Sekotāji

svētdiena, 2018. gada 29. jūlijs

Aviācijas ieroču attīstība.

  Apskatot aviācijas platformu raksturlielumus un tehnisakā aprīkojuma iespējas aizkadrā paliek ieroči. Precīzāk, ieroču sniegtās iespējas platformai. Autoram uzmanību veltot 3 valstu  piedāvātai ieroču koncepcijai.  Ieroču tirgū dominē ASV , piedāvā un attīsta ,mērķos unversālu un pietiekami lētu valsts GS vadāmo-planējošo  GBU-53B SDB-II avb. koncepciju. Pozitīvais :ierocis- sabalansēts cena /iespējas. Ieroča maksimālie raksturlielumi realizējami platformas F-22A ''Raptor'' izmantošanas gadijumā. Izskaidrojas ar F-22 sniegtām augstuma un kinētiskām priekšrocībām. Aviobumbas pielietojums no: F-35/-16/-15/-18/JAS-39E platformām, raksturlielumi liesinās. To diktē minēto nesēju zemāks ešalons un ātrums, izraisot ierobežojumus , leņķu atšķirību ar mērķi un distanci utt.  Zemas signatūras triecienlidmašinu F-35 gadijumā, sadursmē ar x-pretinieku arī šadi ierobežojumi nav aktuāli. Pārejiem nesējiem sadursmē ar S-400 vai to citu līdzinieku sistēmām saistas ar zināmu risku. Iemesls, atrašanās integrētas PGA sistēmas darbības laukā , tai skaitā sastopot aviācijas pretdarbību. Apzinoties šo problēmu Lielbritānija piedāvā savu seviķi svarīgu un mobilu mērķu satriekšanas risinājumu. Ciešā sasarbībā un konkurencē ar ASV ,britiem piedāvājot SPEAR-3 mikro spārnoto raķeti. Atšķirībā no planējošās 60/72km sniedzamības aviobumbas, liesinātas enerģētikas nesēju gadijumā tiek sasniegta  115km+ distance ! Spārnotās raķetes lielāka enerģētika atceļ daudzus ar ''SDB-II'' pielietojumu saistītos ierobežojumus nesējam.
Abos gadijumos ieročus vieno pielietojuma  bāzes koncepcija :  tehniski spēcīga ar AESA apgādāta nesējplatforma. Kura atrod un ģenerē mērķa ģeotelpiskos datus, veic ieroča takas korekciju līdz mērķapvidum.*  Nonākot fināltakā, ierocim nodrošinot mērķa autonomu atklāšanu, satveršanu- satriekšanu. Abos gadijumos ieroči pielietojami pret reāllaikā atklātiem ,mobiliem vai stacionāriem mērķiem. Pielietojuma ierobežojumus rada: apvidus, mērķu slēpta pārvietošanās-samazina distanci , bet moderna 70/100km sniedzamības ZRS klātbūtne apgrūtina vai noliedz nesējplatformu darbību. Satriekšanas proces 95% ieroča lidojuma takas atrodas ''on-line'' režīmā , rezervei atstājot 5% ''off-line''-autonomo. Saskarsmē ar skaidri izdalāmiem ,jūras mērķiem minētā attiecība var variēties. Galvenā loma viedās munīcijas fināltakas neitralizācijā pieder rajona-objekta REP aizsardzībai. Pretdarbība koncentrējas uz  platformas atklāšanas-mērķēšanas RLS, ieroča korekcijai izmantotās TacLin datu-līnijas un mm-tālumēra/palaidēja degradāciju. Ņemot vērā GBU-53B/SDB-II/ SPEAR-3 ieroču niecīgo kaujas daļas svaru kļūdas ģenerēšana fināltakā* neradīs nozīmīgas blaknes mērķim.  Te ir jamin analoģija ar PLRS HARM ARM-88C pielietojumu ''Allied Force''- Dienvidslāvijas  konfliktā. Vieda pretdarbība izraisija nesamērīgu PLRS HARM izlietojumu. Rezultātu ,PGA-ZRS  fizisku bloķēšanu panākot ar neadekvātu PLRS HARM arsenāla izlietojumu. Izrēlai kā F-16/15 parka eksplotantam piedāvājot vienkāršāku mērķlistē un lētāku , efektīvāku risinājumu.Adaptējot aviācijas  F15/-16/-35 nesējiem, armijas 150km sniedzamības  ZUS ''Linx'' 306mm ''Extra'' GPS/INS korekcijas reaktīvos lādiņus.  Aviācijas variantā ''RAMPAGE'' raksturlielumi analoģiski  ''Extra'' :  306mm /570kg / 150kg/150km+ / CEP=10m. Izrēlas risinājums apvieno  JDAM aviobumbu un reaktīvā lādiņa : sniedzamības+ātruma, kaujas daļas efektivitāti, precizitātes un  ieroča izmaksu priekšrocības. Nodrošinot F-16/-15 parkam imunitāti no pretinieka ZRS S-300/400 un citām sistēmām.

                                                Izrēlas BS -''Rampage''.

 Kaujas pielietojumā ,skaits*un fiksētas balistiska traektorijas trukums,nodrošina ZRS pretdarbības pārvarēšanu. Ierocis paredzēts izlūkotu, stacionāru objektu: ZRS-RLS/KVC elementu, noliktavu ,airadromu, punktveida un laukuma mērķu satriekšanai. Rezultāts tiek sasniegts ar skaita un izmaksu sabalansētību. Atkāpei,spriežot pēc Izrēlas presē pubilcētās informācijas jaunais ierocis  ZUS Linx/Extra-Rampage  2018 gadā veiksmīgi pielietots, izmēģināts kaujas apstākļos. Autors,''Rampage'' ierocis papildina  BS izvēles nomenkalatūru. Ārvalstu interesentiem piedāvājot aizstāt dārgu un pielietojumā diskutējamus ieročus. Piemēram, perspektīvo AAARM / PLRS Harm ''Blok-5/6''modeli.  Papildināt arseanālu izmaksās un pielietojumā racionālāku, bumbu GBU-39B SDB-I , GBU31/32 JDAM nomenkalatūra  atsevišķās taktiskās situācijās būs noliegta ar pretinieka ZRS radīto apdraudējumu nesējam. Cēlonis ,pārāk ''īsas rokas'' ! Tas ir attiecināms uz visiem P4 platformu eksplotantiem. Izrēlas radītiem ieročiem demonstrējot F-16 nacionālās ieroču ''uzkabes'' kaujas iespējas saskarsmē ar modernām pretinieka ZRS un mūsdienu neregulārai kaujasvidei aktuālu mērķlisti.

kļūdas ģenerēšana fināltakā*- pastāvošās un perspektīvās REP sistēmas. Noliedz vai degradē nesējplatformas RLS SAR režīmu, bloķē - ieroča TacLin* svarīgs informācijas atsvaidzināšnas elements saskarsmē ar mobiliem mērķiem , 60sek. līdz 32x atsvaidzināšanas (2sek=1 x( 550/600m-1x korekcija) ) ! Augstā GPS/INS precizitāte ;CEP= no 1m līdz 5m tiek panāta ar differenciālo sauzemes atbalsta GPS sistēmas palīdzību, precīzā laika signāla apraidi caur ''Link-16'' tālāk uz ieroču ''TacLin'' ...Saistībā ar jūras mērķiem (kuģiem), kalpo kā izvērsto mānekļu; mm-tālumēra/palaidēja  un IIR novades pretdarbības kompensātors.

ZUS*-ZalvjuUguns Sistēma: 122mm ''Grad''/ 300mm ''Serč'',227mm M270 MLRS ''MARS'', 306mm ''Linx'' ''Extra''.
TacLin*-taktiskā(ieroču) datu apraides(divirzienu) līnija ,izdalīts ''Link16'' ļoti šaurs frekvenču darbības diapozons. Atsaite ar nesējplatformu SDB-II/SPEAR-3 gadijumos, ņemot vērā ieroču niecīgos gabarītus, nodrošinās līdz 70km distancei. Tātad ierocis saņem nesēja arhitektūras atbalstu ,sevišķi aktuāli saskarsmē ar mobiliem sauzemes mērķiem. Minētā distancē ar platformas atbalstu, bez pretdarbības, ieroča mērķrealizācija sasniedz -95/98%.

skaita*-F16 nesot x 4''Rampage'' ,kaujas uzdevums  3 lidaparātiem x4=12 ''Rampage''zalve. Nesēja un ieroča konfigurācija ļauj panākt netikai precīzo iedarbi bet arī ievērojamu laukuma efektu.   

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana