Sekotāji

trešdiena, 2018. gada 13. jūnijs

Lielbritānija, F-35B piezemējums un avioneši.

2018 gada jūnijs kļūst par vēsturisku šķirkli Lielbritānijas KGS attīstībā. Lielbritānijā ierodas pirmie 4 F-35B''Lightning-II'' lidaparāti.

                                                      Lielbritānijas KGS -F-35B ierāšanās.

 Līdz ar F-35B saņemšanu nekavējoši aizsāksies avn. HMS ''Queen Elizabeth'' klāja apgūšana-adaptācijas procedūra. Tā paredz 18 mēnešu ilgu avioneša un aviospārna saliedēšanu. Avionesim 2020 gadā sasniedzot kaujai gatavs statusu. Lielbritānijas klāja aviācijas  spārna pilotu funkcionālās gatavības slīpēšana aizsākās daudz agrāk un noritēja ciešā sadarbībā ar ASV JKK*. Noslēguma adaptācijas faze ir diktēta ar Lielbritānijas un ASV JKK izmantojamo nesēju klāju gabarītu un tehnisko procedūru atšķirību.

                                     ASV JKK helikopternesis-doks USS WASP ar F35B

 Tehniskais fakts, britu izbūvētie avioneši pēc raksturlielumiem nevar tikt klasificēti kā avioneši , bet tikai kā helikopter-avioneši. Izdalās ar klasisko avionešu avioklāja gabarītiem ,bet trūkst katapultas starta un airofinišieru. Lidklāja gabarīti un 12/14*- starta tramplīna klātbūne ir labvēlīga tehniskai jaunradei piezemējuma un starta tehnikā. Britiem un amerikāņiem ir labi pazīstamas vertikālo lidaparātu eksploatācijas problēmas. Būtiskākā saistas ar startu, bezkatapultas starts rada rindu ierobežojumu un zaudējumu. Viens no lielākiem ir 1/3 degvielas, kravas zaudējums. Secīgi, par 33%  sarūk jau tā salīdzinoši nelielā sniedzamība un krava. Tātad, F-35B pielietojums no klāja ir saitīts tikai ar gaisa tankera flotes atbalsta zonām. Ģeogrāfiskos apgabalos ar augstu vides temperatūru minētie ierobežojumi un zaudējumi progresē, iespaidojot F-35B eksplotāciju. Britu lidklājs atšķirībā no ASV JKK helikopternešiem sniedz 2   ierobežojumu kompensātorus.  Pirmais, lidklāja garums nodrošina ieskrējiena-ātruma-laika rezervi ko noslēdz 12/14* tramplīns. Būtiski, liekie metri un tramplīns daļēji kompensē ierobežojumus. Piezemējuma sadaļā , atkal, atšķirībā no ASV JKK platformām rodas iespēja izmantot enerģētiski mazietilpīgāku piezemējuma procedūru.  Jautājums, vai drošāku ? Vertikālais piezemējums ir 100% automatizēts proces.  Pretstatā saīsinātā starta ,bet vertikālā piezemējuma tehnikai briti piezemējumam izmantos zemo ātrumu, ripojuma klājošanos. Lidaparāta izplūdes sprauslu  orjentācija  piezemēšanās momentā  ir līdzīga saīsinātā startā izmantotai. Pretēji vertikālā piezemējuma ātruma  pilnīgai dzēšanai, lidaparāts saglabā minimālu klājošānās ātruma vektoru -105 km/h pēc klājošanās saskares notiek vilkmes nullēšana un bremzēšana ar riteņu bremzēm. Cik veiksmīga būs britu klājošānās procedūra, rādīs laiks ! Autors,  šāda veida F-35B klājošanās tehnika ir realizējama tikai uz britu un  iespējams daļēji arī uz itāļu avionešiem kā arī jaunākiem ''America'' klases helikopternešiem. Uz pārejiem  tradicionālu gabarītu helikopternešiem to realizēt ir riskanti. Ieguvumi rodas degvieles ekonomijā un lidaparāta klājošanās svarā. Tas nozīmē , ka parādās iespēja klājoties ar lielāku neizmantotas munīcijas svaru. Šodien tas ir viens no svarīgiem raksturlielumiem ja zinām munīcijas nomenkalatūru un tās iegādes izmaksas. Noslēgumā, britu militāriem apskatniekiem  joprojām nerimstot kritizēt Admirilāļu izvēlēto avio-helikopterneša koncepciju ar tās trūkumiem. Autors ,vairāk vai mazāk izvēlētā koncepcija ir realizācijas un eksploatācijas izmakās otimālas risinājums kurai tāpat kā citām piemīt rinda trūkumu. Citā frāzējumā: ir kuģis kura eksploatācijai pietiek naudas ,bet nav to platformu un risinājumu kam nepietiek...

JKK*-Jūras Kājinieku Korpus    

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana