Sekotāji

svētdiena, 2014. gada 14. septembris

DASH-mazcenas līnija.

 Aviācijas munīcijas jomā vērojama jauna tendence: lāzernovadi un signālkorekciju papildina ar mm-diapozona korekcijas ieročiem. ASV viedās munīcijas līnija: lāzernovades- ''Paweway'', signālnovades -JDAM pievienojas mikroviļņu DASH moduļi. ASV ražotājam L3/ ''Mustang technalogy'' piedāvā aviobumbām un munīcijas moduļiem paredzētu aktīvo mm-diapozona  DASH /Falcon Eye/ radiotālmēru. Apvienojot mazcenas fināltakas* korekcijas un palaidēja funkcijas. Novērojas tendence, tehniski spēcīgas platformas pielieto vienkāršu mazcenas viedo munīciju. Šādu vienkāršu* risinājumu izmantošana munīcijā nodrošina signālnovades-GPS tehnaloģija, platformu radiolokātori apvienojumā ar divirziena ieroču datu straumējumu. Atbalsta elementu informatīvā klātbūtne ļauj būtiski novienkāršot fināltaku , vairākkārt samazinot tās informatīvo lauku. Tā lielumu primāri noteica ierocī izvērsto sensoru sniedzamība. Piemērs,PKR ''Harpoon'' primārā informatīvā lauka sarukums iepretim DASH munīcijai.  ''Harpoon'' pašnovades radiolokātors atklāj fregati no 22-28km , bet pašnovade slēdzas 6-12km distancē.  DASH sensoru gadijumā atklāšanas /satveršanas raksturlielumi flotes mērķiem : attiecīgi no 5km un 2km ! Mazcenas sensoru raksturlielumu sarukumu kompensē precīzā navigācija un nesējplatformas mērķdatu straumējums.

 fināltakas*- mērķapvidū  veic mērķa diskrimināciju un satriekšanu.Stacionāra mērķa gadijumā signālnavigācija nogādā līdz apvidum ,kurā aktivizējas DASH sensors. Kustīga mērķa gadijumā ,notiek straumēta mērķdatu atjaunošana. Nonākot cieši pie mērķa aktivizējas mm- tālummēra korekcijas sensors. Rezultātu ietekmē apvidus ,mērķa-EAV  kā arī pretpasākumi platformas sensoriem un datu līnijai.
vienkāršu*- pilnvērtīgu radiolokātoru aizstāj GPS/INS un mm- radiotālmērs
DASH/Falcon Eye- mm-tālummēru līnija ir atbilde britu ''Brimstone'' raķetēm. Atšķirībā no briu realizētā ''raķetes raudzes''  radiolokātora ASV paredz DASH moduļveida , mm- radiotālumēru ar divejādām funkcijām. Kalpojot vienlaicīgi par radiolokātoru un palaidēju. Pateicoties  komerciālās aprites elementu, ''gatavs lietošanai''* principa pielitošanai  mm-modulis saglabā mazcenas elementa statusu. Integrējams aviobumbās,ieroču moduļos,spārnotās raķetēs.

gatavs lietošanai*-''off-the-shelf''-no plaukta, izmantojas atsevišķi elementi no mikroviļņu krāsniņas uc.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana