Sekotāji

trešdiena, 2015. gada 18. februāris

Lokālās un Eiro kaujas-IV.

Minskas vienošanās kurā dalību ņem Krievijas prezidens ir bez satura. Pretēji panāktiem noteikumiem Austrumukrainā kremļa pārvaldītie bandformējumi S-sektorā turpina realizēt uzsākto apjomīgo* uzbrukumoperāciju. Autors, spriežot pēc notikumiem 17-18.02.- Debaļcevo placdarmā Ukrainas spēku grupējums ir tuvu ielenkumam. Kauja par Debaļcevo noturēšanu ir zaudēta ATO štābā, bet ne kaujaslaukā. Pilsētā notiek intensīvas ielukaujas. No pilsētas izejošās satiksmes maģistrāles atrodas pretinieka uguns kontrolē. 18.02.- Ukrainas Bs vienības saņem pavēli pamest Debaļcevo uzsākot izvirzīšanos uz jaunām pzīcijām. Personālsastāva zaudējumu dati atšķiras, valsts  oficiāliem avotiem minot 13 bojāgājušos un 30 ievainotos.Pie tik lielām un intensīvām kaujām ticmāki ir neoficiālie/alternatīvo avotu sniegtā ziņu bāze. No kuras varam secināt ka Debaļcevas  gupējums no 15.02. līdz 18.02. cīņā zaudējis  vairāk kā 80 bojāgājušo  ar vairāk kā 300 ievainotiem*. Jaatzīmē ka patieso zaudējumu apmēru varēs noteikt tikai kauju izskaņā pēc spēku izvešanas no bloķētā placdarma.  Tikai divām bataljona vienībām iztrūksts 206 personālsastāva -1/5 (20%).  Pašreiz, bruņtehnikas elementā: 20 % liels zaudējums. Izvešanas realizēšanai ir nepieciešams veikt prettriecienu bandformējumiem tā realizēšanai nedrīkst būt politisku šķēršļu. Pretējā gadijumā liela daļa grupējuma tiks zaudēta. Atzīmei ,neskatoties uz kauju smagumu grupējuma* pāšreizējais personālsastāva zaudējumu apmērs ir vērtējams kā minimāls,bet ar satraucošu neproporcionāla pieauguma tendenci. Kritiskās situācijas izveide bija prognozējama un tieši norāda uz  ATO štāba vadības personāla nekompetenci. Izlūkinformācija un panākumi M-sektorā kalpoja par tiešu liecību ka pretinieks ir veicis spēku pārgrupēšanu. ATO štābs līdz šim nau centies izveidot minimālu spēku rezervi. Atvēlētais laiks to koncentrēšanai nau izmantots. Rezervju esamība ļautu izvērst pretinieka atkailinātā flangā prettriecienu ar to izsējot trieciensmailes spiedienu uz Debaļcevo. Pastāvot objektīviem šķēršļiem* ATO štābam bija javeic spēku izvešana no placdarma. Nosakot attiešanu un izlīdzinot frontes līniju. Manevram perspektīvā novēršot tālākos personālsastāva un tehnikas zaudējumus, elementāri !  Kā redzam no turpmākās notikumu gaitas ATO štābā šādi apsvērumi nestrādā. Protams, no taktiskā un stratēģiskā viedokļa ir attaisnojama ATO štāba veiktā izvēle koncentrēt Debaļcebo nozīmīgus spēkus. Stratēģiski nozīmīgs dzelzceļa mezgls kurš ļauj veidot Krievijas bandformējumiem tiešu atsaiti ar loģistikas atbalsta centru- Rostova pie Donas.  Krievijas Ārkārtas situāciju ministrija* kopš karadarbības sākumu ir veikusi 14 ''humanitāro konvoju''nosūtīšanu uz bandformējumu kontrolēto Austrumukrainu, kopumā nogādājot vairāk par 20.000 t. kravas. Pieņmot ka viena kravas vilcēja(fūre) transportē līdz 10t*, bet 150 vilcēju konvojs veido 1500t. -kravas. Dzelzceļa mezgla un līnijas kontrole ļauj iegūt sekojošu apgādes plecu. Tikai viens 70 vagonu x60/120t. komplektācijas ešalons spēj nogādāt no 4200t.līdz 8400t. kravas ! Pretiniekam iegūstot kvalitatīvi jaunu apgādes iespējas.  No šāda skatleņķa, grupējuma atrašānās Debaļcevo ir vairāk kā attaisnota, bet....jautājums ir rezervēs un pretpasākumu taktikā.  Karā, panākumu vai sakāvi nosaka neliels laika sprīdis kurā ātri japieņem pareizs lēmums. Šodien, atkāpšanās procesa aculieciniekiem vairoties apzimēt to kā plāna sastāvdaļu. Interesanta ATO štāba funkcionālo sadaļu raksturojošas detaļas : 40 NG.bat.''Krivbass'' -bez pavēles saņemšanas pamet aizsardzības pozīcijas un iziet no aplenkuma. ATO štaba ģenerāļi 40.NG.bat. un Semena Semenčenko tēlā cenšas atrast aizsardzības plāna galveno sagrāves cēloni ! Raksturo štāba komandējošā sastāva atbildības izpratni, visi -Es ne !Aizkadrā paliekot 40. NG bat. objektīvām ziņām: kauju laikā ATO štābs neuzturēja sakarus un nemēģināja nodibināt tos alternatīvā ceļā ,vienība nesaņēma nepieciešamo  personālssatāva, munīcijas degvielas papildinājumu, atrilērijas ugunsatbalstu un galvenais nenotika ievainoto evakuācija. ''Krivbass'' -komandierim atzīmējot ka ATO štābā joprojām nevar atrast S-sektora atbildīgo peronu. Tātad, ATO štābā vadība organizāta pēc garākās ķēdes principa: četri sektoru atbildīgie ar vietniekiem, štāba komandieris un vietnieki ,bet neviens nezin ko darīt ! Salīdzinoši kompakta štāba grupa netiek galā ar vadības pienākumiem. Šādos apstākļos 40.NG bat. komandierim zinot Ilovaiskas bēdīgo pieredzi  pieņem vienīgi pareizo lēmumu ,atkāpties bez pavēles saņemšanas !  Komandierim personiski uzņemoties risku stāties militārā tribunāla priekšā. Uz augstākā komandējošā satāva kompetences trūkumu vairākkārtīgi norāda arī brīvprātīgo aktīvisti. Kardinālas pārbīdes ATO štābā var notikt tikai līdz ar formālo kabinetu ģenerāļu aizstāšanu ar pulkvežiem praktiķiem. Tikmēr otrā pusē, kaujas Debaļcevo skaidri norāda uz kremļa vietvalža vēlmi salauzt Ukraiņu pretestības garu. Pēc kremļa plāna lokālai kaujai bija javainagojas ar Informatīvu uzvaru- Triumfu-Anšlus !
                                      Debaļcevo, viens no varbūtējās kaujas  tuvplāniem*.

 Doma- Ukrainas aptuveni  5000 karēvju  liela grupējuma padošanos gūstā noliekot ieročus Luhanskas un Doņeckā. Tikai tā var izskaidrot putina aicinājumu Ukrainas karēvjiem padoties gūstā...  Tas nau noticis un nenotiks !
 18.02.-uzsāktais atkāpšanās plāns sagrauj kremļa propagandas radīto virtuālo aplenkuma tēlu. Krievijai izplatot kārtējos video kino žanram piedrīgus 120 gūstekņu kadru viltojumus. Jaatceras ka neskatoties uz slikto taktisko bildi Ukrainas karēvju cīņasspars ģenerē pretiniekam nepārtrauktus zaudējumus. Liekot saprast jo tālāk, jo lielāki zaudējumi. 19.02.- Atkāpšanās laikā notiek sadursmes ar pretinieka tankiem atklājot trūkumus grupējuma organizātoriskā līmenī un tieši norāda uz PTRS*un munīcijas trūkumu. Vienlaikus vērojama laba artilērijas uguns kordinācija. Redzam ka kremļa plāna sastāvdaļa ir demonstrēt Eiropai/EDSO- Krievijas iespējas un vienlaicīgi pazemot to līderus-Eiropas lielvalstis te (Austrumukrainas jautājumā) nelemj Ne ko. Netieši norāda ka Krievijas kremļa vietvaldis nedomā apstāties pie sasniegtā. Ukraina ir nostādīta dilemas priekša zaudēt teritoriju un turpināt vai zaudēt un neturpināt karadarbību. Netkarīgi no izvēlēles varianta karadrabības pārtraukšna ir atkarīga no Krievijas gala mērķa : 2 Ukrainas -Luhanskas un Doņekas apgabali vai 8 ...Ko darīt ?      

apjomīgu*-spēku kontcentrācija sasniedz brigādes līmeni-4500-5000 karēvju ,30-50 tanku, 80 citas bruņtehnikas vienības , vairāk kā 80 artilērijas sitēmas ( 122/240/300 mm
ZUS , 122/152mm haubices,120mm mīnmetēji) .

8000*- aptuveni apreiķini kuri izriet no izvērsto vienību skaita un placdarma lieluma. Realitātē tas varētu būt  par 35 % mazāks: 30 Meh.br. - 3- 4 bataljoni(1800k+800) -13,25 ,pčela, , 128.kalnu strēlnieku Brigādes- bataljons(450-500k), 40 NG bat.''Krivbass''-(450-550k), 25.triecien.bat.''Kievskaja-Rusj'' (450-600k), 101.atsev.ģenerālštāba apsardzes vienība(124+) ,8 .ats.snz. pulks (800k)  tanku bataljons(140k)artilērijas, PT-grupa(500k) , štāba rota/baltaljons(300k). Vairākiem avotiem grupējumu raksturojot kā sevišķi lielu ,līdz 8000 karēvju ar lielu bruņtehnikas elementa klātbūtni.

kvadrāta *-333 m x 333m laukums. - 1 km2=9 kvadrāti.

Obj.šķēršļiem*-rezervju trūkums.

10t*-munīcijas tara atšķirībā no NATO standarta paletes aizņem lieku telpu.

Arkārtas situāciju ministrija*-Ministerstvo čerizvučainih situacij (MČS)

PTRS*-PretTanku Raķešu Sistēma
Zaudējumi - provizoriski pieņemot ka grupējuma skaits ir 5000 karēvju , 18.02-izvesti no  placdarma 80% -2.475 karēvji un 200 tehnikas vienības to skaitā 15 tanki , 50 kkm.  Atlikušie 20% -veido 500 karēvji ,tātad 3000 karēvju kam japieskaita oficiāli evakuētie ievainotie 170, un bojāgājušie-50 (oficiāli 22), gūtekņi 10-15 karēvij, atliek nezināmie..... Tehnika : 15 tanku atlikums, pieņēmums no sākotnējā skaita apt.-31. -50%. Informācija ir Neprecīza jo nau zināms spēku sākotnējais apjoms. Jebkurā gadijumā ja pieņemam ka sākotnējais grupējuma skaits ietver 3500 /4000 karēvju brigādi tad uzrādītais personālsatāva zaudējumu skaits ir neproporcionāli mazs, nenozīmīgs !

 varbūtējam kaujas tuvplāniem*-pirmkārt redzam Krievijas Bs regulārās daļas, otrkārt taktikā redzam cik svarīgs ir integrēts ugunsatbalsta elements-Mīnmetējs ! Treškārt ,sižets pārklājas ar Ukrainas vienību verbālo kaujas taktisko attainojumu. Jasaka ka Krievijas atiecīgie psihaloģiskās cīņas dienasti ĻOTI PRASMĪGI RADA sižetus kuros tiek miksēti dokumentāli kadri ar mākslas kino režiju.
  
 18.02.-Lielbritānijas ĀM:  publicē  dokumentētus attēlus par Krievijas Bs MZARS Pancirj S1 klātbūtni Ukrainā.
 PS.--21.02.-Kauju tuvplāns..  Aptuvenie personālsatāva zaudējumi ir 250 karēvju robežās.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana