Sekotāji

ceturtdiena, 2017. gada 16. februāris

Lielbritānijas kodolspēki.

Sākot no p.gs.90 gadiem Eiropā līdz ar aukstā kara beigām iestājās bezrūpīgs atslābuma perjods. Lielbritānijā ierosinot diskusiju par aukstā kara laikā dominējošās kodoliebiedēšanas doktrīnas mūsdienu aktualitāti.Kritiķiem norādot ka kodoliebiedēšanas doktrīna šodien ir dārgs un nelietderīgs no pagātnes mantots militārais atribūts. To pamatojot ar kodolieroču nepiemērotību ikdienas konfliktu risināšanai, trūkst praktiska pielietošana. Norādot ka kodolarsenāls nepasargā valsts interešu apdraudējumu no nekodolvalstu puses.Piemēram , Folklendu/Malvinu salu konflikts. Lielbritānijas kodolarsenāls  neatturēja Argentīnu no ''vēsturiskā taisnīguma'' atjaunošanas mēģinājuma. Problēma slēpjas netikai kodolieroču tehniskajā sadaļā-nepraktiskā jaudas amplitūdā ,bet arī juridikā-kodolvalsts nedrīkst pielietot ieroci pret nekodolvalsti ! Minētiem faktoriem ietekmējot Lielbritānijas nākotnes kodolarsenālu. Jaunajā kodoliebiedēšanas doktrīnā liela vērība tiek pievērsta racionālai sadaļai,apzinot minimāli nepieciešamā kodolarsenāla apjomu.Nākotnes plāni līdz 2028 gadam un turpmāk saglabā 4 kodolzemūdenes ar kopējo 180 kodollādiņu arsenālu. Aktīvo kodollādiņu apjomu samazinot par 1/3 līdz 120 vienībām. Nosakot ka ikdienas kaujas dežūrā atradīsies 1 stratēģiskā zemūdene ar 8 ''Trident''D5 raķetēm un 40 izvērstiem kodollādiņiem. Paredzot, ka tikai  1/3 no aktīvā kodolarsenāla ir izvērsta un gatava kaujas pielietojumam. Atlikušie 2/3 kodollādiņu atradīsies apkopē vai glabāsies krasta arsenālā. Autors, kaujasgatavo, izvērsto 40 lādiņu summārā jauda var svārstīties no 4 Mt. līdz  19 Mt. maksimumam*. Nesējā izvērsto kodollādiņu skaitliskais apjoms labi attaino britu praktiski ekonomiskos apsvērumus.Apzinot minimāli nepieciešamo resursu patēriņu kodoliebiedēšanas koncepcijas realizācijai. Problēma,kodollādiņu un raķešnesēju  minimālā apjoma koncepcija neatbilst pastāvošo nesējplatformu iespējām. Ātomzemūdenes  ''Vanguard'' ar 12.000/15.900t. ūdenizspaidu paredzētas 16 BR ''Trident'' izvēršanai. Jaunās kodolkoncepcijas ietvaros noslogojot tikai 50% šahtu. Ātomzemūdene sekotāja- ''Drednaught'' saglabās iepriekšējos ģeometriskos apjomus, bet ietvers 8 šahtas. Minētais paradoks izsakaidrojams ar nemainīgu ''Trident'' raķešu gabarītu/svara- saglabāšanu. Raķešu elementam nonivelējot iespējamos ekonomiskos un militāros ieguvumus.

                                                BRĀZ ''Vanguard'' 
 
 Sarukušais skailiskais apjoms liek pārskatīt mērķu izvēles principus. Aukstā kara perjodā iedibinātā tehniskās pilveidošnās vadlīnija ,centieni panākt lielāku trāpijuma precizitāti nodrošināja kodolbloka jaudas samazinājumu. To diktēja uzsvari mērķu izvēlē, pretinieka kodolarsenāla preventīva satriekšana. Pārsvarā kompakti mērķi -pazemes militārās vadības centri ,raķešu starta šahtas, kodolieroču glabātavas, kodolnesēju aviācijas un zemūdeņu bāzu infastruktūras iznīcināšana utt. Skaidrs ,ka 40 kodolbloki nevar realizēt daudzskaitlīgu pretinieka kodolmērķu satriekšanu. Minimāla kodolarsenāla apstākļos kodoliebiedēšanas koncepcija tiek nodrošināta tikai vienā gadijumā, ar pretinieka administratīvi-industriālo centru (pilsētaglomerāciju) iznīcināšanu. Šādu uzdevumu veikšanai nevajag 10-90-200m precizitātes kodollādiņi ar jaudas minimumiem. Iemesls,neparedz preventīvus triecienus pretinieka kodolarsenāliem ! Tikai tādā gadijumā tiek panākts kodoliebiedēšanas galvenais mērķis, atturēšana caur garantētu iznīcināšanu. Pirmkārt to saistot ar  jebkuras valsts ,ieskaitot  lielvalsts 80 % industriālā potencionāla un minimums 30-40% iedzīvotāju iznīcināšanu. Tātad nākotnes britu kodolarsenālam ir jaietver divas pretrunīgas koncepcijas, kodoliebiedēšanas un racionāli-praktisko preventīvā pielietojuma. Otrai sadaļai jasaglabā precizitāti ar minimālo jaudas elementu. Paredzēta , kodol-renegātvalstu preventīvai atbruņošanai. Kodolarsenālam iegūstot racionāli-praktisko pielietojumu. Atkāpei, Lielbritānija var kalpot par uzskatāmu piemēru kā tiek pārvaldīti valsts finansu resursi ,pretstatā ekonomiski nesamērīgiem un kara psihozes radītiem Krievijas kodolarsenāla modernizācijas un to dažādošanas programu apjomīgiem tēriņiem.

no 0,5Mt. līdz 3,5Mt. maksimumam*- izskaidrojas ar izvērsto dažādo kodolbloku jaudas amplitūdu no 100kt(W76), līdz 475kt.(W88).  Britu gadijumā katra raķete ir ar 5 kodollādiņu MIRV platformu.  Šodien,tehniski ļaujot MIRV ''buksierim'' sadalīt nesamo kodolbloku kravu starp attālinātiem mērķiem, Rītdien MIRV buksiera nesto kodolbloku spējās būs veikt atmosfēras slāņos aktīvo manevru ļaujot pārvarēt pretinieka PRAS* un uzlabot izsējas areāla pārklājumu.

PRAS*-PretRaķešu Aizsardzības Sistēma.

nesamērīgiem*- Lielbritānijā un Francijā viena BRĀZ* korpusa būvniecība izmaksā no 2 līdz 3,7 Miljardiem $ ,bet zemūdeņu nestās BR izmaksā no 37-40 Miljoni $/gb.. Ņemot vērā to, ka Krievijas radītie analogi ir gabarītos un dabietipībā  lielāki to cena ir samērojama vai lielāka par ārvalstu analogiem.

BRĀZ*-Balistisko Raķešu,Ātom-Zemūdenes. 
   

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana