Sekotāji

svētdiena, 2014. gada 23. februāris

Budžeti un iespējas-I.

Latvijas AM bieži piemin standarta frāzi ,nepietiekams finansējums. Pagātnes''ražības gadi'' ir nomainijuši ilglaicīgas stagnācijas perjods, ES bezsaules laiks.* Ilgstošā perjodā neskatoties uz izdalīto resursu reāliem skaitļiem ,to faktiskā atdeve LV Bs ir nulle. Vairumā gadijumu, bagātīgais finansējums izlietojās neprofila investīcijām. Tas izpaužas armijas kadru komplektācijas veidā ,ekipējumā. Vai kāds piemin ,arī bruņojumā ? Mana pārliecība ka ne, jo tāda nau ! Ak jā ,Igauņi ,atmetīsim tos jo oponentu galvenā atbilde, tiem ilglaicīgi ir 2% no IKP !  Latvijas AM , Atis Pabriks: 2012 gadā Latvijas atvēlētie resursi 0,9% IKP -190 milj.Eiru neaizmisrstot piebils ka Igaunijas Bs konstanti saņem 2% IKP -325 milj.Eiru. Pozitīvā sadaļa, LV dubultojot un panākot 1,8% no IKP  faktiskos skaitļos par 18% pārsniegtu Igaunijas Bs atvēlēto finansējumu ! Ilglaicīgā perjodā* Latvijas AM deklarētā ''ceļa karte'' paredz izveidot : mehanizētu brigādi*, SuV* un inženierspēkus*. Nospraustai AM ''ceļa kartes'' realizācijai ir nepieciešams panākt 2%  finasējumu no IKP ! Autora piebilde ,mūsdienu Eiropas kontinentālā NATO sadaļā pastāv tikai 3 valstis kuru atvēlētie resursi pārsniedz 2% IKP, sekojoši : Lielbritānija ,Turcija un Grieķija ! Vairumam NATO tēriņu prakse aprobežojas ar 1,4-1,5% no IKP ! Cita lieta ka šīs valstis atrodas tālu no draudu līnijas. Autors neiebilst, pret 2% IKP principu ! Pretruna pastāv LV Bs demonstrētajā tēriņu praksē. Autors ir pārliecināts ka : pastāvošai  LV aizsardzības koncepcijai piemīt formāls rakstus, neparedz varbūtējā apdraudējuma neitarlizācijai nepieciešamo spēku izveidi. Neapšaubāmi svarīgi ir finansu faktiskie skaitļi jo tie figurē iepirkumos.Tātad, 2012 gadā satarp abu kaimiņu Bs bužetiem  pastāv 40% liela finasējuma disproporcija ! Janorāda ka šads stāvoklis LV ekonomikā ir ilglaicīgas ekonomiskās politikas rezultāts.Tuvredzīgs, banku inicēta nekustamā īpašuma tirgus spekulācijā balstīta īstermiņa attīstība. Klasiķa vārdiem, gāzi grīdā un stabā ,āmen! Atskatam, finansu apjomiem reālā izteiksmē līdz 2008/09 gadam nepiemita disproporcija. SIPRI institūta dati laika posmam  ilglaicīgi uzrāda aptuveni no 8% līdz 10% lielu reālo skaitļu atšķirību starp abiem kaimiņiem ! No tā secinot ka mazāk resursu ,apjomos mazāki bruņojuma iepirkumi un tātad mazāki spēki ! Negatīvais , pasaules prakse uzrāda ka izlietotās finanses nevienmēr konvertējas militārajā kapacitātē. Pēc SIPRI datiem, Latvijas kaimiņam, Igaunijai ilglaicīgi saņemot realos skaitļos mazāku vai vienlīdzīgu finansējumu ir izdevies atrast tiem lielāku militāro lietderību* ! Pieņemot ka laika perjodā no 2004 gada līdz 2009 gadam pastāvēja atšķirīga BS finansējuma metodika. Tātad, pat pastāvot  20% reālo skaitļu atšķirībai , LV Bs demonstrējot līdzīgu izbūves praksi vajadzētu uzrādīt  80% no Igaunijas Bs kapacitātes ! Pieņēmumam ir jaietver korekcija ko rada atšķirības valsts aizsardzības spēku personālsastāva formēšanas principos. Interesanti, kas ir mazi resursi un ko ar tiem var panākt armijas izbūvē ? Atvēlot no 10% līdz 20% aizsardzības bužeta finansu bruņojuma un munīcijas iepirkumiem.Pieņemtos izvēles ciparus pārskatāmībai noapaļojot ,no 19 miljoniem eiru-10% ( konv.26,01 milj.$) līdz 38 milj eiru-20% (konv. 52,13 milj.$) investīcijas bruņojumā un sistēmās.Pārskatā lietojot pasaules darijumu prakses piemērus un atsauces uz personu minētiem ''kaitīgiem'' ilustratīviem piemēriem.

ES bezsaules laiks*- ilglaicga attīstība saistas ar valsts investīcijām ražošanā.
mehanizētu brigādi*-tas ir no 2600 līdz 5500 karēvjiem(durkļiem).
SuV*-Speciālo uzdevumu Vienība.
lietderību*-pievērst uzmanību veikto iepirkumu summām. 

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana