Sekotāji

sestdiena, 2015. gada 28. februāris

Kapeic tik viegli Sakaut ?

Aktuāls jautājums piedzimst pac no sevis ! Krievijas izvērstā agresija Ukrainas austrumos lika kritiski izvērtēt valsts aizsardzības sitēmu.  Virspusēji ,Ukrainas Bs līdz ar OMD atcelšanu iztrūkst apmācītu rezervistu institūta. Tas attiecas arī uz brīvprātīgo formētām Nacionālās Gvardes vienībām. Tiek  novērots vispārējs rezervju trūkums.Lielākā problēma ar ko satopas mobilizācijas procesā ir militārām priekšzināšanu un disciplīnas trūkums personām.Ukraina satopas ar ekipējuma,pārtikas un daudzu citu nepieciešamu elementu trūkumu mobilizēto karēvju nodrošināšani, Jauniesaucamo militāro zināšanu apguvei tiek atvēlēts mēnesis ! Ilustrācija, bruņtehnikas apkalpes sagatavošana notiek no 7 līdz 14 dienu laikā.Jaņem vērā ka Ukrainā izsludinātā 4 kārtas mobilizācija notiek Krievijas informatīvās pretdarbības apstākļos. Radot  mobilizācijai pakļauto personu lokā līdz 25% lielu nobirumu. Kā mobilizācijai labvēlīgi apstākļi ir Ukrainas autonomija. Tātad,tiek atkārtota visiem labi zināmā patiesība, krīzes apstākļos ir aktivizējamas REZERVES. To nozīmi ikdienā pierāda Izrēla, ASV, Lielbritānija. Karadarbība Irakā un Afganistānā kļuva iespējama tikai pateicoties maksimālam Nacionālās Gvardes- REZERVISTU noslogošanai. Iztrūkstot šādai ātrai spēku papildināšanas iespējai ASV nāktos aktivizēts OMD !.Autors, kas ir lielam tas nekad nebūs mazam. Visi pārskaitītie faktori norāda uz acīm redzamu OMD institūta atjaunošanas nepieciešamību LATVIJĀ.Pēc loģikas ģeopolitiskais izvietojums, apdraudējuma avota tiešais tuvums liktu Lietuvai, Latvijai  atkārtot piefrontes valstu : Izrēlas, Somijas,Igaunijas Grieķijas, Norvēģijas OMD praksi. Spriežot pēc Lietuvas prezidentes D.Gribuskaites paziņojuma Lietuva ir pirmā sapratusi šo vienkāršo aksiomu, atjaunojot uz 5 gadiem OMD. Nosakot- 9 mēnešu OMD apmācības kursu*. Kārtējo reizi lielāko interesi izraisa Latvijas ''kompetento''ģenerāļu spriedelējumi par OMD sistēmas atjaunošanas nepieciešamību. Tātad ,Latvijas ģenerāļu argumenti kapeic OMD ir slikts: Nr.1: zaļi pukas*- 18-20-24 gadi, Nr.2 -JAEKIPĒ un JAUZTUR REZERVES un protams KAUJAS GATAVĪBA, Nr.3 -Lētāk ja tā būs profesionāla ! Gribētos gan iebilst šiem ''profesionāļu'' izteiktiem viedokļiem. Tos zaļos puikas japiemin  saitībā ar Latvijas brīvalsts kaujām un protams... Informācija, nezinīšiem ka ar vecāku atļauju Lielbritānijā armijā var uzsākt dienēt no 16 gadiem. Briesmīgākais ģenerāļu arguments, jaekipē un jauztur Rezerves kā arī Kaujas gatavība ! Izprotams sekojoši , japērk strēlniekieroči ,forma, uzkabe ,sakaru līdzekļi ,transports un jaapmāca karot -taktika ! Kaujas gatavība ? Tā ir nedaudz zemāka par ZS ikdienu ,bet arī šeit nau jaizgudro ritenis ! Organizātoriski pastāv Somijā ,Izrēlā,Igaunijā.... Atbilstoši savam statusam, pēc savas būtības  ar to būtu janodarbojas šādas raudzes militāriem vīriem ! Pēc satura šādiem militāriem vīriem būtu pienākums aizsargāt valsti ar cīņas garu, zinību domu un ieročiem ! Tā vietā, mēs redzam pilnīgi pretējo ! Ukrainai šodien nau ekipējuma, militārās pārtikas apgādes un daudzu citu mazu bet funkcionāli svarīgu elementu . Karadarbība un izvērstā diversiju vienību darbība tādas pilsētās kā Harkova, Odesa , transporta, eneģēikas infrastruktas un sabiedriskās vietās uzrāda drošibas vājo vietu ,personālsastāva nepietiekamību ! Neapšaubāmi ,1000 vai 3000 algoti durkļi ir aktuāls spēks Afrikas kontinenta valstīs. Pirmkārt, naudai visaptverošas nabadzības jūrā pildot svarīgu lojalitātes un motivātora funkciju ! Afrikas valstu pagātnes un šodienas pieredze liecina ka nopietna apdraudējuma priekša  par naudu pirktā drošība ir ātri gaistoša. Līdzīgu nodemonstrēja karadarbība Gruzijā. Cik noprotam ka lielākais arguments ir bruņojums ,ekipējums un kaujas gatavība. Jautājums , ar kādiem ieročiem ,ekipējuma elementiem un transportlīdzekļiem darbojas ZS ?  Secīgi ,cik izmaksāja to iegāde ? Tā ir tā atbilde ! Autors, nau noslēpums ka lielvalstis un ne tikai, plaši pielieto out sorcing-ārpakalpojuma elementus.  Organizātoriskās formas galvenais mērķis, uzdevuma atrisināšana ar  minimimālu līdzekļu patēriņu. Tam aptverot armijas iekšējo funkcionālo struktūru,  militāro tehniku un bruņojuma elementus. Piemēram , F-16 ,F-15 un Su-35* ietver ASV, ĶTR ,D-Korejas,Taivanas mikroelektroniskos komponentus..Šodienas pasaules konflikti uzrāda plaša spektra ārpakalpojuma klātbūtni. Sākot no privātām militārām algoņu armijām un beidzot ar karēvju formām,apaviem un citiem elementiem, visa pamats ir izmaksas ! Ilustrācijai ,ieskatamies tikai vienā ĶTR interneta lielveikala specializētā nodaļā. Informācijai ,ĶTR līdztekus sintētisko šķiedru tehnaloģijām ražo membrāntehnaloģijā darinātus, augstākās kvalitātes armijas apģērbu un apavus ! Tas attiecas arī uz strēlniekieroču tēmekļiem,labāk tāds nekā .... Ražotāja īpatnība , pasūtītāja vēlmes tiek relizētas maksimāli īsā laikā un augstā kvalitātē! Pircējs iegūst iespēju ātri un kvalitatīvi nokompletēt karēvi ,bet atrunas nestrādā..... Tātad ,pieņemot ka Latvija šodien ir nostādīta kategrijā ''būt vai nebūt'' nepieciešams izveidot minimālo 60.000 armijas mobilizcijas REZERVI. Pieņemot ka ikgadēji notiek līdz 18.000* komplektu atjaunošana. Pieņemot ka karēvja individuālam komplektam (KIK) tiek atvēlēts 1000$* evivalents. Tas neietver personālo aizsardzības komplektu* (vienreizējs ieguldijums ar 10 līdz 20 gadu noskrējienu). Pieņemot ka 10.000 KIK  x 893Eiru (1000$) = 8.930.000 Eiru. Lielākais ieguldijuma perjods saistas ar rezervu izveidi 3 gadiem tālākie apjomi sarūk jo notiek pakāpeniska to atjaunošana.  Piedāvāju katram individuāli veikt virtuālo pirkumu. Lai jums labs pirkums un pārdomas !
Saitībā ar ĢENERĀĻU LĒTĀK. Kas neuztur savu armiju tam nāksiem uzturēt svešu ,argumenti ?

9 mēnešu apmācības kursu*-ierindnieka un speciālista apmācībai pietiek ar 6 mēn. bāzes kursu. Var dalīt 6mēn + 3mēn (3 vai 6 gadu aktīvais rezervists) kalendārā gada laikā -160 vai 80h pierakstītā ZS vienības mācībās. Pēc OMD termiņa izvēloties vienu no formām ZS brīvprātīgais vai rezervists.
Su-35*-ārvalstu elektronikas elementu klātbūtne pārsniedz 40% vairākiem no tiem nepastāv alternatīvu aizstājēju !Jautājums kā eksploatēt šādu lidaparātu ...
18.000 *-stipri apšaubāms skaitlis. Nr1-formas laika ''noskrējiena''limits ZS ..? Nr.2 - reg.Armijas skaitliskais apjoms , pieņemot deklarētos 5000 karēvjus sadalot kategorijās : štābs, atbalsta ,durkļi  atšķirīgi noskrējiena limiti ar atšķirīgiem komplektācijas elemtiem.Fakts !

KIK*- modulārā forma ,uzkabes elemeti.
PAK*- bruņuķivere,briles,bruņuveste.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana