Sekotāji

piektdiena, 2017. gada 8. septembris

Krievija, Organizātoriskā pārbūve.

Līdztekus izvērstam konfliktam Ukrainā ,notiek kaujās gūto atziņu integrācija Bs organizātoriskajā struktūrā. Uzmanības vērts ir Krievijas MSL ''Izvestija'' -- ''21gs.divīzija'' armijas formējumu organizātoriskās struktūras uzlabošanai veltīts raksts. Rakstā apskatot jaunformētās 150 mehanizēto strēlnieku divīzijas strukturālo atšķirību no armijā pieņemtā organizātoriskā standarta . Sevišķi uzmanību vēršot uz tanku daudzumu jaunveidotā mehanizēto strēlnieku divīzijā. Atkāpe, armijas formējumu apzīmējumu nosaka pēc mērķnozīmes ,to rīcībā esošais bruņojums. Piemēram, tanku divīzija apzīmējums norāda uz tanku skaitlisko dominanti ,bet mehanizēto strēlnieku formācijā kaujas mašīnu dominanti, motorizēto/mobilo/kavalērijas- riteņu bruņtransportieru /ugunsatbalsta vai bruņmašinu. 2017 gadā Krievijas Bs  atjaunojot un turpinot PSRS(Krievija) raksturīgo tradīciju: maldu un viltus formējumu izveidi.  Kapeic,  maldu un viltus ? Pirmkārt ,mēs par mieru visā pasaulē ! Otrkārt, politiskās dividendes ! Krievijas Eiropas daļā izvēršot, robežvalstu perifērijā tikai mehanizēto strēlnieku divīziju , bet ne tanku divīziju ! 
 Politiski noliedzot runas par agresīviem, uzbrukuma nodomiem*. Tehniskos rādītājos jaunformētā 150 msd.* atbilst tanku divīzijai ! Organizātoriskā struktūra ietver 2 tanku pulkus un 2 meh.strēlnieku pulkus kam piekļaujas izlūk bataljons,  artilērijas un PGA pulks, sakaru bataljons un citas nodrošinājuma daļas. Uzsverot ,ka  katrā no 2 mst.p. atrodas pastiprināts tanku bataljons. Skaitliski katrs PSRS/Krievijas parauga tanku pulks* ietver 94 kuriem japieskaita 2  stiprinātas rotas (40x2) kopumā veidojot 268 tanku* ! Tādejādi pēc skaitilskā apjoma  un tehniskās dominantes ir redzama izteikta tanku divīzija  kurai piemēro viltus apzīmējumu ! Publikācijā norādot ,ka realizētā organizātoriskā  struktūra sniedz vairākas priekšrocības. Kompakta ar lielu ugunspēku apveltīta ,vieglāk pārvaldāma, mazāks personālsatāvs un atbalsta tehnikas daudzums. Otrkārt, ievērojami izaug viltus-msd.- formācijas ugunspēks un aptverāmā manevra areāls. Janorāda ,ka minētie ''maldus un viltus'' principi ir paŗceļojuši no PSRS(Krievijas ) ''aukstā kara'' pretinieka maldināšanas priekšrakstiem*. Autors,formācijas tapšana izgaismo Krievijas militāri tehnisko un konceptuālo krīzi. Jaunveidotās formācijas izvēršana Dienvidu KA ,Rostovas apg., Novočerkā, tiešā Ukrainas robežu tuvumā norāda uz tās mērķnozīmi.

                                    Dienvidu KA,Rostovas apg.Novočerkaska-150 msd.

Militārā apdraudējuma radīšana kaimiņvakstīm ir Krievijas ārpolitikas neatņemama sadaļa.  Ņemot vērā Ukrainas diplomātijas panākumus  ir prognozējama jauna Krievijas izvērsta konflikta militārā eskalācija. 2017 gadā novērojas Ukrainas austrumu robežas apdraudējuma frontes izaugsme.  Prognozējas , ka spēku izvēršana neaprobežosies ar Krieviju, bet ietvers arī Baltkrievijas teritoriju.
Nozīmīga loma šo plānu maskētai realizācijai pieder mācībām ''Zapad-2017''.
 Ilustrācija, tikai atsevišķas NATO valstis  šodien var izveidot : tanku divīziju(-as) ASV , Turcija, Grieķija, bet Vācija un Spānija tikai 3 gadu perspektīvā.  2017 gadā , 2 vietā  pēc nozīmes NATO, Lielbritānijas armijas rīcībā atrodas 227 tanki !

msd*-mehanizēto strēlnieku divīzija.
268 tanku*- nav zināms vai izlūkbataljona rīcībā atrodas tanku rota (10 tanki) = 278 tanki !
Minētā 150 msd. komplektējas ar T-72BM3 uzlaboto modifikāciju.

TANKU PULKS*- PSRS/Krievijas ,Ukrainas,Armēnijas,Kazahijas utt.- ietver 3, retāk 4 t.bataljonus: t.pulks (94) 3x31+1 = 93+1=94 , T bataljons (31t) -ietver 3 t. rotas: 3x10+1 kom. tanks=30+1=31, T. rota (10) -ietver 3 t. vadus: 3x3+1 kom.tanks =9+1=10
uzbrukuma nodomiem*- politiski un militāri -tanks simbolizē  un ir pēc fakta unversāls ierocis. Vienlīdz labi izmantojams aizsardzībā un uzbrukumā,  niansi veido tanku koncentrācijas daudzums apvidū. Politiski un militāri -Tanku divīzija ir augstākais -spices bruņtehnikas formējums ar  skaitliski lielāko tanku koncentrāciju. Primārā mērķnozīme, uzbrukums !
maldināšanas priekšrakstiem*-  klasiskā karadarbībā ,viltus-maldu formācija taktiski ietver pārsteiguma elementu. Pretinieka msd.- manevrs, ugunsspēks ir lielāks par gaidīto,  rada taktisko pārākumu un  panākumu. Šodien primāri veic politiskos uzdevumus.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana