Sekotāji

trešdiena, 2014. gada 19. februāris

Armijas zenītsistēmu pretstati -VI.

Radiokorekcijas MZRS attīstības perspektīva. Izvērtējot tehnaloloģijas un to pretstatus. Izmaksas un rezultāta pretstats. Ražotājvalstu ekonomiskā potencionāla specifika un militāri tehniskās politikas tendences.
Radiokorekcijas MZRS tālākā pilveidošanās saistas ar diviem jauniem tehnaloģiskiem elementiem. Pirmais, mērķviziera funkcijas pildot AESA antenām, Otrais , raķešu takas korekcijai piepulcinot dublējošu signālnavigācijas-GPS/Glonnas kanālu. Princips, zenītraķetes trases nogriežņi dublējas ar GPS /Glonnas ģeotelpiskiem reāllaika datiem.  Divu augstas precizitātes kanālu dublēšanās nodrošina radiokorekcijas raķetēm līdz 30km sniedzamībā ralizēt ''hit-to-kill'' efektu. Sevišķi zemas signatūras mērķu satriekšanu nodrošinot tuvējā 10km distancē ar ''hit-to kill'' vai mazapjoma eksplozijas palīdzību.Radiokorekcijas novades principa spēks atrodas no 30km līdz 35km robežās. Tālā no 18km līdz 35km robeža bloķē vienkāršāko, tātad arī pielietošanā masveidīgāko  precīzo JDAM ieroču izmantošanu.
Izpaužas ,ZVR radītais apdraudējums neļauj lidaparātiem nonākt līdz 9-12km attālai realizācijas robežai.

                                                JDAM/GBU-32    
 Pretstatā ''cena-rezultāts'' panākot lielāko lieterības koificentu  no 8km līdz 12 km distancē. To nosaka tehniskā un praktiskā lietderība. Aviācijas platformu attīstībā vērojamā tendence ,zemas signatūras EAV=0.01m2 nesējplatforma ar sevišķi zemas EAV=0,001m2 signatūras ieročiem. Praktiskā puse ,''Pancirj''S1 pielietoto PESA antenu energokapacitāte nodrošina EAV=0,01/0,03 m2 mērķu atklāšanu no 7km līdz 9km ,bet to fizisku iznīcināšanu līdz 6km distancē. Nākamajā evalūcijas pakāpienā AESA antenu energokapacitāte nodrošinās minētajās distancēs ļoti zemas signatūras EVA=0,001m2 mērķu satriekšanu, tas ir perspektīvās planējošās avb. un raidāmās raķetes. Skeptiķu izvirzītais  AESA antenas cenas jautājums nau aktuāls ! Kapeic ? Pirmkārt, atkarībā no taktiskā-iznīcinātāja zīmola ,AESA uzstādītā antena ietver no 700 līdz 1500* aktīvos emeisijas* moduļus . Katra  aktīvā elementa tirgus cena atrodas 600-750 $ robežās. Antenas ar 700 AE-moduļiem nodrošina 1m2 mērķa atklāšanu 120-130km distancē ! Saprotams ka MZRS veicamie uzdevumi definējas ar 15-25km distanci. Tātad mērķnorādes vizierim nepieciešami aptuveni no 150 līdz 250 AE-moduļi ,nodrošinot sevišķi augstu energoblīvumu no 5km līdz 20km distancē. Saprotams ka atbilstoši moduļu skaitam un ražotāja patērētā darba apjomiem nosakot produkta gala izcenojumus.
                                       
Tātad vairumā MZRS dueļu saistīsies ar aviācijas gudro, zemas signatūras munīciju. Apskatot pastāvošo un perspektīvo zemas signatūras triecienmunīcijas izcenojumus :
GBU-12- līdz 18km/19.000$
GBU-32-līdz12km/32.000$,
GBU-39/B- līdz 112km/63.000 $
GBU-54''Hammer'' līdz 50km /85.000$.
Lētākā gala signālnovades un lāzernovades munīcijas cena vairumā gadijumu atrodas zem 50.000$ sliekšņa. Cīņai ar šādu munīciju nepieciešami atbilstošas izmakas zenītraķetes, to nodrošina radiokorekcijs princips apvienojumā ar AESA. Papildus radiokorekcijas plusi ir vizierantenu pieaugusī energokapacitāte nodrošinot  mērķa aktīvās radioelektroniskās pretdarbības pārvarēšanu. Jauno AESA tehniskā blakne ir spēja koncentrēt telpā antenas energopotencionālu zīmulī-lāzerierocī.  Atzīmējas ka potencionāla koncentrēšana ierobežotā telpā un frekvencē rada elektronisko ''grilēšanas'' efektu neitralizējot elektronikas funkcionālo spēju. Tuvājā no 7km līdz 12km distancē AESA enerģijas ''zīmuļa-šautra'' spēj bloķēt ieroču signālnovades kanālu un fiziski bojāt izmantojamās elektronikas elementu bāzi ! Blakus tendence Izrēla ,ASV, Francija un Vācijas koncerni aktīvi virza tirgū HgCaTe/QWIP-IIR ''plākšņu'' tehnaloģijas pašnovades kompleksus. Tādi ir MZRS Spider/ VL-MICA/LKF-NG. Vienlaicīgi ignorējot DIRCM attīstības faktu ! Vācija, QWIP tehnaloģija ir ietverta ''gaiss-gaiss'' IRIS-T  raķetēs un kā pauž ražotāji ir pietiekami imūna pret DIRCM. Atmetot reklāmas apgalvojumus, energopotencionāla resurs tomērt ir DIRCM tehnaloģijas pusē ! Japiemin ka IRIS-T /LKF-NG ''zeme-gaiss''  10 km sniedzmības tirgus cena : 300.000 $+ par vienību ! Pietuvināta izcenojumos ir MZRS ''Spider'' ar Piton-V IIR/CCD novades raķetēm. Pretēji ir ar AiM-9X blok-II raķetēm, pateicoties  HgCaTe tehnaloģijas ražošanas izmaksām ,raķetes vienība sasniedz 650.000$ (2013). Minēto sistēmu priekšrocības ir 360* apsviediena raidijums un vairāku vienlaicīgu mērķu satriekšanas iespēja. Sistēmā izmantojamo elementu brīvā konfigurācija. Piemēram , IRST-T/Piton-V/ AiM-9X Blok-II ietver ''lock-after -launch''/ mērķslēgšana pēc starta/ nozīmē ka raķete ietver datu apmaiņas kanālu. Korekcijai ir pietiekama  telpas apskates RLS piedāvātā precizitāte +/- 30m , piemēram Giraffe-AMB. Nepilnības, pastāv munīcijas iegādes slieksnis, apšaubāma ralizācijas varbūtība perspektīvās DIRCM pretdarbības apstākļos. Komplicētam mērķim traucējot un apdraudot telpas apskates RLS darbību. Nepietiekama no10km līdz 15km sniedzamība neļauj bloķēt aviācijas mazcenas ieroču realizāciju un kā jebkuram IS-tehnaloģijas ierocim pastāv atkarība no meteoapstākļiem.Galvenais, iegādes cena un tehniskais izpildijums neļauj pretdarboties aviācijas raidītiem mazcenas precīziem ieročiem. Saprotams, minēto ražotājvalstu galvenais PGA instruments ir EF-2000 ''Taifun''ar iespaidīgu iegādes* cenu un arsenālu.  Ražotājam definējot to kā lētu pretstatā AIM-120 C5/D -0,75-1milj.$, ''Mica-EM''-1,3milj.$ un ''Derby''-1,2 milj.$. 


                                           DIRCM/ Prezident-S             
                                           DIRCM / FireFly

 DIRCM tā ir iespēja neitralizēt līdz 10km distancē iegādē dārgus ieročus ar IS aktīvo pretdarbību. Kā apliecina izstrādes, vidēji šādu sistēmu svars šodien ir 40kg, taktisko-iznīcinātāju sistēmām nedaudz apgrūtinošs.Vienlaicīgi ar IIR novades ieročiem ir novērojam DIRCM tehnaloģijas pieaugoša izplatība avioplatformu vidū. Jasecina ka šādas sakritības pamatā ir kompāniju tirgusintereses.Kompaktai DIRCM tehaloģijai ir divvirzienu pielietojums,kā ''zeme-gaiss'' tā ''gaiss-zeme'' avioieroču IIR pašnovades elementu neitralizācijai ! Ātrumu limits,IIR pašnovades ierobežo tehnaloģijas noteikts 750 m/s ātruma limits.
Radionovades raķešu ātrums aug no 900m/s līdz 1000m/s ,no 1300m/s un tālāk. Atrgaitas zenītraķešu trāpijums tanka pieres daļā, pateicoties raķetes svara* un ātruma ierosinātam šoka vilnim neitralizē tanka tēmēšanas un ieroču stabilizācijas sistēmas. Radiokorekcijas zenītsitēmu tiražēšanas apjomiem pozītīvi ietekmējot  munīcijas izcenojumus. Teiksim šodienas modernākās un tiražētākās sistēma ''Pancirj''S1 munīcijas vienības iegāde svārstās no 30.000$ līdz 40.000$ par 1000 VR partiju ! Tirgus tendence,redzam ka tādās valstīs kā Francija,Vācija ,Lielbritānija pāriet uz  IIR tehnaloģijas aviācijas ''gaiss-gaiss'' raķešu integrēšanu MZRS. Galvenais iemesls ir radiokorekcijas sistēmu inženiertehniskā sarežģītība un izmantojamās munīcijas lētums. Pretstatā IIR ''gaiss-gaiss'' unifikācijai un sitēmas elementu vienkāršībai.
Ilustratīvi sasaucoties ar autobūvi , tiek tiražēti dārgi modeļi. Iemesls ,darbaspēka augstās izmaksas.Vairumā Rietumeiropas valstu vērojams inženietehniskā resursa sarukums. Intelektuālais potencionāls koncentrējas ap dārgu aviācijas ,zemūdens, virsūdens un kosmisko platformu funkcionālo spēju attīstīšanu. Iemesls, tādās lielvalstīs kā Francija,Vācijas,Itālija un Lielbritānija dominējošā militārā koncepcija neparedz sadursmes kuru rezultātā valsts teritoriālie objekti tiktu pakļauti masveida precīzo ieroču triecieniem. Kā redzam tas nenozīmē ka šādu iespēju ignorē citas valstis.
Radiokorekcijas zenītsistēmu ražošanu saglabās un attīstīs Krievija un paredzams Zviedrija. Perspektīvie tirgus dalībnieki : Ķīna, D-Koreja un iespējams Turcija.
Mūsdienīgu MZRS pretdarbību tradicionālai PRLR* ''Harm'' SEAD/DEAD koncepcijai nodrošina lokātoru zemā parazitējošo ''sānu lapu'' attiecība .Vienkāršāk ,konvertējot dB-nogriežņos. Pieņemot ka PESA/AESA antenu elektroniski pārvaldāmie zīmuļ nogriežņi tiek koncentrēti konkrētā telpas punktā. Pavadošo parazitējošo ''sānu lapu'' blakņu nogriežņi būs no 1/4 līdz 1/6,5 īsāki par standarta nogriezni.  Žanra klasika, pasīvās atklāšas sistēma konstatēs emisijas objektu tikai īsos laika perjodos ,nepietiekamus lai virzītos uz emisijas avotu. Šodien, īsais, īsais laika perjods ir pietiekami liels lai 0,01s fiksētu emisijas objekta ģeotelpiskās kordinātes. Pretradiolokācijas raķetē ietvertai lētai inerciālai vienībai ir pietiekami liela laika noturība lai PRLR nonāktu mērķapvidū un uzsāktu aktīvo pašnovadi uz emisijā pasīvo objektu*. Pretinde, manevrs, elektroniskā ''grillēšana'' un fiziska iznīcināšana.

EF-2000 ''Taifun'' iegādes cenu*- dažādām iegādes valstīm pastāv cenas atšķirība, bet tā atrodas no 75 milj.Eiru līdz 93milj.GBP par vienību. Eiro/GBP konvertēt $ ,apt. 100 /132 milj. $ tapeic F-35A modelis ar 116milj. $ starta cenu definējas kā : lēti !
PRLR*-PretRadioLokācijas Raķete-specializēts SEAD/DEAD koncepcijas ierocis emisijas objektu (radiolokātoru, radiostaciju, TV, šūntelefonu apraides antenas) satriekšanai.
aktīvo pašnovadi uz emisijā pasīvo objektu* -domāta HARM ARM-88C versija. Jaunajā versijā pasīvais skaneris ir aizstāts ar aktīvo pašņovades bloku, domājams ka pilnveidots AiM-120 pašnovades bloks. Minētai ''gaiss-gaiss'' raķetei viens no režīmiem ir novade uz emisijas objektu ,traucētāju.                 

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana