Sekotāji

piektdiena, 2015. gada 6. februāris

Atjaunošana: cilvēk/h-kauja.

 Krievijas izvērstā agresija atklāja Bs bruņtehnikas parka zemo tehnisko gatavību.Pirmās taktiska līmeņa neveiksmes izraisa bruņtehnikas zaudējumus.Cēlonis slēpjas tektiskā līmeņa neveiksmēs: pretinieka ugunsiedarbe un apgādes saikņu pārraušana. To rezultātā ,atsevišķām Ukrainas Bs kaujas vienībām zaudējot no 40% līdz 60% bruņtehnikas. Viens no iemesliem, tehnikas trofeju statusa novēršanai tā vairumā gadijumu tiek kontrolēti iznīcināta. Radušos zaudējumu kompensācija notiek izmantojot bruņtehnikas rezerves. Inventerizācija un atbistošas remonta tāmes izstrāde saistas ar finansēm un laiku. 2014 gadā noslēgumā kaujaslaukā redusies pauze ļauj Ukraina Bs veikt bruņutehnikas parka atjaunināšanu. Zaudējumu kompēnsēšanai 2014 gadā atvēlot vairāk kā 62 milj.$ ekvivalenta.

                                                       T-64V- minimālā restaurācija.

Šķietami nelielais finasu daudzums ir pietiekams vairākiem 100 bruņtehnikas vienību renovācijai. 2015 gadā atvēlot uzsākto darbu turpināšanai līdz 500 milj.$ ekvivalenta. Restaurācijas darbiem mobilizējot praktiski visas bruņtehnikas remonta rūpnīcas. Svarīgu lomu to darba procesā veic brīvprātīgo aktivitātes.

Ļvovas  bruņtehnikas remonta punkts.

Armijai paredzētā kaujas tehnika savā lielākajā daudzumā ietver tikai tehnisko minimumu. Iztrūkstot komplicētiem bruņtehnikas veidiem. Iemesli ir finansu resursi un to pragmātisks sadalijums. Tas norāda ka sadusmē iesaitītās puses bruņtehnikas elementā ir vienādas. Vairumā gadijumu lokālu kauju iznākumu izšķirs  spēku vadības kvalitāte un pieejamās rezerves.

                                       

                                            Žitomiras bruņtehnikas remonta rūpnīca.
                                                   
                              Ļvovas  apg. Stariči. 100 bruņtehnikas vienības nodošana Ukrainas BS.

                                           Žitomira,-150 bruņtehnikas vienības un lidmašinas.        

                                                                                                       

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana