Sekotāji

svētdiena, 2015. gada 22. februāris

Kaujas gatavība-15 min. !

 Šodien Igaunijas ,Latvijas un Lietuvas gaisa telpas patrulēšanu tiek uzticēta NATO partnervalstu taktiskiem iznīcinātājiem. Tādēļ vienkāršam interesantam varētu raisīt kaujas gatavības tuvplāns. Turpmākā ilustrācija atspoguļo moderna tipveida taktiskā-iznīcinātāja reakcijas laiku. Ilustrācijās redzamie taktiskie iznīcinātāji ir uzpildīti un bruņoti ,bet pilotam atrodoties dežuras telpā.Trauksme un atrāviens no skrejceļa ,laiks 10 min ! Uzrādītais rezultāts ir pietiekams valstīm ar plašām teritorijām ,bet pārāk liels mazām !


 Ar to domājot ka demonstrētais 10 min ir pietiekamas lai reaģētu uz civilo lidaparātu nestandarta uzvedību vai varbūtējā pretinieka treniņlidojumos iesaistīto lidaparātu eskortēšanu. Militārā raudzē aviācijas reakcijas liku var saspiest līdz 5 min vai 4min. lielam laika spridim.Kā rezerve kalpo pilota atrašanās   Saistībā ar ātrumu  Laika mērvienība kļūst relatīva. Ilustrācija, 850km/h lidaparāta ātrums tiek iztekts kā 236 m/s  ko x 60s = 14,160m (14,16 km). Te japiemin ka lidaparāts saņem komandu tikai tad kad ir atklāta atpazīta vai neatpazīts objekta klātbūtne. Tātad neskaidrības moments slēpjas gaisa telpas kontroles kvalitātē. Sāvā minimumā tā ir iespēja kontrolēt sākot no 300m* augstuma. Uzskatāmi,  nozīmi demonstrēja Krievijas Gs -Su-27 nomaldīšanās pastaiga Lietuvas gaisa telpā. Laiks ko Su-27 ''nostaigāja'' Lietuvas gaisa telpā pārsniedza 15 min., lidaparātam veicot kontrolētu avāriju un tā pārtveršana tā arī nenotiek. Konvertējot 15min, saprotamās km mērvienībās 212 km ! Tātad ,ja naidīgs lidaparāts tiek fiksēts tikai 40km vai 50km iekš gaisa telpas, bet  pārtvērēji reaģē 10min +2 min. sanāk 40km+198km=239km. Atkārtojot , mazvalstij 239km ir līdzvērtīgs 75% tās teritorijas garuma vai platuma no tā secinot ka pārtveršana var notikt tikai pēc mērķa pārlidošanas ! Iemesls, tehniskā klātbūtnes konstatācijas problēma ! Kvalitatīva gaisa telpas uzraudzīšana pirmkārt saitas ar zemo augstumu kontroli. Iztrūkstot 24/7/365 kontroles sistēmai un gataviem kaujas algoritmiem izvērsto aviokompleksu vai zenītsistēmu efektivitāte krīzes momentā laika trūkuma dēļ ir līdzvērtīga- 0. To pierāda pagātnes un šodienas konflikti.

                                                 
 Aviācijai iedzimtais laika kavēklis mazvalstu gadijumā ir liels mīnus.Tādēļ to industriālo un milotāro objektu PGA izveidē lielu lomu spēlē ZRS. To priekšrocība, krīzes perjodā sniedz iespēju ilgstoši veikt  24/7/365 dežūru ar zemu apdraudējuma atvairīšanas laiku no 5s līdz 8s.


H 300m* -optimāls zemo augstumu lidojuma profils ,samazina atklāšanas distanci līdz 55-62km.
H 100m*- 100km no objekta  H= 50/100m kaujas ekstrimāli =25km /35km
H 1000m=112km
                                                                                                                                                        

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana