Sekotāji

sestdiena, 2016. gada 1. oktobris

Ķīna un kvantu lokātors.

 ASV tehniskās jaunrades žurnālā ''Popular Mechanic'' veltīts raksts Ķīnas paziņojumam par kvantu radiolokātora izstrādi un parauga radīšanu. Ķīnas paziņojums ietver drosmīgu apgalvojumu, ka radiolokātors spēj atklāt zemas signatūras mērķus tādus ,kā F-22/-35, B-2 -62j.j./100km attālumā ,bet  sitēmas potencionālās iespējās ir atklāt šādus mērķus daudz,daudz tālāk. Ķīnas apgalvojumu pamatā atrodas kvantu fizikas fenomens : kvantu samezglojums. Princips, samezglojuma vienu no a-b pāra izstaro ,bet otrs paliek  stacijas''paraugā'', Izstarotai kvanta daļiņai sastopot objektu tā izmana savu ''standartu'' vienlaicīgi izraisot izmaiņu palikušajā ''paraugā''.Vairākiem kvantu fizikas zinātniekiem uztverot paziņojumu skeptiski  un norādot uz paziņojumā izmantoto kvantu fizikas tehniskām nepilnībām. Vērtējot paziņojumu kā Ķīnas tehnisko-blefošanu. Tā ir Ķīnas atbilde uz ASV kompānijas ''Locheed Martin''- 2007 gadā reģistrēto kvantu- fotonu lokātora patentu*.  Lapa ''ArsTehnica''- Nīdrlandes kvantu-optikas fiziķa- Krisa Lī (Chris Lee) skeptiskais pamatojums- kvantu fiziskā mijiedarbības principi atšķiras no Fizikā pieņemtiem. Piemērs, radiodiapozona radiolokātors izstaro radioviļņu signālu, bet no objekta atstarotais signāls ļauj noteikt distanci,virzienu, augstumu, ātrumu un iegūt objekta sintezētā tēla bildi ! Pielietojot kvantu-fotonu lokātora  a-b samezglojumu šie tradicionālie pieņēmumi nedarbojas. Kvanti pārvietojas caur objektu, telpas un laika laukā aiztājot pieņemto gaismas ātruma gadus ar kvanta momentu-mirkli ! Ilustrācijas piemērs: kvanta samezglojums neļauj izmērīt distanci un citus lielumus pēc principa : ''cik garš ir galds/cik ir līdz objektam/ -kādā virzienā/ -kādā augstumā'' -tie nedod atbildi.Kvantu gadijumā darbojas jautājums:''vai  galds ir  160cm /vai līdz objektam ir 200km utt.''vienlaicīgi saņemot 2 atbildes ''jā'' un ''nē'' jaizvēlas ''pareizā''- piemērotākā. Krisam Lī paužot lielu skepsi par "gaismu ārpus labratorijas dienasgaismas '' iespējamību pirms netiks rastas atbildes uz vairākiem  kvantu fizikas fundamentāliem jautājumiem. Kvantu fizikas pirmie panākumi saitas ar labratoriju kvantu procesoriem-datoriem, kvantu kriptogrāfisko aclēgu ģenerātoriem. Pielietojami sakaros, radiolokācijā ,tīkla drošibā, finansēs utt. Autors, paliek neatbildēts jautājums kā izmēriīt , ja kvantu daļiņa neļauj izmērīs sevi ?  Neskatoties uz ASV un Ķīnas abpusēji prasmīgo blefošanu attālā nākotnē kvantu- fotonu tehnaloģija revalucionizēs civilo un militāro tehnaloģiju. Militārā jomā ,nesējos un kosmosā izvērsti fotonu lokātori spēs caurskatīt mežotu, pilsētvidi, pazemi un zemūdens apvidu atklājot cilvēkus ,tehniku, ieročus ,mīnas un slēptas konstrukcijas Nodrošinās 100%  vides tehnisko caurskati..Grandiozās fotonu tehnikas pielietojuma iespējas tiks neitralizātas ar fotonu angilācijas tehnaloģijas pretdarbību  Ietvertā kvantu a-b samezglojuma pielietojums sakaros sniedz vienozīmīgu atbildi uz jautājumu, vai cilvēce var ceļot starpzvaigžu telpā ? Problēma, šodienas radiosdiapozona izmantošana noliedz operatīvus sakarus un autonomas vadības iespējas. Radioviļņu tehnaloģija ierobežo cilvēces aktīvās tehniskās izziņas lauku ar Zemei tuvām planētām un nesniedzas tālāk par  Saules sistēmu.

Kvantu-fotonu lokātora patentu*- reģistrācijas fakts nesniedz vienozīmīgu atbildi par ietverto principu tehnisko realizāciju. Iemesls ,nezinot burtus, nevar lasīt , bet disleksika apgāž šo pieņēmumu ! .
 21,5 min.--Kvantu fizikas pamati.  Daļiņa, izmērs(enerģija) -viļņi ,ass orjentācija (spin) un relativitātes Paradoksi.

300.000 km/s*- gaismas ātrums/ gaismas gads. Kvantu samezglojums ļauj pārvarēt šo klasiskās fizikas radīto robežu.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana