gefest''. 

video Nr.1 
Atšķirībā no JDAM koncepcijas Krievija realizē ''mazcenu precīzās aviācijas ''-- ''Gefest'' koncepciju. Pievienotais video Nr. 1 ļauj iepazīties klātienē ar navigācijas-tēmēšanas sistēmas SPV24-25 ''Gefest'' sniegto rezultātu poļigonā. Turpmāk izvērtējot SPV24-25 rezultātus. Jaatzīmē ka minētā navigācijas-tēmēšanas sistēma atkārto un dažos raksturlielumos pat pārspēj p.gs. 60 -80 gadu ārvalstu labākos paraugus. Ilustrācijai jamin: F-111, A-6 Intruder /-7 Corsar-II , Tornado GR-1/-3. Precīzās bumbošanas pamatu veido precīzā navigācija  ar lidaparāta datora tekošo datu: ātrums, augstums , pikējuma leņķis vai pārlidojums pret mērķi -veiktspēja. Piemēram, ASV JS klāja aviācijas triecienlidmašinas A-6 ''Intruder'' un A-7Corsair-II  izcēlās uz taktisko-iznīcinātāju F-4 ''Phantom'' fona ar precīzo navigācijas-mērķēšanas sistēmu.  Līdzība un atšķirība :  tādiem priekšgājējiem kā  F-111''Advark'', A-6/-7 un ''Tornado'' -precizitāte nodrošināja komplicēta navigācijas mērķēšanas sistēma. Apvienojot : aktīvās radiolokācijas apvidus tēla kontūru salīdzināšanu, IS-optiskā  apvidus tēla , radionavigācijas, mehāniskās vai lāzera žiraskopu navigācijas datu integrēta apstrāde. Rezultātā panākot CEP= 10/20m mērķsatriekšanu. Raksturlielumi tika nodrošināti jebkuros d/n un meteo apstākļos ,bet saistāmi ar optimālām no 50m līdz 300m lidojuma takām.  To strauju degradāciju izraisa lidojuma augstuma pieaugums kā arī mērķapvidū sastaptā pretdarbība. Sistēmas SPV24-25''Gefest'' kodolu veido signālnavigācijas  GPS/Glonnas izmantošana, bet atbalsta palīgfunkcijas veic konkrētā lidaparāta modelī izvērstās  mērķēšanas sistēmas. Piemēram, taktisko-bumvedēju Su-24/-34 un vidējo bumvedēju Tu-22M3 mērķdatu ģenerēšanā dalību ņem radiolokātori ,bet triecienlidmašīnām Su-25SM3* šādas iespējas trūkst.  Katrs lidmašīnu modelis atšķirsies ar pielietojuma taktiku un rezultātu. Autors,  varbūtējā agresora aviācijas tehniskās iespējas atklāj pielietojuma taktiku. Sīrijas kaujaslaukā precīzā satriekšana*veiksmīgi realizējas pret manevrā pasīvu pretinieku kam trūkst vienkāršu zenītsistēmu*.  Statisku infrastruktūras un militāro objektu aizsardzībai nepieciešama  integrēta PGA sistēma ar iznīcinātājaviāciju un zenītsistēmām. Nozīmīga vieta ''precīzās aviācijas'' pielietošanā ir uguns kariģētāju klātbūtne kaujaslaukā. Mērķatklāšanas-ģeolokalizēšanas un mērķnorādas funkcijas nodrošina ''Streļec'' sistēma. Tās funkcionālā pārbaude norit Sīrijas konflikta ietvaros. Kaujas grupu ierindas un izlūkgrupu ugunskoriģētāju izmantotā ''Streļec''  sistēmas ģenerētie dati tiek noraidīti gaisa komandpunktam Il-20M vai A-50 no kurienes  retranslēti  izgaidošai aviācijas trieciengrupai. Krievijas Gs aviācija dienas laika bumbošanai iesaista Su-24 /-34 un Tu-22M3 izmantojot vidējos vai lielos augstumus. Dienakts tumšajā perjodā tehniski mazāk komplicētos un zemākos augstumos funkcionējošos- Su-25SM3. To attiecinot arī uz triecienhelikopteriem Ka-52 un Mi-28N kuru borta aprīkojums ietver SPV24-28 ''Gefest'' sistēmu.   Triecienhelikopteru precīzā navigācija nodrošina šķēršļota apvidus apstākļos ātri sasniegt ģeolokalizēto mērķi un precīzi satriekt ar nevadāmo  vai vadāmo ieroču pielietošanu. Autors, Krievijas un Sīrijas aviācijas nesastop  zenītraķešu apdraudējuma pretdarbību.  Sākot ar 2016 gadu  no IV- grupējumu ieroču klāsta ir pazuduši PeZRS.  Fakts liecina par finansējuma un politiskā atbalsta apsīkumu no Persijas līča patron- valstu vidus.

Tu22M3 ''precīzās aviācijas'' objekta  bumbošana ar izsēju.

 taktisko-bumvedēju*-PSRS/Krievijas apzīmējums : frontes-bumvedējs - šauri specializēts lidaparāts-Su-24/-17M2/-3, MiG-27.
Triecienlidmašīna*- klasiska : Su-25/A-10
Su-25SM*-SM-Stroevoj Modernizaciji(Ierindas Modernizācija) ietver 3 blokus: SM /SM2/-3.
 SM modifikācija ir atvasināta no sarežģītākas un dārgākas ,noraidītas -TM modifikācijas.
Ietver nav.mērķēšanas sistēmu PRnK-25SM''Bars'' tās centrā atrodas BTsVM-90 dators. Navigācijas precizitāte ar GPS/Glonnas-15m, bez-200m. Lidaparātiem trūkst  autonomi dublējošas LINS ar to atklājot, ka vieda-GPS signāla DRFM tehnikā veiktu imitācija ''precīzo lidaparātu'' koncepcija pārvērš par dumjā.

kaujaslauka precīzā satriekšana*- apvidū izvērsta ,kompakta kaujas grupa 100x100m vai 200x200m-PR2 nodrošina manevra grupas iznīcināšanu vai disfunkciju.

vienkāršu zenītsistēmu*- PeZRS Grom-1/ Stinger vai RBS-70NG.                                                                                              

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana