Sekotāji

ceturtdiena, 2014. gada 6. februāris

2013 gads ,JSF programa.

Defence News -F35 programas apskats. 2013 gada izskaņa, programas JSF ietveros tapušais F-35 Lightning-II ir ieguvis iegādes izcenojuma aprises.Pirmajiem pircējiem Izrēlai (20), Norvēģijai (52) un Nīderlandei (37)  A -modeļa iegāde 113milj.$ planieris +20 milj$ dzinējs =133milj.$.Apjomos vel mazāks ir pirmais pasūtijums no Lielbritānijas ,tikai 14 B-modeļa vienības ! Lielbritānijai nepaužot skaidru nostāju par kopējiem F-35B iegādes apjomiem. Skaidrs ir viens, pirmai sekos otrā B-modeļa partija ,bet tālāk iespējams ka iepirkumi pārorjentēsies uz A-modeli. Ražotājam ,kompānijai ''Lockheed-Martin'' solot patērētājiem nākotnes lielražošanas radīto cenas sarukumu. Optimistiskā prognoze, laika posmam no 2018 gada līdz 2020 gadam lielapjoma partijas* iespaidā planiera cena varētu sarukt zem 98 milj.$. Apvienojot planieri ar dzinēju pastāv varbūtība ka lētākā-A modeļa cena nepārsniegtu 118 milj.$.Deklarētie optimistiskie ''Lockheed-Martin'' plāni neatspoguļo lietu patieso stāvokli un tirgus tendenci.

                                   Nīderlandes Gs,  pirmie piloti veic F-35A lidojumus ASV.
          
Atsauce uz lielapjoma partiju ir nevietā. Galvenais F-35 pasūtītājs ir ASV BS , projekts JSF ir starpšķiru  bruņojuma unifikācijas idejas radīts produkts. Triju modeļu atšķirība vērojama pasūtijuma apjomos un vienības iegādes cenā. ASV finansu realitāte apvienojumā ar vienības iegādes izmaksām ierobežo partiju apjomus radot sadārdzinājumu.Finasu auditam iesakot BS ieroču šķirām rast finasu līdzekļus platformu skaita optimizācijā.Perspektīva, pakļaujot ''C'' un ''B'' modeļu skaitu erozijai ,bet izbrīvētos līdzekļus novirzot lētākā A-modeļa apjomu audzēšanai. Mazskaitlīgie sabiedroto iepirkumi arī neveicina partiju apjomus. Skaitliski optimizējot ''C'' un ''B'' modeļs rastos iespēja audzēt ''A''-modeļa partijas apjomus, izraisot nepieciešamo iegādes cenas kritumu.Šādi optimistiski plāni neparedz ieroču šķiru militāro koncepciju un lobija radīto pretestību. Ņemot vērā šo faktoru, lidaparāta vienības iegādes cena saglabāsies un turpinās augt.
Interesanti ,Eiropas ''mazvalstu'' avioparka apjoms turpina samazināties līdz apsalūtiem skailiskiem minimumiem. Sakarā ar F-35A''Lightning-II'' lidaparātiem vērojama pārbīdes Eiropas ''herarhijā''. Skaitliski, F-35 parka lielumā izvirzās līderos Norvēģijas Gs ar 52 lidaparātiem .Tai seko Nīderlandes GS ar 37 lidaparātiem. Dānijas Gs un Beļģijas Gs gadijumā jautājums ir, kāds ir modelis un to skaits ? Ņēmot vērā ka Norvēģija un Nīderlande tiek uztvertas kā ''bagātas'' valstis ar ciešām Ziemeļatlantijas saitēm tad Dānijas un jo sevišķi Beļgijas iegādes apjoma griestus nosaka 2,7 Miljardu Eiru robeža. Resursi ir pietiekami 16 lidaparātiem, precīzāk vienai eskadriļai ! Trijās no četrām valstīm pāreja no F-16 uz F-35A modeli radīs ievērojamu eksploatējamā parka sarukumu. Nīderlande, no 1990 gada 181 lielā F-16 parka 2011 gadā eksploatācijā atradās 68 vienības. Sākotnējie plāni iegādāties 87 F-35A aprobežojās ar 37 vienībām. Kaimiņš, Beļģijas Gs 1990 gadā 160 F16 parks saruka līdz 54 vienībām 2013 gadā. Parka atjaunošana paredzēta no 2020 gada.Prognozējamais skaitliskais daudzums nepārsniegs 16-18 vienības. Summējot, četru bagātāko NATO ''mazvalstu'': Norvēģijas ,Dānijas Nīderlandes un Beļģijas F-35A parka apjomi nepārsniegs 140 vienības. Lielvalstij Lielbritānijai perspektīvā ''B'' un ''A''-modeļu kopskaitu tuvinot 100 vienībām !  2014 gada Itālijas Bs paziņojums ka finansu ekonomija un ar programu JSF-35 saitītās tehniskās grūtības liek samazināt iepērkamo lidaparātu skaitu. Sākotnēji plānoto 90 F-35 samazinot līdz 52 vienībām ,bet vēlāk skaili lokalizējot ar 42 .  partijas*-lote /ietilpst finansu gadā veiktais pasūtijums kuram var pieskaitīt ārvalstu pasūtijumu.  galarezultātā lotes lielums nosaka iegādājamā planiera cenu. Fiksēts 3 gadu vai  4 gadu pasūtijums ietver attiecīgi 3 -4 lotes ilgspējīga ekonomiskā politika, darijums samazina izmaksas veicina eksportu.

                                                      

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana