Sekotāji

svētdiena, 2017. gada 26. februāris

Krievija,Tīklā balstīta karadarbība. .

Avīzes ''Izvestija'' sniegtā informācija, Krievijas Bs veicot transporta un stratēģiskās aviācijas AVS* ''Krilo-A'' un PGA sistēmas zenīsistēmu un aviācijas  AVS''Vlastelin-TP'' integrāciju. Izveidotai tīklā balstītā karadarbības sistēmas aizmetņa izveide tiek atspoguļota kā saniegums. Ilustrācijai pieminot ka transportaviācija un bumvedēji Tu-22M3/-160/-95 tiek apveltīti ar sensora funkcijām. Platformās izvērsto REC sistēmu iegūtie izlūkdati tiek noraidīti tīklā AVS ''Vlastelin-TP''sintezētai attainojuma bildei. Paredzot ka transport aviācija un stratēģiskie bumvedēji pilda ZRS S-500''Prometei'' un S-400''Triumf'' agrīno informatīvo nodrošinājumu. Transportaviācijas gadijumā platformā izvēršot SIGINT* sistēmu. Sniegtā informācija ir vērtējama kā Krievijai raksturīga poliatīva rakstura darbība.
Reālo tehnisko varēšana attainojas'' kaujas ierindas'' izvērsumā. Krievijas militārie teorētiķi paredz ,ka transportaviācija un bumvedēji  atradīsies izvērsti attālināti un pildīs SIGINT- izlūkfunkcijas nodrošinot zenītsistēmas ar izlūkdatiem zenītraķešu aizhorizonta raidijumiem.Paliek neatbildēts jautājums, kādā veidā minētās platformas izdzīvos bez taktisko-iznīcinātāju atbalsta. Uzbūve atkārto p.gs.70 gadu pretavionešu trieciengrupas struktūru. Priekšplānā izvīrzot flotes izlūkaviāciju Tu-22/-95 attklājot avn.orderi 400km distancē un noraidot mērķdatus aviācijas raķešnesējiem. Minētā struktūra ir tehniski ierobežota un ir pielietojama lokālā karadarbībā sadursmē ar tehniski mazattīstītu pretinieku. Lielu nozīmi iegūst tādos kara teātros kā Baltijas jūra ,Melnāsjūras un Vidusjūrā.Izvēršot perimetrā tiek nodrošināta radioemisijas obejektu atklāšana un lokalizēšana. Sistēma pilda informatīvās funkcijas,bet ierobežoti aktīvā atbalsta. Sniegtā informācija atklāj Krievijas transportaviācijas praktisko pielietojumu. Daļēji izgaismojot perspektīvā taktiskā-iznīcinātāja T-50 projekta  tehniskās nepilnības. Atkāpei ,iznīcinātāja F-22''Raptor'' un F35''Lighting-II'' panākuma pamatā ir zemā signatūra apvienojumā ar attīstītu  SIGINT/REC sistēmu ar divpusēju datu straumējumu, tīkla integrāciju.

AVS*-Automātiskā Vadības Sistēma.(Krievijā pieņemts apzīmējums)
SIGINT*-Signālu Izlūkošana -radiolokātoru,sakaru sistēmu-datu līniju ,navigācijas, darbības konstatācija , ģeotelpiskā-lokalizēšana.
REC*-RadioElektroniskā Cīņa/Pretdarbība -apvieno izlūkošanu un pretdarbību,bet kvalitāti noteic sistēmas izlūkošanas skanējuma diapozons un apspiešanas/maldināšanas tehnikas algoritmi.    

                                                   

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana