Sekotāji

svētdiena, 2014. gada 2. marts

Budžeti un iespējas-II.

Perspektīvai izsardzības doktrīnas militārai sadaļai būtu japaredz asimetrisku spēku  izbūvi un pielietošanas taktiku.Nosakot teritorijas aizsardzībai nepieciešamo spēku apjomus un resursus. Paredzot minimālo un maksimālo pretestības laiku. Nacionāliem Bs janodrošina agresora saistīšana apvidū , iegūstot minimālo 7 d/n ''laika logu'' NATO spēku varbūtējā atbalsta saņemšanai. Ņemot to par pamatu tiek veikta NBS izbūve.  Militārā apdraudējma vektori.Vēsturiski, ārvalstu  spēki Latvijas teritorijā ir ienākuši izmantojot jūras un sauzemes robežu. Mūsdienās, Krievijas tiešiem kaimiņiem Somija, Igaunija,Latvija, Lietuva, Ukraina ,Gruzija militāro draudu pakāpe atšķiras. To ietekmē robeža, valsts teritorijas lielums,ģeogrāfiskās īpatnības ,iedzīvotāju skaits ,nacionālā piederība un reliģija.Teritorijas lieluma faktors, kas darbojas mazas valsts gadijumā ,nedarbojas lielas ! Vienkārši , izmēri konvertējas laikā ,bet oprācijas laiks ir kritisks lielums. Piemērs, LV AM Ata Pabrika minētais : Latvijas tiešā robežu tuvumā Ostrovā tiek formēta kaujas helikopteru aviobāze. Nelielām valstīm , Latvijas, Igaunijas,Lietuvas,Gruzijas gadijumā ņemot vērā valsts teritorijas nelielos izmērus un citus faktorus tas klasificējas kā reāls militārs apdraudējums! Gadijumā ar Poliju un Ukrainu klasificējas kā nedraudzīga politiska, formāls draudu elements ! Atšķirība ir pretinieka spēka projekcijas apjoms, tas ir pietiekams mazas teritorijas kontrolei* ,bet nenozīmīgs lielai. Lielu valstu ,Polijas gadijumā vairāk pildot nacionālo Bs attīstības katalizātora elementa funkcijas. Turpinājumā ,iespētais. Salīdzinot 3 Baltijas valstu Bs izbūves praksi laika perjodā no 2004 līdz 2012 gadam 3 kaimiņu Bs atvēlēto % no IKP un reālo finansu skaitļu lielumus.Katrā no valstīm pastāv IKP atvēlēto līdzekļu %- atšķirība . Reālos skaitļos redzam divus 2009 gada un 2012 gada kritumus, attiecīgi 20% un 40%. Pamatojoties uz SIPRI datiem varam pārskatīt kaimiņvalstu veidoto bruņojuma politiku. Atšķirības, Igaunijas ,Latvijas un Lietuvas Bs izdalīto reālo finansu skaitļu vidū ir vidējas. Pilnīgi pretēja aina paveras pretnostatot panāktos rezultātus. Visas trijas valstis startā apvieno ''ceļa kartēs'' definētais: gaisa telpas tehniskā kontrole, pretgaisa, prettanku rotas un mehanizētās brigādes izveide. Interesanti ka viena no Latvija Bs dominējošām koncepcijām deklarē laikaposmam no 2004 gada līdz 2007 gadam investēt ikgadus 2,5 milj LVL* ( 5 milj.$) sporta būvju attīstīšanai. Latvijas Bs novērojas savienoto trauku princips ,, budžeta resursi un koncepcija''. Sporta būvju celtniecības koncepcijai ilglaicīgi pildot līdzekļu apgūšanas funkcijas. Būvēšanu papildina sporta sponsorēšanas inicatīvas, 2006 gadā -870.000 LVL(1,7milj.$).Savu spici sasniedzot 2008 gadā, minētiem būvniecības mērķiem paredzot izdalīt 4,55milj.LVL (9milj. $).Redzams ka atsauce uz nepietiekamiem resursiem nedarbojas ! Vērtējot panākto, Lietuva līdzīgi kā Igaunija ar minimālu resursu patēriņu izdevās mehanizēt vairākus bataljonus!  Mehanizētās brigādes izveidei Lietuva aprobežojās ar loģistikas izdevumu* segšanu. Igaunijai veicot iepirkumus Somijā un Nīderlandē. Abi gadijumi demonstrē racionālu resursu pārvaldes piemēru. Atbilstoši valsts resursu ''celtspējai'' tiek atrisināta armijas bruņas un mobilitātes problēma.Nākamais posms skar brigādes PGA sistēmas, artilērijas un prettanku elementus. Abiem kaimiņiem veiksmīgi apvienojot ''ziemsvētku izpārdošanas'' akcijas ar iepirkumiem. Summā izveidot rajona līmeņa PGA sistēmas elementu ar zināmu tālākattīstības potenciālu. Minēto elementu formēšanā  lielākos panākumus demonstrē Igaunija. Netikai skaitā, bet arī kvalitātē. Igaunijas Bs paveiktais būtu pretnostatāms Latvijas un Lietuvas Bs kuriem reālo skaitļu izteiksmē finanses ir lielākas ! Igaunija, vienīgā no 3 valstīm pārvalda 24 modernu 155mm haubiču bateriju un respektējamu skaitu 120 mm mīnmetēju. Kaimiņvalstu prettanku kapacitāte 18-40 PTRK ''Javelin'' un  20/20 PTRK MAPATS/ Milan-2 ! Abiem kaimiņiem demonstrējot pretējus iepirkuma principus. Lietuvas PTRK ''Javelin'' izvēles pamatā ir politiskie apsvērumi ,bet Igaunijai priekšplānā liekot finansiālo un militāro praktiskumu. Neskatoties uz kaimiņu demonstrētiem panākumiem Bs izveidē pastāv objektīvs kaujas efektivitāti ierobežojoš šķērslis. Tas izpaužas 3 valstu  Bs attīstības ''ceļa kartēs'' ,uzsvars tiek likts uz lineāru spēku attīstības koncepciju. Trūkums, ignorē valstu finansu un militārā arsenāla disproparciju. Preventīvi definējot spēkus , būvēti zaudētāja lomai. Tajos iztrūkst tādi elementi kā : moderni sakaru līdzekļi*, strēlniekieroči, prettanku ,viedām PT/Pk-mīnas, nakts redzamības un ģeolokalizācijas-mērķnorādes sistēmas*. Alternatīva  nodrošina mazākiem spēkiem bezkontakta dueli , ļaujot  slēpti atklāt pretinieku un vektorizēt uguns iedarbību ! Asimetriskā spēku taktikā mobilitāte nau saistīta ar klasisko bruņtehniku, tātad apjomīgām investīcijām.  Pretstatam ,100 milj.$ ir sadalāmi sekojoši 100 PTRK ''Milan-2'' ar termāliem tēmekļiem+ 1200 PTVR  (1:10) ko papildina ar 60 VBL ! Uzskatāmi, divi dažādas militārās lietderības svara kategorijās esoši pirkumi !

2,5 milj.LVL (5milj.$)*+870.000 LVL(1,7 milj.$)-  Jautājums, cik liels ir skaitlis un ko ar to var panākt ? Konvertējas 5-7 ZS bataljonu ''nodaļa-vads-rota -baltaljons'' aprīkošana ar moderniem sakaru līdzekļiem ! Atkārtojot 3 x  ,tātad 15-21 ZS bataljoni ir zaudējuši modernus sakaru līdzekļus ,lasīt spēju darboties modernas karadarbības apstākļos ! Vērtējam tikai 2008 gada sporta celtņu skaitli : 4,55milj.LVL( 9milj.$) tas ir līdzvērtīgs 9 ZS bataljonu  modernu sakaru komplektācijai ! Koncepcijas sagādātie zaudējumi laika posmā no 2004 līdz 2008 gadam izsakāmi ar 12-15 milj.LVL ( 24-30 milj.$) , konvertējot 24-30 ZS bataljonu* ekipēšai ar moderniem sakariem ! Protams samazinot skaitli līdz 12-16 ZS bataljoniem sakariem tiek piepulcināti moderni ģeolokalizēšanas elementi kuri nepieciešami mērķnorādei. Skaitli 24-30 milj.$  var izteikt arī ar 20.000 karēvja personālo aizsardzības kompleksu ( ķivere+bruņveste+ briles+uzkabe)+ apt.7-8,5 milj.$ sausais atlikums.  Pēc SIPRI :  Nīderlandes-Iganijas 81 BTR XA-180''Sisu'' pirkums tiek lēsts ar 25-29 milj.$., bet Somijas -Igaunijas darijums 60 BTR XA-180 EST ''Sisu'' -17 milj.$. Tātad ''sporta koncepcija'' ir neitralizējusi  81 BTR bruņas ekvivalentu.
mazas teritorijas kontrolei*-redzam Ukrainā ,lokāls apgabals. Krimas ps. gadijums spēku apjoms +laiks. Krimas ps.- 26,100 km2 lielas ,draudzīgas teritorijas* apgūšanai un kontrolei pietiek ar līdervienībām.
draudzīgas teritorijas*-izprast civiliedzīvotāju ''sirdis un prātus''-simpātijas ,gatavība sadarboties un atbalstīt.
ZS bataljons*-480-550 karēvju.

loģistikas izdevumi*-jasedz piegādes transporta izdevumi.
  

Neatbildēts jautājums, vai ierobežoto resursu apstākļos izveidotie spēki būs spējīgi neitralizēt pretinieka perspektīvo offensīvu ? Precīzāk, vai klasiski ,armijas lineāro koncepciju ietveroši LV 2030 gada parauga : 5500 karēvju lielas brigādes spēki spēs pretdarboties pretinieka jaunajai taktikai ? Vai spēs saistīt apvidū varbūtējā pretinieka no 20.000 līdz 50.000 aktīvo ''durkļu''* spēkus ?  
     

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana