Sekotāji

svētdiena, 2019. gada 17. februāris

2. Su-27/-30/-35 varenības Mīts !

Šodien Krievijas apgūtā PESA tehnaloģija objektīvi šķir 20 gadu solis no 1P- AESA tehnaloģijas.  No 2015 gada AESA radiolokātori izmanto 2P elementu GaN(GalijaNitrīta) bāzi kura aiztāj 1P  GaA (GalijaArsena) tehnaloģiju. Tehnaloģisko sliekšņu atšķirība slēpjas specifiskās tehniskās niansēs kuras neaprobežojas tikai ar atklāšanas/satveršanas raksturlielumiem.Jaunās tehnaloģijas paver principiāli jaunas tehniskās iespējas. Piemēram, 2P -GaN AESA antenu elementu bāze raksturojas ar zemu energopatēriņu un lielu elektronu ģenerāciju, lielu eksploatācijas noturību, specifisku RLS tehnisko raksturlielumu kardinālu uzlabošanu, platjoslu frekvenču diapozonu.

                                                 PESA v AESA.
 
 Tehnaloģijai transformējot klasisko Radiolokātoru par daudznozīmes Informatīvo atbalsta centru : ietverot radiolokātora, REI un REC  kā arī kalpojot par šaurjoslu-radiosakaru /platjoslu datu- straumētu, SATCOM sakariem, datu -WiFi bāzes staciju pavadošo platformu vai ieroču pārvaldei. Prognozējams ,ka sākot ar 2025 gada AESA  raidītāju/uztvērēju MMIC moduļos izmantos 3P SiGe elementu bāzi. Daudzfunkcionālai listei pievienojot arī mikroviļņu enerģētiskā ieroča režīmu.  Atšķirībā no PESA radaru ierobežotās frekvenču joslas, AESA nepastāv fiksētu darba frekvenču diapozoni. Precīzāk, augstas enerģētikas, fiksētas darba frekvences kuras viegli konstatē REI un veic pretdarbību ar REC līdzekļiem: maldina,  degradē vai bloķē.  

                                               AESA antenas.      
 Jaatzīmē ,ka pretiniekam pastāv iespēja izmantot vienkāršu, platjoslu šķērs bloķēšanas REC principu.  Tā trūkums , aktīvās izstarošana, ''bākas princips''-ļaujot oponentam izmantot VR ietverto ''uz emisijas objektu'' režīmu. Izmantojot platjoslu šķērs bloķēšanu tiek liesināta traucētāja enerģētikas potencionāls, janoklāj platjoslu spektrs ar to radot signāla spēka'' pleca pārsvaru pretniekam.    Mūsdienu 2P AESA radari un netikai, izmanto LPI*-  sevišķi zemas enerģētikas signālus kuri ir īslaicīgi laikā un fekvencē ''peldoši'' to atklāšani pretiniekam nepieciešama nemazāk komplicēta REI sitēma. Tehnaloģija , REI realizācijas pamatā atrodas sevišķi jūtīgas 360* antenas-uztvērēji (omni-directional), augstas ražības signālprocesori, programatūra, datoru veiktspēja.  AESA  radari pateicoties MMIC -šūnu uzbūvei raksturojas ar lielu enerģētisko ''manevru''. Veicot telpas apskati LPI režīmā vienlaicīgi ļauj veikt selektīvu -atklātā pretinieka darbafekvenču aktīvu degradēšanu-maldināšanu-bloķēšanu saglabājot telpas kontroli un nodrošinot mērķnorādi raidīto ieroču novadei. Kalpo par vienu no zemas signatūras kaujas etaloniem. Izdalot šauru frekvenču joslu ar pretinieka REI pretimnākošiem darba raksturlielumiem, izraisot pretinieka aizsardzības REC ''atmodināšanu''. Vienlaicīgi LPI režīmā caurskatot telpu ar raķešu raidijumu uz  pretinieka REC-emisijas objektu. Panāktais rezultāts, veikts diskrēts raķešu raidijums un to autonoma novade uz emisijas objektu.  Radiolokāta AESA spējās ir realizēt spraugu-antenām un PESA savstarpēji noliedzošas darbības vienlaicīgi, to pamats, platjoslu spektrs un laika pārvalde. Līdzīgi kā F-22 arī JAS39C/E liels uzsvars tiek likts uz integrēto REI/REC sitēmu. Tās pamatuzdevums veikt telpas pasīvo signālizlūkošanu,  mērķu atklāšanu, kvalificēšanu un ģeotelpisko lokalizāciju kā arī neitralizēt pretinieka raidītos ieročus. F22 un JAS39C ietverto REI sistēmas iegūto datu precizitāte ir pietiekama ieroču raidijumam bez radiolokātora aktivizēšanas. JAS39C/E un F-22 raksturojas ar reāllaika divirzienu datu līniju ,tehniski nodrošinot ''satriekšana caur kooperāciju'' principa izmantošanu. Šodienas F-22 AESA straumējuma datu līnijas režīma ražība raksturojas : noraidīt 550-600 Mbit/s bet saņemt 1,6-2 Gbit/s. Minētie maksimumi realizējas no 40km līdz 60km distancē bet apjomos liesināki rādītāji lielākās distancēs.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana