Sekotāji

trešdiena, 2016. gada 5. oktobris

Armija,algots karēvis un OMD, tehnika un rezervisti-III.

Apskatot pretstatos, rezervistu un brīvprātīgo militāro formējumu efektivitāti. Piemēram ,Lielbritānijā  armija un rezervistu korpus ir cieši saitīts un funkcionē kā vienots organisms. ASV sistēma vairāk attgādina Latvijas un Igaunijas sitēmu armija +brīvprātīgo militārie formējumi. Latvijas gadijumā armijas rezervistu sitēma ir dublēšanās un resursu neefektīvas izmantošanas piemērs. Sistēmai būtu jafunkcionē pēc ASV parauga armijas rezervistu resursi tiek integrēti NG daļās. Šādā veidā sitēma iegūst nemazsvarīgu elestību ,abpusēju bagātināšanos kadri,pieredze un potencionāla saglabāšanu. Armija iegūst operatīvu spēku papildināšanas avotu. ASV NG iespējas demonstrējās Afganistānas un Irakas karadarbības laikā.  Mazām valstīm ir jadomā par maksimāli efektīvām spēka resursa saglabāšanas un pārvaldīšanas organizātoriskām formām. Piemēram, Latvijas armijas karēvji nonākot rezervistu statusā vairumā gadijumu tiek zaudēti kā militārs resurs.Trūkstot integrētai daudzpakāpju militāro resursu pārvaldes sitēmai ilglaicīgas valsts militārās kapacitātes attīstība ir apšaubāma.To labi ilustrē 2008/09 gada finansu krīze kuras ietekmē novērojās labi attalgotu ,pieredzējušu seržantu-instruktoru aizplūšana no aktīvā militārā dienasta. Militārās kapacitātes izveidošanā bez organizātoriskiem principiem nozīmīgu lomu spēlē nodokļu un finansu sitēma. Piemēram, ja Latvijā algota karēvja mēneša  brutto izmaksas saniedz 1950 Eiras*,bet netto 780 Eiras ,tad ''Zemessardzes'' karēvja mēneša atalgojumam būtu jabūt 370-380 Eiras/mēn. Ierosinot jautājumu par apliekamā minimuma speciālo slieksi un izņēmuma atkāpēm. Jautājums skar valsts nacionālās drošibas intereses! Vienkārša aritmētika , a-variantā 10.000 x1950 =19.500.000 Eiras /mēnesī  ,bet b- variantā 10.000 x380=3.800.000 Eiras/mēn. Tātad arī gūstam atbildi par algotā karēvja armijas uzturēšanas izdevumiem un lielumu 10.000 durkļu (ne administrātoru) = 229,5 milj.Eiru /gadā.Ņemot vērā Latvijas reālos finansu resursus šada apjoma algotās minimālās armijas uzturēšana nav reāla ! Lai to panāktu valstij militāriem asignējumiem janovirza vairāk kā 3% IKP  gadā! Pretstatā redzam ka tērējot 19,5 milj.Eiras/mēn varam iegūt  50.000-ZS karēvju ekvivalentu !  Uzskatāmi, investīcija ''Zemessardzes'' resursā darbojas 5x efektīvāk !  Tātad, ''ZS''  variantā 25.000 karēvju/durkļu funkcionēšanai ar minimāli noteikto 370/380 eiru/m atalgojumu nepieciešami 104 milj.Eiru gadā !  Var teikt ka piedāvātais modelis ir apšaubāms. Jebkura pasākuma rezultātu nosaka ietvertie principi un to realizācija. Piemēram, lai ''ZS'' ierindnieks kvalificētos 370/380 Eiru algai jaatbilst 2A*-kategorijai -32/36h mēnesī ,bet 1A*-24h-180/210 Eiras !ASV līdz p.gs.80 gadiem NG resurs netika uzskatīts kā armijai nozīmīgs. Reformējot Armiju struktūru NG pārgāja uz vienotu tehniskās komplektācijas standartu. Iegūstot savietojamību ar regulārās armijas daļām , ļaujot izveidojot elestīgu spēku papildināšanas un rotācijas sitēmu. Autors, optimāls ikmēneša dalības h-lielums-4x8h /2x16h/3x12h apmācībai un treniņiem veltīts laiks. Brīvprātīgam-rezerves karēvim nenonākot ''konfliktā'' ar civilās ikdienas dzīves pienākumiem.Minētās 30 d/n- gadā ir papildināmas ar sevišķo mācību-treniņu perjodu kuru norisei ir janotiek regulāri.

                                          2012 gads-  kā redzam ļoti tālredzīgi.
      
 Piemēram kā izprast 30 dienas ? Kura no -8h darba diena ,vai 24h d/n ? Sistēmas elestība palielinās līdz ar precīzāku h-normatīvu ''blokiem''- 16/24/32/40/60h mēn. kas saistāms ar atalgojumu.  Priekšrocība ļauj  motivēt un galvenais saglabāt zemākas aktivitātes vai ikdienas darbā noslogotos karēvjus. Patāvošā līdz 30 dienu nomatīvs : 30 d/n :12= 2,5 d/n ( 60h/mēn.)


Piemēri kur mācīties pastāv valstīs kuras ilgstošā laikaposmā ir attīstījušas aktīvo rezervistu sistēmas funkcionēšanu: Somija, Izrēla,Šveice,Austrija, Lielbritānija ,ASV, Īrija. 
                                             Izrēla, prakse.            

1950Eiras*-skat. -I daļa. 
2A*-Augstākās,Aktivitātes kategorija.
1A*-Aktivitātes kategorija. 

1 komentārs: