Sekotāji

svētdiena, 2014. gada 2. marts

Krīze ,Ukrainā.

Ukrainā notiekošie procesi ir interesanti no vairākiem aspektiem ,bet galvenais no militārās drošības.
Notikumi Ukrainā sasaucas ar Zbigņeva Bzežīnska definēto kultūras un reliģijas ''seismiskā lūzuma'' līniju, rietumi pret austrumiem. Rietumukraina pret Austrumukrainu-katoļi pret pareizticīgajiem.Neapšaubāmi, Ukraina nesaglabās valstiskuma robežas pastāvošā veidolā. Iemesli ir vairāki , vēsturiski,ekonomiski, politiski ,militāri un ģeopolitiski.Notikusī nereglamentētā valdības maiņa ir ierosinājusi nevēlamus procesus Ukrainas teritorijā. Pirmā lielākā dienas akualitāte ir Krimas pussala. Vēsturiski, ilglaicīgi Krimas pussala piederēja Krievijai.Tās nonākšana Ukrainas pārvaldijumā saistas ar 1954 gada 27 februāri kad Ņikita Hruščevs vienpersonīgi veic draudzīgo dāvinājumu Ukrainai. Ar to svinīgi atzīmējot Ukrainas un Krievijas apvienošānās 300 gadadienu. Šodien, pēc PSRS sabrukma Krimas ps. arī Ukrainas pārvaldijumā ir saglabājusi savu iepriekšējo satusu-Krievijas ,Dienvidu galvenais militārais apgabals. Līdzīgi kā Baltijas jūras krastos pastāv Kaļiņingradas militārais apgabals. Militārais garnizons-apgabals, tapeic ka 75% civiliedzīvotāju ir atvaļinātās militārpersonas vai to ģimenes locekļi ,apgabala gubernātori ir bijušās militārpersonas. Kulturā un ekonomikā uzturot ciešas saites ar metrapoli.  2001 gada Krimas ps. statistikas dati : 1, 973.000 civiliedzīvotāji 58,3% sastāv no krieviem kuru darba devējs ir Krievijas Bs.Mazākumu veido ukraiņi 24,3% un krimas tatāri 12,1%. Virspusēji apreiķini liecina ka līdz 2014 gadam būtisku korekciju piedzīvo krievu etnosa skaitliskā attiecība ps. sasniedzot no 64 līdz 65 %  robežu. Izskaidrojas ar PSRS/Krievijas armijas atvaļināto militārpersonu iekļaušanos Krimas ps.civilajā apritē. Krimas ps. ar ilglaicīgās ''nomas tiesībām'' Sevastopolē atrodas Krievijas Melnās jūras bāze , personālsastāvs 25.000 karēvju.  Krīzei izgaismojot tehnaloģiskos atgūšanas algoritmus. Pirmkārt, Ukrainā notikusī nereglamentētā varas nomaiņa ļāva Krievijai aktivizēt rīcības plānu. Spriežot pēc notikumu attīstības ātruma un to saskaņotības ir iemesls apgalvot ka vadāms ''Krīze- Inkorporācija'' plāns tapis laiku iepriekš. Neilgi pēc Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča došānās uz Krievijas pilsētu Rostovu pie Donas, Krimas apgabala pašpārvalde paziņo par Ukrainai deļeģēto Krimas ps. pārvaldijuma tiesību apturēšanu.Vienlaicīgi tiek bloķēts tilts kas savieno pussalu ar Ukrainu. Uz automaģistrālēm E97 un E105 tiek izveidoti kontroles punkti. Simferapoles un Sevastopoles lidostu perimetrā ,robežpunktu tuvumā tiek novērotas neatpazītas piederības, bruņotas militārpersonas.  Definētās: neatpazītas piederības ,bruņotas militārpersonas ir nekas cits kā  Krievijas SnS/GdS* daļu līder vienību karēvji. Mazākticami, aktivizēti pussalas  ''guļošo rezervistu'' resursi. Turpinājumā ps. izvietoto Krievijas spēku mobilitātes* audzēšai ierodas 10 Mi-8/24 helikopteru formējums.Tuvākajās stundās papildina 8 IL-76 transportlidmašīnu piezemējumi Sevastopolē. Kā saprotams minētie transportlidmašīnu borti nogādāja krīzes rajonā GdS un SnS lidervienības.

                                                   
 Oficiāli deklarētais uzdevums stabilizēt situāciju ,proti atrasties Krimas ps. dislocēto Ukrainas Bs daļu tiešā perimetrā. Bloķējot sauzemes, jūras un gaisa maģistrāles tiek novērsta nevēlamu spēku ierašanās. Pussalas pilsētās tiek ieviestas militāras patruļas ,uzdevums novērst nesankcionētu pulcēšanos. Jaņem vērā ka Ukrainas Bs* klātbūtne Krimas ps piemīt  dekoratīvs raksturs ,bet patiesais teritorijas saimnieks ir Krievijas Bs. Otrais, Ukrainas 4000 vīru lielās iekšējās kārtības spēku līder vienībai ''Berkut'' karēvjiem tiek izdotas Krievijas pases. Trešais, Krievijas parlamentā steidzamības kārtā tiek pieņemti likumprojekti par pasu izsniegšanu krievalodas nesējiem un ārvalstu teritoriju pievienošānās iespēju Krievijas federācijai ! Radot teritorijas apbsorbcijas procesam nepieciešamo dubulto* leģitimitātes pamatu. Šī sadaļa rada raizes tādās valstīs kā Igaunija*. Pretnostatīt, Ukrainas un Krievijas Bs tehniku un finanses nenozīmē redzēt karēvju apmācības līmeni to cīņas motivāciju un citus mazus elementus. Interesi piesaista britu The Guardian ,''Ukraine still formidable force.. publikācija : London Royal United Service Institute : ''militārā speciālista'' Igora Sutjagina kurjozā prognoze: Krievijas Bs daļām ieiešana Krimas ps. būtu vērtējama kā otrais Čečenijas karš ! Pamatojot to ar teritorijas reljefu un krimas tatāru etnisko un reliģiozo piederību. Izteikumam piemīt acīm redzama neprofesionalitāte un selektīva informatīvā iedarbība. Vēsturiski ,militāriem anklāviem ir stingra iekšējā kontrole.Pretēji teiktam, tieši Ukrainas Bs  būtu javeic uzbrukumoperācija kontoles atjaunošānai Krimas ps. Iemesls ir Ukrainas spēku un pilsoņu niecīgais apjoms minētajā teritorijā, krasta aizsardzības daļa- 3500 karēvji.  Britu ''speciālistu'' kaujas plānā ietvertais nacionālais, krimas tatāru*-elements ir vērtējams kā kabineta blakusprodukts. Ukrainas vienībām nāktos iesaistīties pilsētvides kaujās. Cīņai iegūstot māja-māja /kvartāls-kvartāls tuvcīņas apveidus. Veiksmīgai realizācijai iztrūkst būtiski elementi. Pirmais ,spēku apjomi un resursi. Tehniski ,jaspēj bloķēt Krimas ps. jūras un gaisa komunikācijas. Jaunākā 1- 2 marta informācija no military-informant.com  Krievijas JKF ''aligātor'' platforma ''Nikolajs Filčenko'' nogādā jaunus spēkus. Nodefinētās, ''nenoteiktas piederības militārpersonas'' bloķējušas un pēcāk pārņēmušas kontrolē Ukrainas Bs pretkuģu raķešu bateriju.  Ukrainas Bs pastāv zināms aizsardzības potencionāls, bet iztrūkst tehniskās ,tehnaloģiskās iespējas un zināšanas uzbrukumoperāciju veikšanai !Krievijas Bs piemīt tehniskās iespējas bloķēt gaisa un jūras ceļus. Pussalas Krievijas armijas spēku ātru papildināšana notiek ar transportaviācijas un jūras desantplatformu palīdzību. Projekcijā iesaistīto spēku pamatu veido GdS un SnS. Viena no tādam ir Pleskavas 76 gdd. ,deleģēta ''ugunsdzēsēji'' bataljona lieluma vienība.Novērojam apsalūtu Krievijas spēku dominanci. Autora prognoze : 2016-2017 gads kā plāna ''Krīze-Inkorporācija'' noslēgums.* Pamatojoties  uz vēsturiskiem juridiskiem dokumentiem un mūsdienu Krimas teritorijas iedzīvotāju vairākuma pausto gribu (demokrātija) Krimas ps. pievienosies Krievijai. Alternatīvā ,mazticamā iespēja paredz Krima ps piešķirt.sevišķās autonomijas statusu : nosakot pašpārvaldi ,valodas, izglītības, tieslietu ,iekšlietu un aizsardzības jautājumos. Saglabājot finansiālās saites ar Kijevu( Kosova-2).
The Guardian tēzes:
Krievijas veiktā operācija norit pietiekami sterilos apstākļos. Noprotams ka problēmas gala risinājums tiek nodots Ukrainas un Krievijas ziņā. Preventīvi NATO flotes karoga demonstrācijas iespēja tiek izslēgta no darbību listes. Iemesli , Turcija, Dardanēllu jurasšaurums un ar to saistītie kuģošanas* noteikumi. Nākamais arguments ir : NATO flotes karoga demonstrācija  Krimas ps. tuvumā var radīt neveselīgu reakciju Krievijā !  


PS: autoru intiģē, prezidents atrodas ārvalstīs ! Tātad  pretlikumīgu un pretdemokrātisku, konstitūciju pārkājošu darbību rezultātā tiek nomainīta valdība ...Secīgi, valsts galva var vērsties pēc palīdzības draudzīgā ārvalstī atjaunot ''likumu un kārtību'' valstī .. Situācija komiska kļūst kad apskatām lielvalstu praksi Afrikas un Latīņamerikas valstīs.    
Igaunijas*-  seismiskā ''lūzuma līnija'' skar robežpilsētu Narva/Ivangorod  ,Kohtla-Jarve un mazākas no 75 līdz 85% krievu apdzīvotās vietas Krievijas pierobežā. Jautājums, vai 2014 gada komplektācijas parauga LV Bs varētu sniegt  atbilstošu militāru palīdzību Igaunijas krīzes gadijumā ?

krimas tatāru*- islam ticība.

SuS/GdS*-Speciālās nozīmes Spēki/Gaisa desanta Spēki - tehnika,ekipējums un karēvju izturēšanās liecina par zinību un prakses klātbūtni.

Ukrainas Bs*- nau kaujas spējīgi ,Krimas ps. ''atgūšana'' prasa lielapjoma militāro operāciju, kuras veikšanai nau spēku un resursu. Izdalītie resursi 1,4-1,7 Miljardi $ /140.000 karēvju .Ukrainas Bruņotie spēki  šodien vairāk kalpo kā  resursu apgūšanas instruments. Ņemot vērā izmaksas, finasu apjoms ir pietiekams 70.000-80.000 karēvju lielu modernu Bs uzturēšanai. Ievērojam ka 80.000 jadala ar trīs :Js ,Armija, Gs:  teiksim 7.000 JS , 60.000 Armija ,13.000 Gs.  Aktuāls jautājums : kapeic valstij jatērē 1,4-1,7 vai nx skaitlsis BS ja tie nau spējīgi nosargāt valsts teritoriālās intereses ?

dubulto*- vēsturiskie dokumenti kuri tiek papildināti ir demokrātijas elementiem ,pašnoteikšanās ! Atkārtojot KOSOVAS apgabala precedentu starptautiskajās tiesībās !

kuģošanas*- 1936 Šveicē noslēgta Moterje konvencija noteic ārvalstu* militāro platformu kuģošanas iespējas caur jūrasšaurumu , kuģu skaitu, atsevišķas vienības un to grupu maksimālo tonāžu ,atrašanās laiku Melnajā jūrā ....Ārvalstu*-valstis kuru robežlīnija neskar Melno jūru.

P.S. 2014.06.-autors ievērojami kļūdijās Krimas p-s. inkorporācijas termiņos !

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana