Sekotāji

otrdiena, 2018. gada 17. jūlijs

Sankcijas un Krievijas militārie plāni.

ASV noteiktās segmentārās sankcijas Krievijai ir sasniegušas mērķi. Neatkarīgi no kremļa propagandas ir redzama sankciju degradējošā iedarbe uz Krievijas MRK  perspektīviem projektiem. Krievijas valūtas devalvācija un tuvākā tās perspektīva ir neiepriecinoša. Aizsardzības programai no 2020 gada līdz 2027 gadam atvēlēto 20 Trilj. RUR vietā saņems 50% no minētā. Finansu sarukumam izraisot vairāku perspektīvu programu anulēšanu vai to spēcīgu nobīdi laikā. Par to liecina  pēdejie paziņojumi kuri apšauba jaunā, 5P taktiskā-iznīcinātāja Su-57 iepirkuma nepieciešamību.  Programa T50/Su-57 ietver vairākus tehnaloģiskos sliekšņus kuru pārvarēšana finansējuma sarukuma apstākļos nav realizējama. Kavēšanos pamatā izraisa dzinēju, ''izdelie 30'' ieilgušā izstrāde un izmēģinājumi. Tikai 2022 gadā solot jaunā dzinēja nodošanu eksplotācijā. Vāja tehniskā kondīcija piemīt vairākiem citiem Su-57 aclēg elementiem: AESA-radiolokārors, avionikas, ieroču un sensoru neatbilstība 5P lidaparātu tehniskām prasībām. Deklarētā , Su-57 pieņemšana bruņojumā  2019 gadā pēc KF vice premjera Jurija Borisova paziņojuma aprobežosies ar agrāk deklarēto 12 lidaparātu iepirkšanu. Ar to darot zināmus ar aizsardzības programām saitītos valdības lēmumus. Ierobežoto resursu apstākļos koncentrējot uzmanību uz ražošanā apgūtu 4P++ platformu Su-35 iepirkšanu un Su-30SM2 modernizāciju. Autors, cēlonis ir radītās platformas iegādes izmaksas !  Ilustrācijai minot 2014 gada Su-35S/-34 iegādes darijumu, lidparātu cena: 35/37 milj.$/ ekvivalents. Neskatoties uz bāgātīgo finansējuma perjodu, Krievijas GS šādi izcenojumi ir nesamērīgi dārgi ! 2019 gadā Su-57 iegādes izmaksas prognozējas no 40 miljoniem $  līdz 55 milj.$ /ekvivalenta robežās ! 


                                                      
Te japiebilst, ka par minēto cenu, klients-Krievijas GS iegūst apšaubāmas kvalitātes lidaparātu ar viduvējiem raksturlielumiem. Pirmkārt to saistot ar borta sensoru aprīkojumu. Precīzāk , jaunais airodinamiskais korpus apsorbē sevī Su-35S izmantotos Al-41 dzinējus , avioniku un sensorus. Krievijai realizējot tehniskās evalūcijas ceļu pretēji ASV revalūcijai.  Pretstatam, 2018 gadā ASV aviobūve pārsniedz 300 F-35A,B,C  robežu ! Taisnībai ir jamin , ka 2018 gadā no 300 F35 lidaprātu parka kaujai gatavs status izdodas nodrošināt tikai 140 lidaparātiem , komplicētība.    Neskatoties uz lielo tehnaloģisko atšķirības slieksni arī Su-57 ierindas eksplotācija, tā kaujas gatavības uzturēšana ņemot vērā hroniski vājo tehniskā atbalsta bāzi un ievērojami mazāku resursu apjomu, izraisīs nevēlamu starpšķiru finansu sadales deformāciju. Su-57 platforma ir Krievijas BS budžetam neadekvāta tehniskajā izpildijumā un izmaksās. ASV noteiktās sankcijas izraisija BS tehniskas klāstā ārvalstu komponentu-agregātu aizstāšanas tendenci. Liekot Krievijas BS uzsākt izmaksās dārgu un laikā ietilpīgu, eksploatējamo modeļu tehniskās ''dezinfekcijas'' procedūru. Vairumā gadijumu tai izdodas panākt tikai 1/3 elementu aizstāšanu. Pilnīga elemetu un agregātu aizstāšana saistas ar nesamērīgi dārgu, modeļa atkārtotu attestācijas procedūru. Atklājot Krievijas modernā bruņojuma modeļu: Su-35S/-34/30SM2, Su-57, S-400 un citu tehnikā slēpto ''Ahileja papēdi''.  Pēc speciālistu atklāsmēm,  lidmašīna Su-35S ietver vairāk kā-3000(trīs tūkstoši) ārvalstu detaļu ! Lielākai to daļai nav nacionālo analogu ! Jareiķinās, ka aizstāšanas procesa rezultātā tiek degradēti vairāki svarīgi ar lidaparāta eksploatāciju un pielietojumu saistīti tehnsikie raksturlielumi. Ar to atklājot nepatīkamu faktu, tehnaloģiskās atpalicības dziļumu. Autors,  jaaceras ,ka mūsdienu bruņojuma galvenie raksturlielumi paliek slēpti aiz redzamā korpusa čaulas. Tos diktē mikroelektonikas elementu bāze un integrētība tīklā. Aviācijas jomā, naudas trūkums liedz realizēt svarīgu Krievijas Gs vieglās transportaviācijas, An-24/-26 parka aizstāšanu ar  Il-112 nacionālo analogu. Smagsvara transportaviācijā, ilgstoši buksē Il-76MD-90 remotorizācijas programa un uzlabotā modeļa Il-476-90 masveida ražošanas atsākšana.  Tā saucamā attīstība vērojama skaldītās, mazapjoma, lasīt dārgās ražotāja atbalsta programās. Piemēram: 2 tankerlidmašinu Il-96-400TZ  iepirkums vai REC ''Parubšik-2''/IL-76/-96 un AWACS A-100/IL76-90 izstrādē. Līdzīga situācija novērojas arī citās moderno ierošu programās. Armija atliek bruņtehnikas parka modernizāciju: tanki T14''Armata'', KKM-T15 ''Kurgaņec '', BTR-''Bumerang-25''. To iepirkumi atvirzīti miglainā ''rīdienas'' termiņiem. Galvenie šķēršļi, konstrukciju acīmredzamā neatbilstība Krievijas BS realitātei. Tehnsikā sarežģītība , liela arvalstu komponentu klātbūtne bet galvenais , iepirkuma un eksploatācijas izmaksas ! Modernizācijai koncentrējoties eksploatējamo bruņtehnikas modeļu tehniskās pilveidošanas virzienā. Flote, līdzekļu un vitāli svarīgu tehnaloģisko elementu zaudējums izraisa ar 25-30 gadu izdienu virsūdens un zemūdens platformu, to skaitā kodolzemūdeņu renovāciju.  Plānotiem darbiem piemīt zema militārā lieterība un finansu atdeve.  It sevišķi apskatot  ar PSRS laika kodolzemūdeņu projektiem saistītos modernizācijas plānus.  Krievijai cerot papildināt flotes ierindu ar 8-9 -p.gs. 80/90 gados būvētām, bet ilgstošā rezervē esošām kodolzemūdenēm. Konstrukciju īpatnības padara to renovācijas-modernizācijas darbu izmaksas ekvivalentus jaunu korpusu brūvniecībai !  Finansēm aprobežojot ar minimālo slieksni, agregātu  defektoloģiju-renovāciju un ieroču nomenkalatūras nomaiņu. Darbiem saglabājot PSRS laikmetam raksturīgās tehniskās īpašibas ,renovēto korpusu militārā lietderība-ideāls mērķis pretiniekam. Virsūdens sadaļā koncentrējoties uz pēdejo ''lielvalsts'' flotes statusa atribūtu saglabāšanu, avn-kreisera''Adm. Kuzņecov'' un a-kreiseru ''Pēteris Lielais'' ,''Nahimovs'' modernizāciju. Kosmisko raķešnesēju jomā vērojama atsevišķās detaļās un kopumā progresējoša degradācija. Kremļa kosmosa ''varenības'' propagandā  ilgstoši vadošā loma piederēja raķešdzinēju RD-180/-181 eksportam uz ASV. Krievijas vadošās raķešdzinēju rūpnīcas ''Energomaš''-70% peļņu veido minēto dzinēju eksports uz ASV ! Sankciju ietekmē no 2020 gada rūpnīca sāks izjust pakāpenisku ASV raķešdzinēju tirgus zaudējumu , analogi ! Citiem vārdiem, pakāpeniski pārliekot stratēģiski svarīga uzņēmuma uzturēšanas izmaksas no ASV nodokļumaksātāju pleciem uz Krievijas budžetu. Vienīgā joma kurā pateicoties ekskluzīvam finsnējumam tiek saglabāti  iepirkuma apjomi ir cietvielu raķešu ražošana: Iskander-M / Kinžal, Bulava-30, Jars-M / Rubež. ASV pieņemtās un Krievijas nodēvētās'' smieklīgās sankcijas'' nepilnu 3 gadu laikā ir radijušas nopietnas sekas ekonomikai un tās militāro programu realizācijai.            

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana