Sekotāji

pirmdiena, 2019. gada 18. februāris

Raķetes: NSM pret Uran/Jahont/Onix ?

2013 gadā Polija  noslēdz ar Norvēģiju  PKR NSM iegādes darijumu kura ietvaros  saņem 1. batereju/divizions ar 12 starta iekārtām un 48 PKR NSM (Naval Strike Missile). 2014 gadā Polija noslēdz darijumu par otras NSM baterejas iegādi. Polijas JS krasta pretkuģu aizsardzības daļām saņemot skaitliski pietiekamu arsenālu varbūtējā agresora JS kapacitāšu bloķēšanai vai neitralizācijai. Kārtējo vētru Krievijas MSL izraisija poļu militārā apskatnieka Maksimiliana Dura publikācija lapā  Defence24.pl . Raksts veltīts valsts JS attīstības perspektīvai un saņemtā PKR NSM diviziona kapacitātēm. Apskatniekam paužot ,ka līdz ar PKR NSM iegādi tiek apglabātas Krievijas ambīcijas Baltijas jūrā kontrolēt vai bloķēt komunikācijas. Nepieciešamīgas gadijumā Polijas JS PKR divizons(-i) spēs bloķēt Krievijai svarīgās jūras komunikācijas, piekļuvi Kaļingradas (Kēnigsbergas) anklāvam. Maksimilianam Duram norādot  pirmkārst uz ekonomisko un militāro efektivitāti salīdzinājumā ar Polijas JS fregašu iegādes planiem. Pretstatot fregašu iegādes izmaksas un izdzīvošanas iespējas. To atklāšana ir viegla, bet satriekšanai Krievijai nepieciešams vienkārši 2-3x PKR asenālu. Tātad , runa iet par riska pārvaldi, tā minimizāciju. Pretstā fregatēm, krasta PKR NSM divizioniem šādu izdzīvošanas draudu nav. Krievijas MSL speciālistiem norādot uz nacionālo PKR Uran /Jahont/Onyx pārākumu pār NSM. Žurnāla ''Arsenal Otečestva''  redaktors, pilnas slodzes ''militārais eksperts'' , Aleksejs Leonkovs  paužot pretēju apgalvojumu, Polijas PKR NSM divizions nespēs bloķēt Krievijas JS komunikācijas Baltijas jūrā ! Norādot ,ka raķetes 220km sniedzamība ,  IIR /GPS/INS datu korekcijas līnija -novades sistēma, sastaps kuģu PGA sitēmas un REC pretdarbību. Kā galvenais trūkums norādas PKR NSM nelielais līdzskaņas M=0,95 ātrums, pretstatā ''Jahont/Onyx'' virskaņas M=1,8-2. Nojauna liekot ieskatīties pārskaitīto PKR tehniskos raksturlielumos. Raķešu raidijumu problēmas saistās ar distanci jo tālāk , jo grūtāk trāpīt. Kuģis kā mobils mērķis pārvietojas ar optimālo 18/22Me ( 33,4/40,7 km/h precīzāk 9,25/11,31m/s) atrumu.Pretkuģu raķetes raidijuma ralizācijas varbūtība ir atkarīga no vairāku lielumu un tehnaloģisko faktoru summas. Piemēram, mērķim atrodoties tehniskās redzamības-40km distancē pastāv liela  PKR realizācijas varbūtība. Iemesli, PKR ātrums 0,95 ( apt. 295m/s=1040km/h) patērē apt. 2min. lai nonāktu -10km distancē no mērķa, raķetei  takā saņemot RLS-korekcijas atbalstu.  Tātad ,mērķis saglabājot nemainīgu gaitu, lineāru kustību, noies: 120s x 11m=1,32 km !! Citiem vārdiem, novirze no virtuālā centra -1,32km raķetei atrodoties 10km distancē no mērķa, tas atradisies  pašnivades RL-skanējuma laukā.  Atkāpe , pieaugot distancei tiek samazināts ātrums 860km/h (240m/s) pilni 40km=2,40min. (160s) vai 950km/h (265m/s) 40km=(152s) Minēto (ne-)mainīgo lielumu piemērā, pieaugot distancei mērķa dreifs no virtuālās centra ass pieaug: 80km-2,64km, 120km-3,96km, 160km-5,28km, 200km-6,6km, 240km- 7,92 km, 280km-9,24km. Neaizmirstam ,minētais km-distances lielums ir apļa PR2 laukums kurā atrodas mekējamais mērķis ! Tātad, 120 km distancē apļa diametrs = 8km , 160km=10,5km bet 280km=18,5km ! Problēma , Nr.1- vairumam mūsdienu PKR korpusa diametrs ierobežots ar 533mm tātad arī izvērstās antenas laukums un secīgi ierobežotās mērķa atklāšanas iespējas. Piemēram,''Harpoon'' pašnovades bloks nodrošina fregates 4000t. lieluma (EAV=3000m2) mērķa atklāšanu un satveršanu 5-6 baļļu jūrā no 16km līdz 23km, bet nelielu 550/600t. (1000m2)  korveti -12/16km distancē. Problēma, Nr2-RL-aktīvā pašnovades bloka skanējuma lauks aprobežojas ar 15/22* pa labi un kreisi no centra ass. Tātad  pieaugot raidijuma distancei skanējums lauks sarūk no 2/3 līdz 1/3 vai 1/6 no PR2 apļa laukuma- frontes, saglabājot necauskatāmu, mērķa patvēruma lauku. Nr3- PKR priekšlaicīga RL- akivizācija atmodina mērķa aizsardzibas sistēmas. Franču risinājums, PKR ''Excoset''-REI režīms ar pasīvo RF- zondēšanu ,atklājot mērķi raķete satuvinās, aktivizē  RL-pāšnovades bloku un veic fināltakas sprintu. Princips nodrošina pārsteiguma faktora realizāciju.Mūsdienās minētā tehnaloģija darbojās tikai starp oponentiem ar atšķirīgiem tehnaloģiju sliekšņiem. Piemēram, darbojas pret Krievijas JS kuģu radiolokātoriem, bet nedarbojas pret vairums NATO valstu kuģiem. Iemesli, zemas eneģētikas signāli, LPI-tehnaloģijas izmantošana. Piemēram , LPI - pielietojas pat kompaktās navigācijas RLS. NATO un citu valstu flotēs pēc LPI- tehanloģijas apgūšanas seko kuģi ar zemas signatūras korpusiem. Pārvēršot fregati ar EAV =3000/4000m2  par nelielu zvejas laivu vai traleri ar EAV=100/400m2 !
Piedāvātie risinājumi , mērķa ''dreifu'' kompensējot ar virskaņas 700-800m/s ātrumu !  Neskaitot Krieviju, virskaņas PKR ir guvušas atzinību arī ārvalstīs :Taivanā ,Japānā un Ķīnā.

                                               P300''Bastion''Jahont''
 
 Galvenie ierobežojošie faktori ir svars un gabarīti kuri sadārdzina-sarežģī eksploatāciju. Raidijumi tālās diatancēs tiek zaudēts parsteiguma faktors. Liela augstuma - 10/14km lidojuma taka tiek agrīni atklāta 300km, atmodina kuģa REC un zenīrsistēmas. Efektīvakās pielietojuma distances atrodas līdz 100km sniedzamībā , izmantojot zemo 300-100-10m augstumu un 750m/s ātruma radīto pārsteigumu. Piemēram, Taivanas speciālistiem prezentējot HsiungFeng-3 ilustrējot dueli starp līdzskaņas un virskaņas PKR raķetēm sekojoši: 100km distancē pretinieks ar līdzskaņas PKR veic pirmo zalvi un pēc 2/3 distances, seko atbildes raidijums, virskaņas raķete satriec pirmā pretinieku.

                                                    Taivanas,  virskaņas HF-3.

 Līdz 120km distancei ir vienkāršota korekcijas datu atbalstam-helikopteri-BPLA. Virskaņas raķešu sniegtās ātruma priekšrocības un realizācijas varbūtība atšķirsies katrai no ražotājvalstīm Taivana,Japāna,Ķīna vai Krievija. Cēloņi , elementu bāzes tehnaloģiskā sliekšņa atšķirība. Tātad ,pastāvot objektīvam tehnaloģiskam slieksnim radiolokācijā utt.-Krievijas PKR kaujas efektivitāte pret modernām platformām būs minimāla ! Sevišķi tāliem , P-800''Onyx'' raidijumemi 500/800km , realizācijas varbūtība ir simboliska. Mobilu ,flotes mērķu satriekšanai nepieciešama kosmisko izlūkpavadoņu zvaigznājs vai krasta, flotes izlūkaviācijas informatīvais atbalsts. Cēloņi, bāzes tehnaloģiskā sliekšņa atšķirība ko nosaka netikai raķetē ietvertās, bet arī atbalsta tīkla-datu apraide-mērķnorādes kvalitāte vai trūkums. Ilustrācijai,  Krievijai stratēģiski svarīgā ''Glonnas''  signalnavigacijas zvaigznāja pavadoņos- 85% elemtu bāze ir ar ASV izcelsmi ! Līdzīga situācija pastāv RL-virsmas zondēšanas-izlūkošanas pavadoņos.  Alternatīva, Uran/Jahont/Onyx PKR aiz horizonta raidijumiem var tikt izmantota krasta REI sitēmas vai telpiski apjomīgu, aizhorizonta RLS korekcijas datus. To realizācijai nepieciešami gaisa komandpunkti-retranslātori , ievainojamība !  Pretēji ir ar NATO ieroču nomenkalatūru, PKR NSM atrodas tehnaloģiskajā spicē. Tā saglabā kaujas efektivitāti pat saskarsmē ar uzlabotām, zemas signatūras platformām. Raķetē tiek 100%  realizēta  zemas signatūras koncepcija: RF/IS/IIR-korpusā-temperatūras pārvalde kā arī REI+ IIR -INS/GPS+datu līnija novadē. Tās realizācijas distance ir cieši atkarīga no eksplotanta valsts pārvaldīto atbalsta sistēmu kvalitātes: datu līnijas-tīkls , ārejie informācijas avoti. Kuģu un PKR pretspēlē neskaitot tehnaloģijas būtiska nozīme ir pielietojuma  distancei un pārsteiguma faktoram.    

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana