Sekotāji

pirmdiena, 2018. gada 19. februāris

Konflikti Tanki un problēmas.

Lokālā karadarbība vairumam tās dalībnieku demonstrē Izrēlai sen pazīstamu patiesību, moderni tanki ir vāji aizsargāti no prettanku raķetēm. Līdz nesenam laikam lokālos konfliktos dominēja dažādu modifikāciju T72 tanku modeļi. Vairumā gadijumu T-72 modelim PTVR abpsorbcija izraisa munīcijas eksploziju fragmantējot korpusu. Te jaatzīmē arī Krievijas izvērstā karadarbība Ukrainā pretspēlētāju tanku modeļus pārstāvot T-72/-90 un T-64. Konflikti Sīrijā un Jemenā pulcē jaunus dalībniekus, blakus Krievijas bruņtehnikai nostājas Turcijas, Saud Arābijas , AAE. Kaujaslauks papildinās ar jauniem modeļiem: T-90A, M-60A3, M-60T ''Sabra-II'' ,M48A5, M-1A2 Abrams ,Leo.-2A4 , ''Altai'', ''Leclerc''. Jaunu tehnikas modeļu klātbūtne ļauj izvērtēt to kaujas noturību. Turcijas bruņtehnika sastop kurdu, bet SaudArābijas ,AAE bruņtehnikas formējumi husītu pretdarbību. Rezultātā ,cīņā ar kurdiem Turcija caurmērā zaudē 10+ Leo2A4 ,1 ''Altai''  un 12 M60, bet SaudArābija aptuveni 20 M1A2 un 22 M60 tanku. Abos gadijumos tiek zaudēti moderni tanki.
Lejāk kurdu YPG cīņa Sīrijā ar Turcijas Bs  tanku bruņkulaku, Leo2A4, ''Altai''un M60 modifikācijas.

                                       Tanki: M60, Leo2A4 un ''Altai''*pret Kornet, Fagot,Tow2 .  

                                             SaudArābijas M1A2 SEP -sēdoša bruņu -pīle.
        
Pretiniekiem bruņtehnikas satriekšanai izmantojot Krievijas, ASV , ĶTR,Vācijas, Irānas izcelsmes modernas PTRS. Atkāpei , tanku T-72/-62/-54 modeļu zaudējumi netiek skaitīti , sieniet buntītes. Dokumentāli fiksētās tanku un PTVR sadursmēs vairumā gadijumu uzvaru gūst prettanku ieroču apkalpes.

                                       FSA(al queda- filiāle) -Nepiesegta tanka satriekšana.
  
Viens no pretinieka panākumu cēloņiem ir tanku izmantošana labi pārskatāmā apvidū par stacionāru , fortifikācijām neaizsargātu ugunspunktu. Prettanku sistēmu operātoru izpratnē: bruņām klāta, stacionāra-pīle ! Cēloņi tam ir kļūdas plānošanā, elementārā tehikas pielietojuma taktikas detaļu ignorēšana. Kompetences trūkums. Izraisot neattaisnotus tehnikas un personālsastāva zaudējumu.

                                Irakas Bs M1A2 -raķetes apsorbcija torņa munīcijas māneklī.    

Autora  skatijumā , karadarbibas specifika diktē iepazīties klātienā ar konkrēta  tanka-ugunspunkta izvēršanas apvidu. Sapieru skautu vienība, nosakot uguns bīstamos sektorus secīgi izvēršot fortifikācijas kuru aizsegā atradīsies bruņtehnika. Tanku grupai ierodoties ar skautu  atbalsta tehniku. Tās uzdevums veikt attālinātu apvidus tehnisko novērošanu-skanējumu.  Ieguvumi ,izvērsts CCD/TV/IS /Ltm ar GPS mag/komp.- savrups modulis aizstāj atklātu, stacionāru tanka pozicinonēšanu apvidū. Atklājot pretinieka aktivitātes tiek noraidītas tankiem vektora mērķkordinātes. Tankam iznākot īslaicīgi taisnās uguns līnijā tehniski sagatavota ,mērķēta raidijuma veikšanai.  Prasmīgi izmantojot d/n- tumšo posmu rodas iespēja pielietot kara viltību. Mednieka, sēdošās pīles - tanka vizuālo mānekli /imitātoru. Veicot pretinieka pievilināšanu, realizējot principu : mednieks kļūst par medījamo-upuri. Tātad, lokālie konflikti var kalpot par kvalitatīvu tanku- optisko mānekļu/imitātoru pielietojuma vidi ! Izmantojot  4 tanku-vadu ar nelielu pozīciju nošķirtību var veidojot uguns karuseli.  Iegūtās priekšrocības: PTRS operātoram grūti noteikt kurš no 4 tankiem būs 1 atklātā ugunslīnijā un kurš 2.  PTRaķetes ''TOW'' pielietojums maksimālā- 3,4km vai ''Kornet-E''-5,5km distancē saistas ar  no 12,5s līdz-17 sek. lidojumu. Tanka izniršana ar 4 sek. -1 lādiņa raidijums +4 sek. attiešana fortifikāciju aizsegā izraisa raidītās raķetes vadības noraušanu. Laika limiti ir lielāki veckām, bet mazāki jaunām PTRS. Apskatot problēmu, nesaitas ar pretinieka arsenālam nepieejamiem PTVR modeļiem. Piemēram, Spike-LR/ER, Tow-2B RF ''Aero'' vai ''Kornet-EM''**Pateicoties autorizētās karadarbības patronvalstu tehniskam atbalstam neformālo spēka grupu rīcībā nonāk pietiekami moderni un efektīvi PTRS. Pie tadiem jamin ''Hezbollah'' un Jemenas husītu pielietotie Irānas ''Kornet-E'' licences kloni. Šada ieroča pielietojums izvirza bruņtehnikai singrus priekšnoteikumus ekipējuma kvalitātei un pielietojuma taktikai. Piemēram, klasiska tanku pielietojuma koncepcija paredz manevra karadarbību kur biezākā bruņa atrodas pret apdraudējuma-fronti , pierē. Torņa frontālās daļa no centra ass 30* pa kreisi un labi platā sektorā bruņa tur kinētisko un kumulatīvo lādiņu iedarbi. Piemēram:  Sīrijā fiksētie gadijumi kad krievu T-90A un turku M60T''Sabra-II'' torņa frontei apsorbējot PTR raidijumus neskādejot apkalpei.

                                                     Turku M60T ''Sabra-II''
  Zemas intensitātes konfliktā apdraudējuma vektoram nav skaidri izteikta sektora ,tas atrodas 360* apmetienā. PTRS raidītā uguns vairumā gadijumu vēršas pret korpusa un torņa mazaizsargāto sānu projekciju. To veicina tanku atklāta eksponēšana pozīcijā ignorējot fortifikāciju nozīmi. Katra tanka zaudējums ir tehniskās, militārās kompetences trūkumu summas materjalizētā izteiksme. Konfliktos vērojams ,ka vairums tanku , neatkarīgi no modeļiem dažādu iemeslu dēl nonāk kaujas rajomā netbilstoši ekipēti , precīzāk kailbruņā ar to kļūstot par vieglu mērķi. Smieklīgi ,bet to pamatā ir  ieroču iegādes laikā parakstītie noteikumi ! Piemēram,  NATO Turcijas eksplotētie tanki Leo.-2A4 bez izgatavojvalsts akcepta nedrīkst aprikot ar ātri izvēršamiem reaktīvās bruņas elementiem. Ierobežojumi attiecas arī uz tehnisko aprīkojumu !  Līdzīgi ierobežojumi saitas ar ASV tankiem M60 /M1. Noteikumi paredz ,ka tikai iepriekš atrunāti elemti un modernizācijas paketes ietvaros...Japiemin kaimiņu Igaunijas Bs pieredze ar Somijā iepirkto XA180''Sisu'' BTR partiju. Otrās partijas pieteikuma laikā Somija izvirza blakus noteikumus kā ietekmē BTR iegāde notiek Nīderlandē. Blakus noteikumu radītie ierobežojumi ir viens no moderno tērauda pīļu vieglās bojāejas fenomena iemesliem.  Prasmīga pielietojuma taktiska un pretinieka ieroču trūkumu pārzināšana ļauj minimizēt zaudējumus. Taktika atklāj militāro kompetencei. Apskatot Turcijas Bs darbību Sīrijā ir redzama armijas tīrīšanas radītais rezultāts. Pārskaitīto tanku modeļiem pamatā ir termovīzijas tēmekļi un nakts redzamības ierīces tanka darbībai d/n- tumšajā laikaposmā. Nosprausto uguns robežu, pozīciju sasniegšana, aizsardzības fortifikāciju izvēršanas darbi ir veicami d/n-tumšajā perjodā. Nakts ir manevra un uzbrukuma laiks ! Jaaceras , pretinieka rīcībā atrodas modernas,bet svarīgos tehniskos elementos liesinātas PTRS. Tas saistas ar PTRS sarežģītāko un dārgāko sistēmas sadaļu, termovīzijas tēmekli. Tehniskā elementa trūkums aprobežo ieroča pielietojumu ar d/n- gaišo pusi un optiski labi caurskatāmu vidi. Tehniskam faktam atklājot ka pretspēlētājs nav gatavs izmantot šo zināmo trūkumu sev par labu. Autors, konflikta vide ir pretimnākoša tehniski jaunu risinājumu izmēģinājumiem. Nav saprotami iemesli kapeic Krievijas Bs kontingents Sīrijā nesaņem tankus T90A ar aktīvās aizsardzības sistēmu ''Arena-E''. Lokālie konflikti  atšķiras ar apdraudējumu un bruņtehnikas pielietojuma taktiku. Tā demonstrē nepieciešamību netikai pēc individuālām ,bet arī kolektīvām  bruņtehnikas AAS. Kolektīvās AAS  aizsardzība lauks izaug no šodienas 5-10-15m līdz 100/150m distancei.  Ar to nodrošinot neliela bruņtehnikas formējuma aizsardzību gaitā, atpūtā vai uguns pozīcijās no visa veida PTVR raidijumiem.  Pamatā 2 tanki +2 KKM/BTR .Tehniski aktuāla ieroča niša, modulāra kolektīvās AAS nodrošina atbalstu punktu aizsardzību no PT-granātām un PTVR raidijumiem. Japiemin, ka  lokālos konfliktos demontrēto  tanku satriekšnas panākumu ietekmē ,sākot no 2018 gada ASV kļūst par 2 valsti aiz Izrēlas kura masveidā aprīko bruņtehniku ar AAS.

 ''Kornet-EM''**-lāzer novades PTRS ,trūkums-salīdzinoši dārga. Prieksrocības :  satriekšanas ātrums-300m/s-320m/s , no 5000m līdz 10.000m distance, kaujas daļas efektivitāte, kompaktums , iespaidīga sauzemes un gaisa mērķliste. Skatām  teh.datus. bet ne kremļa propagandas ruporu.

Altai*-Turcijas nacionālā izstrādne, Pamatā Korejas K2 preojekts. Turcijai projicējot ''Altai'' kā Leo.2A6 analogu. Pārsteigums ir tanka izvēršana bez papildus aizsardzības ekipējuma !  Paviršības  vai draudu nepietiekams novērtējums, apvienojumā ar neatbilstošu taktiku izraisa -5,5 milj.$ vērta tanka zaudējumu.                                                                                          

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana