Sekotāji

trešdiena, 2014. gada 12. februāris

F35 un spēkošanās.

Lielākās pretenzijas pret F-35 rada lidaparāta airodinamiskais veidols un necilajie manevēšanas raksturlielumi. Skarot manevra jomu, tie atkārto F-105 ''Tunderchef '' rādītājus. Īsumā, manevrā inerts un paspēlē vairumam šodienas iznīcinātāju. Norādot ka lidaparātam ar neciliem manevra raksturlielumiem nau iespējams pretdarboties pastāvošām P4 un pat atsevišķām P3 platformām ! Redzam ka F-35''Lightning-II'' un F-4''Phantom'' vieno ''gaiss-virsma'' triecienuzdevumu kopsaucējs. Gaisa dominantes izcīņu aprobežojot ar  tālcīņas elementu.Zemas signatūras radīto manevra problēmu paredz kompensēt ar sensoru un aizsardzības sistēmu kopumu. 2000 gada perspektīvie tehniskie jaunumi : planiera zemā signatūra, AESA , DAS , pašaizsardzībai domāta DIRCM un ietvertais informatīvā tīkla princips 2014 gadā vairs nepārsteidz. Tuvāko 10 gadu perspektīva, F-35 pašaizsardzībai no tuvcīņas IIR novades ''gaiss-gaiss'' VR paredzēta DIRCM sistēma. Tās nākšana lidaparāta aprīkojuma listē nesaistas ar 2018 gada''Blok-3'' lidaparātiem. Ienākšana F-35 aprīkojumā gaidāma no 2025 līdz 2026 gadam, sākot ar ''Blok-5''. Cits jautājums ,vai perspektīvā sistēma saglabās savu aktuālitāti un spēs kompensēt manevra trūkumu ? Sadursmē, DIRCM kompensē pretinieka IIR ''gaiss-gaiss'' VR raidijumu, bet platformas zemie manevra rādītāvi neļauj izvairīties no ''agresīva vanaga'' tieksmes uzsākt artilērijas tuvcīņu. Pretinieka manevra pārākuma kompensēšanu paredzot panākt ar radiokorekcijas VR ''Cuda'' palīdzību. Taktiskā-iznīcinātāja F-35 DAS ietver ASV dominējošo HgCdTe IIR sensoru ''plākšņu'' tehnaloģiju.ASV tirgū šī sarežģītā un ražošanā dargā tehnaloģija pielietojas IIR tehnikā un vairumā novardes ieroču*.Pretnostatot F-35 DAS sistēmas HgCdTe* tehnaloģiju un EF-2000 ''Taifun''  IRST / ''Pirate'' ietverto QWIP* tehnaloģiju. Eurofighter koncorsijs, IRST ''Pirate'' nodrošina pretinieka lidaparātu atklāšanu no 90km līdz 145km* distancē. Atklātā mērķa identifikācija ''savs-svešs'' notiek no 40km līdz 50km distancē. Pašaizsardzība, videjās sniedzamības ''gaiss-gaiss'' VR raidijumu atklāšana notiek no 70km līdz 90km distancēDistances atšķirību starp mērķiem, taktiskais-iznīcinātājs un raķeti nosaka mērķu ģeometriskie gabarīti ,to ātrums un dzinēju radītā IS* signatūra.


                                          Vācijas Gs-EF-2000 ''Taifun''-Baltijas valstu patruļa.
               
 Sadusmē, 2015 gada Eirofighter tehniskais aprīkojums apvienojumā ar izciliem manevra rādītājiem pretstatā F-35, gaisa sadursmēs spēs kompensēt pretinieka raķešu raidijumus. Atsevišķām* modernizētām P4++ platformām saglabājot ātruma un manevra sniegtās priekšrocības raķešraidijumos. Modernizācijas prakse liecina ka F-35 manevra iztrūkumam piedāvātās''zāles'' tiks neitralizētas pirms to nākšanas apritē. Pastāvošie piemēri , F/A-18 E/F ''Advenced Super Hornet'' ietver AESA* un IRST* kā arī signatūras minimizēšanas elementus. Apritē esoša platforma vairumā tehniskā aprīkojumā ir vienlīdzīga ,bet manevra rādītājos pārspēj topošo F-35. Otrs ASV piemērs saistas ar  F-15''Silent Eagle'' modernizācijas projektu. Paralēle velkama ar Indijas Gs Su-30 ''Super'' modernizācijas posmiem Mk-II/III katram no tiem apsorbējot attiecīgus tehniskus uzlabojumus. Su-30''Super'' piemērā redzam daudzu Su-35S ietverto tehnaloģiju pārnešanu uz vecāku platformu. 2018 gada Su-30 /-35 tehniskais aprīkojuma prognoze, ietvers lielizmēra AESA ,bet OLS-30/35 IIR matrices izmantos QWIP tehnaloģiju.

 IS*-InfraSarkanā signatūra.
Atsevišķām*-EF-2000 ,Su-35 un JAS-39.
145km*-iznīcinātājam izmantojot forsāžas režīmu.Secinot ka pieminētie 90km ir pilnas vilkmes radītā atklāšanas distance. Izskaidrojas divējādi pilnas vilkmes  dzinēju darba režīms P5 platformai F-22 ''Raptor'' nodrošina M=1,6/1,8. Šāds ātrums 18km ešalonā (-60*C) ģenerē pietiekami lielu berzi, radot 80-90*C temperatūras fronti. Superkreisēšanas radītās nelabvēlīgās blaknes. Minētais ir attiecināms arī uz  citām superkreisēšanas spēju platformām EF-2000 ,Su-35 un JAS-39. 
AESA*-Aktīvi Elektroniski Skanējošā Antena.
IRST*-InfraRed Search and Track/ InfraSarkanā diapozoma Skaneris Pavadītājs.   

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana