Sekotāji

svētdiena, 2015. gada 15. februāris

Ukrainas ''cieto riekstu'' jaunrade.

Militārās tehnikas attīstības vēsture pierāda ka valstis kuras ir iesaistītas karadarbibā īsā laika perjodā rada jaunus tehnikas standartus.Šajā gadijumā apskatot karadarbības ietekmi uz Ukrainas   tankubūvē ierosinātām attīstības tendencēm. Mūsdienu kaujastehniku modeļu liste ir lielvalstu  kaujas filozofijas veidota. Tā ir piemērota kodolkara apstākļiem,bet tās trūkumi izpaužas konvencionālā sadursmē. taktisko kodolieroču apdraudējuma fakatoram ierobežojot to kaujas svaru. Iemesls ,atsevišķi ņemtas vienības bojāeja ir mazsvarīga ,manevram jakompensē masveida bojāējas iespēja. Pieņemtais likums īsti nestrādā lokālā sadursmē kur priekšplānā izvirzās bruņas aizsardzība. Izrēlas nemitīgā kaujas saskarsme ir izvirzijusi Eiropai lielvalstu kaujastehnikai nepieņemamu bruņtehnikas modeli- smago BTR. Karadarbība Ukrainas austrumos ir ierosinājusi līdzīgas tendences tās bruņtehnikas modeļos.
Par līderprojektu uzskatāms tanka T-64 korpusa konvertēšana smagā BTR/KKM-64. Konvertācijai pakļautie korpusi paredz dzinēja-transmisijas nodalijuma priekšējo izvietojumu, bet desanta nodalijums atrodoties aizmugurē. Vizuāli , frontālai bruņai piemīt tanku bruņai raksturīga raudze- 90 mm kinētisko lādiņu noturība. Sānu, artilērijas pretšķembu un RPG noturība ,bet tās tālākie uzlabojumi ir atkarīgi no reaktīvo moduļu kvalitātes. Kaujasmašīnas svars ir salīdzināms ar T-64 bāzi -34,5t. Konstrkcijas bruņā un bruņojumā pielietots ātri nomaināmu moduļu princips. bruņojuma tornis ir bezapkalpes ,tā pārvalde notiek distancionāli.
    

Otrs Harkovas bruņethnikas projekts BMP-55  saitas ar pasaulē izplatītāko tanku T54/55 šasiju. Redzam ka Harkovas tankubūves rūpnīcas izvēlētais risinājums ir pretējs Izrēlas BTR ''Achzarit''. Harkovas tankubūvētāji izmantojuši Jordānas ''Temsah'' BTR pielietoto reversa principu. Saglabājot kopējo tanka kompozīciju nemainīgu bet veicot izmaiņas bruņas klājumā. Frontālā bruņa tiek pārnesta uz motora nodalijumu, bijušai frontālai daļai veidojot aizsargātu desanata nodalijumu. Tehnikas modeļos izvēlēto risinājumu pielietojumu var izskaidrot ar objektīvo ekonomisko realitāti. Izrēlas gadijumā darbastundas izmaksas ir augstas tās rīcībā ir pietiekami finansu resursi un komplektējošo elementu izvēles liste. Primārais ir pārbūves vienībai petērēto darbastundu minimizācija. Lai to panāktu tiek saglabāta tankam raksturīgā kompozīcija ,dzinējnodalijums aizmugurē. Papildus telpa desanta izvietošanai tiek iegūta pateicoties kompaktam dzinēja-transmisijas blokam. Saglabājot T55/''Achzarit''  desantdaļu vidū ar daļēji vertikāli izbīdāmu desanta izvēršanas /uzņemšanas koridoru aizmugurē. Bruņtransportiera  ''Achzarit'' izmaksu lauvas tiesu viedojo papildus bruņa, sakaru līdzekļi un vieglais bruņojums. Risinājumam ietverot bruņtransportieriem raksturīgos uzdevumus: kājinieku bruņas aizsargāta pārvietošana kaujaslaukā un izvērsta apvidū pretinieka apspiešana ar pārvaldāmo vieglo bruņojumu. Panāktais rezultāts nodrošina frontālo aizsardzību netikai no 125mm kinētiskiem lādiņiem ,reaktīvām granātām ,bet nodrošina vairākkārtēju PTRS ''Milan-2'' raidijumu apsorbciju. Sānu bruņa nodrošina artilērijas lādiņu šķembu ,strēlniekieroču, RPG un PTVR raidijumu noturību. Ukrainas gadijumā finansu un komplektējošo elementu izvēles listes trūkumu kompensē darbastundu lētums. Ļaujot saglabāt elementus nemeinītus ,bet to radītos objektīvos trūkumus novēršot ar darbietilpīgāku risinājumu palīdzību. Abos gadijumos panāktais rezultāts ir samērojams.  
                                                                                                   

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana