Sekotāji

svētdiena, 2014. gada 9. februāris

PRA-F-35 un BPI.

 Koncepcija Boost Phase Interceptor un taktiskais-iznīcinātājs F-35. Aviospeciālistu rindās F-35 Lightning-II tiek vērtēta kā pretrunīga platforma. Tehnisko interesi raisa DAS apakšistēmas demonstrētā iespēja atklāt, satvert un pavadīt balistisko raķeti augšupejošā takā. Eiropa, QWIP  tehnaloģijas IRST/''Pirat'' izstrādātāji norāda ka sistēma uzrāda līdzīgus rezultātus. Tās spējās ir automātiski izdalīt un satvert spožāko, Venus zvaigzni ! Praktiskā puse, AN/AAQ-37 demonstrētā iespēja atklāt, satvert un ģenerēt mērķdatus par 1000 km tālu balistisko mērķi. Publiskotam tehniskam faktam atklājot tālejošo F-35 nozīmi PRA koncepcijā.

                                                     DAS sistēmas izmēģinājumi.      

 Precīzāk, F35 izsētās antenas DAS koncepcija ir mērķēta tuvās un vidējās sniedzamības balistisko raķešu pārtveršanai karadarbības teātrī (KdT). Tieši F-35 programa pārtrauca sauzemes KdT domāto perspektīvo PRA THAAD sistēmas finansējumu. Iemesls ,tehniski mazperspektīvs projekts! Sistēmas THAAD tehniskie dati.  Viens no tiem ir PRS fiksēts uguns pārklājums. Priekšroku dodot mobilai JS AEGYS sistēmai ar SM-3 Blok-III/IV pretreķetēm. Flotes platformas mobilitāte ļauj  ātri izvērst pretraķetes apdraudējuma objekta perimetrā ,kompensējot enerģētiskos trūkumus.  Ieskats problēmā.  Taču arī ''AEGYS'' sitēma ar pretraķetēm SM-3Blok-IIA/B neatrisina tehnisko problēmu. Pirmkārt, SM3 Blok-IIA/B pretraķetes ir BPI  koncepcijas pretraķetes. Pielietojas balistisko raķešu pārtveršanai aktīvajā, augšupejas posmā. Vēlamo rezultātu iespaido pretraķetes ātrums ,raidīto balistisko raķešu* trajektorija*un sinhronizacijas problēma*. Ideāli, pretraķetes un raidītās BR startam janotiek vienlaicīgi. Izvēlētā koncepcija ir sarežģīta ar daudziem ķēdes elementiem. Boost Phase Interceptors (BPI)  pretraķetes enerģētikai ir japārspēj pretinieka balistisko raķešu ātrums augšupejas takā.Vēlams lai pārtveršana notiktu pirms balistiskās raķetes āktīvā posma beigām. Pirms sasniedz 6 km/s ātrumu un kļūst neaizsniedzama analoģiskai 6km/s ātruma pretraķetei. Ierosinot nākamo, 10 km/s  ātruma un sniedzamības pretraķetes ideju ar 17t. starta svaru* un 140kg pārtvērēj moduli. Ilustrācijai ,modernāko stratēģisko, sauzemē bāzēto BR starta svars atrodas no 33t. līdz 35t. robežās,lietdrīgā krava 1,2-1,25t. Pastāvošie GBI* no 15km līdz 500km augstuma pārtvēršanas kompleki ir elementos sazaroti un sarežģīti.

                                           GBI- smagsvara prtraķetes.
          
 Tehniski , nepieciešami tāldarbības no 2500km līdz 3000km augstas enerģētiskas AESA RLS. Papildinot  sistēmu ar ārejiem kosmosā, gaisa un virsmas sensoriem.To iegūtie dati dublējas un pilda sinhonizācijas funkcijas.Tātad ,kaujas daļas veiksmīga pārtvertveršana vidū vai lejupejošā trajektorijā ir tieši saistīta ar tīkla darbības drošību ,tā kaujas noturību.  BPI koncepcijas SM3 BlokIII/IV pretraķete salīdzinot ar PR ''Erint'' ir gabarītos un svarā liels izstrādājums.Problēma, no sauzemes vai virsmas nesēja raidītai pretraķetei japārvar ''enerģētiski ietilpīgie'' atmosfēras blīvie slāņi. Procesam patērējot 2/3 no starta enerģijas. Ierosinot cēloņsakarību ķēdi : lielāka ātruma un sniedzamības pretraķetes ,lielāka-smagāka konstrukcija. Smagāka, ātrāka pretraķete ir sarežģītāka un ievērojamai dārgāka. Uzmanību  akcentējot uz tehnisko un finansu izmaksu efektivitāti

                                                   
F-35 piedāvājot BPI pārvarēt atmosfēras blīvo slāņu radīto barjeru. Gaisā izvērsto ''Erint'' enerģētiskie ieguvumi apvienojumā ar DAS raksturlielumiem konvertējas sniedzamībā. Izmantojot  vieglsvara 320kg pretraķetes ''Erint'' tiek iegūta iespēja pārtvert BR no 300km līdz 500km distancē.Mūsdienīgu stratēģisko BR Minuteman-III/Topol-M-Jars aktīvais posms ilgst līdz 2,6 minutēm.Mazākām, taktiskās sniedzamības BR aktīvais posmas ilgst nepilnu minūti. Veiksmīgai taktisko BR pārtveršanai nepieciešama informatīvās ķēdes racionalizācija. F35 DAS ietvertā'' izsētās'' antenas princips atrisina BPI koncepcijas kritisko elementu, laika sinhronizāciju. Panākot maksimālu pretraķetes enerģētiskā potencionāla realizāciju. Izmantojot F35 PRA uzdevumiem tiek iegūtas sekojošas taktiskās priekšrocības. F35 nodrošina KdT. PRA funkcijas pret tādām raķetēm kā ''Iskander-M''. Paralēli, F35 izvēršana pretinieka BRAZ* patruļrajonā nodrošina stratēģisko BR pārtveršanu augšupejas posmā ! Netikai, avionešu spārns kura rīcībā atrodas ''Erint'' būs spējīgs veikt avioneša ordera aizsardzību pret specializētām PKR*, piemēram P-700 ''Granit''.  
Raķetes sistēmas.
 ar 17t.starta svaru*- piemēram, pārtverama SBR ''Topoļ-M''-35-36,5t. lietdraīgā krava 1,2t.
PRA*-PretRaķešu Aizsardzība
KdT*-Karadarbības Teātris.
balistisko raķešu*-šajā gadijumā no 500 līdz 5000km.
GBI*-Ground Based Interceptor (visrsmā bāzētie pārtvērēji)
trajektorija*- BR un PR pozīcijas leņķu atšķirības, konvertējas distancē=enerģija
sinhronizācija*- laiks, BPI nepieciešams pārtvert BR pirms pārtrauc darboties dzinēji (Boost Phase) un iegūst 6 km/s ātrumu. Ātrāk atklāt, ātrāk veikt pretraķetes raidijumu. Panākot ka PR satriec BR pirms aktīvā posma beigām. Kavējums startā nozīmē ātruma atšķirību, iespaido pārtveršanas rezultātu.
 BRAZ*-Balistisko Raķešu, Ātom Zemūdenes.
PKR*-PretKuģu Raķetes.  

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana