Sekotāji

svētdiena, 2016. gada 2. oktobris

NATO-Krievija un Tanki.

2016 gadā Krievija paziņo ka tās Eiropas daļā tiks atjaunots tanku Armijas formējums. Skaitliski, tanku daudzumam sasniedzot 800 vienības un kļūstot par lielāko bruņtehnikas formējumu Eiropas kontinentā. Jaunveidotā bruņethnikas formējuma tanki T-72B3 un T-80UM nāk no armijas rezervēm*. Ilustrācijai ,pretstatā Eiropas- NATO valstim: Vācijas Bs funkcionālā rezervē 852 Leopard-2 ,bet līdz 2016 gadam aktīvā  armijas eksploatācijā atradās tikai 225 tanki.  Notikumi Ukarainā ierosināja Vācijai līdz 2018 gadam eksploatējamamo tanku ierindu palielināt līdz 350 Leopard-2A6 vienībām ! Līdzigs tanku apjoms ir Lielbritānijas Bs -226 ''Challanger-2'' iztrūkstot  tehiskām iespējām palielināt to skaitu. Pārejo Centrāl Eiropas valstu bruņtehnikas parkā- tanku skaitam piemīt simbolisks raksturs. 2015 gadā Nīderlande pārstāj veikt Eiropas NATO otrās  pozīcijas tanku valsts funkcijas. No sākotnējā 445 Leopard-2A4/A5/A6 parka noliktavas rezervēs atrodas 16 , bet 18 ierindā funkcionējošie ir ņemti līzingā.  Nīderlandes kaimiņi-Dānija-57, Norvēģija-52, Beļģija-0 ,Luksemburga-0 ! Tātad, NATO veco mazvalstu apvienotie spēki var nodrošināt krīzes misijai līdz 64 tankus ! Mazticama varbūtība ka Norvēģija kura robežojas ar Krieviju ziedotu daļu no savu tanku resursu. Lielāko no NATO jaunvalsts Leopard-2 parkiem -247 tanki pieder Polijai-142/A4+105 /A5. Eiropas kontinentā Vācija ir vienīgā valsts ar modernizējamu 700-800 tanku rezervēm, bet pārejām NATO  valstīm tādu resursu trūkst ! 2018 gadā- 3 apvienotu Eiropas -NATO valstu Vācijas, Lielbritānijas un Polijas tanku parka kapacitāti veidos 870 tanki*! Tehniski, minētais skaits ir vienots uz papīra,bet praktiskā ģeogrāfikā realitātē tie ir vairāk ,kā 1000km atstatus. Uzskatāms piemērs ,kā ģeogrāfiskie  lielumi kļūst par spēka reizinātāju vai reducētāju. Priekšrocību iegūst spēki ar geogrāfisko koncentrāciju un vienotu pārvaldi. Pēdejais  elements zuda līdz ar ASV un Lielbritānijas Eiropas kontinentā dislocēto spēku aiziešanu.  Kailai aritmētikai atklājot ASV prezidenta kandidāta D.Trampa -Eiropas NATO valstu virzienā raidītās kritikas* pamatotību. Par vienīgo Eiropas drošibas garantu atkal figurē ASV ar tās bruņtehnikas rezervēm ! Ukrainas kaujaslauku pieredze apliecina ,ka tanki ir veiksmīgi pielāgojušies jauna veida karadarbībai. Saglabājot tiem raksturīgās priekšrocības: manevrs, bruņa apvienojumā ar labi mērķētu uguni.To pārākums izpaužas sadursmē ar tehniskā aprīkojumā un taktikā vāji sagatavotu pretinieku. Krievijas tanku rezervju resurs izmantojot tehniskās modenizācijas, praktiskā minimuma paketi nodrošina tehniskā aprīkojumā optimālu tanku formējumu izveidi.

T-72B3
                                      
                                                       T-80UM

 Varbūtējam agresoram akcentējot tradicionāli spēcīgos elementus ; pretgaisa aizsardzības vairogs,   REP*-sistēmas, artilērija ,taktiskās raķetes un bruņtehnikas kaujas grupas, bet par spēka reizinātājiem kalpo ģeorāfija un vienotā vadība. Valstu ģeogrāfija noteic atšķirīgo apdraudējuma līmeni. Piemēram: Igaunija,Latvija,Lietuva pretstatā Dānija,Nīderlande,Beļģija, Luksemburga,Vācija. Otrā piemērā: Gieķija iepretim Turcijai. Ģeogrāfiskai atšķirībai un apdraudējumam atspoguļojoties valstu armiju tehniskajā aprīkojumā un tātad to kopējā kapacitātē. Tieši ģeogrāfikam faktoram būtu jakalpo par argumentu pastāvīga* NATO valstu kontingenta izvietošanai Baltijas valstu telpā.  Krievijai mērķtiecīgi veidojot spriedzi un nestabilitātes atmosfēru Eiropā.

kritikai*-2016 gada termiņā tikai 4 no 25 Eiropas NATO valstīm pilda uzņemtās 2% IKP saitības: Lielbritānija, Igaunija, Polija un Grieķija ! Pārejie, brīvbiļetnieki ! Interesentiem japievērš uzmanība NATO atskaites tabulai kurā 2016 gada LATVIJAS tēriņi atspoguļojas kā 1,45% IKP iepretim valdības deklarētiem 1,75 % IKP ! Kam ticēt ? Vai valdības deklarētiem IKP % vai tomērt NATO statistikas biroja apreiķināšanas kārtībai ? Ja Igaunijas valdības un NATO statistika sakrīt 1:1 ,bet Latvijas un NATO atšķiras tad.... Piemērs, Igaunijas-2,16% IKP- skaidri definētas prakses rezultāts. Iepretim, Latvija izceļas ar ilgstošā laika posmā praktizētu sabiedroto Mērķtiecīgu krāpniecību un maldināšanu. Spriežot pēc rezultāta, Latvija negatavojas atkāpties no komunistu nomekalatūrai tuvās- dubultās gramatvedības prakses ne valsts Ekonomikā, ne attiecībās ar NATO sabiedrotiem.
D.Trampa argumenti, aukstā kara laikaposmā p.gs. 80 gados ASV veidoja 54%- NATO tēriņu ,bet 2015 gadā tiem saniedzot 72 %. gandrīz 3/4 ! Laikam jau ir taisnīgi pieminēt atbildību ! Siers par velti ir tikai peļu lamatās !
.    
armijas rezervēm*- 9000-10.000 modeļa T-72 un 4000 T-80U vienības ,kam var pieskaitīt 3000 Ukrainā tapušo T-64.
REP*-RadioElektroniskā Pretdarbība.
pastāvīga*-dotajā momentā spēku klātbūtni ierobežo juridiskā vienošanās  ''uz mācību laiku ,bet ne ilgākas par 3 mēn.'' Izveidojot ielāpu, spēku rotācijas karuseli...

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana