Sekotāji

trešdiena, 2014. gada 15. janvāris

Valstis ,''ideju'' cīņa un arsenāli-III.

Izveidotā ''nesējs-ierocis'' ekosistēma ir viens no iemesliem kapeic vairāk kā ar 35 gadu lielu starpsoli Francijas *JS rīcībā nonāk ''Naval Scalp''-600km sniedzamības spārnotā raķete.  Kā pierāda konflitu prakse spārnotā raķete ir efektīvs jūras platformu triecienierocis. Apveltot virsūdens un zemūdens platformas ar iespējām kuras līdzšim piederēja aviācijai.  Spārnotās raķetes demonstrē pretinieka aizsardzības neitralizēšanu ar minimālu resursu apjomu.Uzskatāmi ,Lībijas operācijā ''Odissey Dawn'' pirmā viļņa atbruņojošo triecienu Lībijas PGA sistēmai nodrošināja kodolzemūde-arsenāls*.  Atstatus no supervaras ASV, aviācijas platformām piesaistīta ieroča koncepcija ir populāra galvenajās avioindustrijas valtīs. Pamatojas ar  iespēju piešķirt ''garās rokas'' efeku ieročiem. Eiropas triecienraķešu Apache/Storm Shadow/Scalp sniedzamība ir 250km ,bet aviācijas nesējplatforma spēj mainīt raķetes sniedzamību, atvirzot starta līniju ! Novērojama 2 gaisa platformu sniegtās priekšrocības, starta līnijas brīva atvirzīšana un pretstatā citiem nesējiem, nogādes ātrums līdz ugunslīnijai. Saikne platforma-ierocis ir diktēta  ar aviācijas ''idejas'' dominanci. Aviācijai atvēlot globālā spēka projekcijas ''idejā'' galveno lomu.

                                                 
Cits ''ekosistēmas'' ilustratīvais piemērs saistas ar ''āizliegtā augļa'' -500km* sniedzamības taktiskām balistiskām triecienraķetēm. Ierocis kurš ļauj ātri ,neatvairāmi un precīzi satriekt pretinieka militāros, komunikāciju un infrastruktūras atslēgobjektus. Atkāpe, p.gs.80 gadi , ''Pershing-2'' ietvertā  apvidus attēla  atpazīšanas tehnaloģija 1500 km sniedzamībā nodrošināja-30 m precizitāti. Pretstatam, attīstot ar ''Tornādo'', ''Taifun'' un''Rafael'' platformām saistītas spārnoto raķešu programau ''Scalp'' (250km).  Praktiskiem piemēriem izgaismojot divas nometnes vai grupas :  peļas un militā praktiskuma. Pirmo grupu veido: ASV,Lielbritānija, Francija,Vācija,Itālija. Otro grupu pārstāv : Izrēla, DĀR, Somija, Serbija, Turcija, Krievija* ,Ķīna*, D-Koreja*. Pirmā grupā dominē ieroču projekti kuri primāri piesaistīti avioplatformai. Liekot secināt ka pārejo ieroču sistēmu attīstību avioindustrijas valstīs atrodas pakārtotā lomā. Redzamā tendence izgaismo valsts militāri tehnisko kapacitāti. Prognozējama ir arī  X-karadarbības taktika, tā izriet no aviācijas platformu un to ieročiem. Aviācijas raidāmie ieroči tiek difirencēti pēc izmaksām un sniedzamības. Finansiāli dārgākie un sniedzamībā tālākie ieroči ir vienlaikus arī skaitliski mazākā  munīcijas/arsenāla daļa. Relatīvi lētākiem* tuvās sniedzamības ieročiem veidojot lielāko arsenāla daļu. Kaujas plāna uzbūve ir sekojoša ,vidējās sniedzamības (dārgākiem) ieročiem satriecot pretinieka aizsardzības atslēgelementus.

                                           Tornado GR-4/ ''Storm Shadow'' -līdz 300km.
          
 To neitralizēšana paver tālāko ceļu masveida tuvas/mazas sniedzamības ieroču pielietošanai. Plāna kritiskie elementi ir 3 : avioplatforma ar to saitītā infrastruktūra un izmantotās munīcijas kaujas noturība*. Veicot pretdarbību kādam no 3 elementiem tiek neitralizēta plāna realizācija.
Otrās grupas valstīm ir raksturīga  inovatīvu ar avioplatformām nesaistīti ieroču projekti, prettanku-NLOS triecienkompleksi, spārnotās un balistiskās raķetes ,zenītkompleksi. Balistisko taktisko raķešu attīstību pamatojot ar militāro praktiskumu, iespēja ar minimāliem spēkiem un resursiem satriekt vai bloķēt pretinieka svarīgākos objektus. Moderno TBR plusi , liels ātrums, vairāk kā 4M* ,manevrātspēja takā un mērķa satriekšanas precizitāte. Tālākā iespēja pilnveidot TBR kaujasdaļu ar novadē autonomiem- MIRV kaujasdaļām. Nodrošinot ar vienas TBR palīdzību satriekt 500km distancē līdz 20 km savstarpēji atstatus izvietotu objektu satriekšanu. Finansu izmaksu pretnostatijumā, TBR un spārnoto raķešu pielietojums ir finansiāli kompaktāks par iesaitīto avioresursu izmaksām. Pieņemot ka atkarībā no ražotājvalsts 500km sniedzamības TBR cena sasniedz no 0,5 milj.$ līdz 1,5 milj.$. Turpinot, 6 taktisko-iznīcinātāju EF-2000 formējuma 1h izmaksā 300.000 GBP +. Minētai ''rungai'' japieskaita atbalstelements, gaisa tankeri, radioelektroniskā atbalsta ,meklēšanas glābšas elementa izmaksas. Summējot ,tikai 1h kaujas misijas izmaksas pārsniedz 1mīlj.GBP/ 1,2 milj. Eiro. Balistisko un spārnoto raķešu pielietojuma gadijumā bez finansu sadaļas parādās operācijas drošība ,izpaliek pretinieka pretdarbības slēptais apdraudējums. Šāds monopolstāvoklis liedz attīstīties citām ieroču šķirām domātiem ieroču projektiem.Aviācijas ''idejai''  paužot industrijas interešu deformēto interpretāciju.Ignorējot acīmredzamu jautājumu, cik liela efektivitāte ir aviācijai un tās raidītiem ieročiem modernas PGA sistēmas apstākļos ? Atsauces uz pēdejo gadu komfliktu pieredzi ir nevietā ! Aviācija tajos sastop p.gs.60 gadu tehnikas un taktikas organizātorisko formu ierobežoto pretdarbību. Iztrūkstošais ''bildes'' elements ir mūsdienu ZRS un radioelektroniskās cīņas sistēmu radītais apdraudējums mūsdienu un perspektīvām avioplatformām un to ieročiem. Zenītsistēmu attīstībā vērojama aviācijas ieročiem līdzīga spoģuļtendence. Līdztekus dārgiem tālās sniedzamības zenītraķetēm attīstās tuvās un mazas sniedzamības zenītsistēmas. Piemēram, tuvās sniedzamības 10km daudzkanālu* objektu aizsardzības sistēma ''Iron Dome'' un topošā 5-8 km ''Morphey''* ! Tā kalpo par atbildi ''lētiem'' mazas sniedzamības aviācijas precīzām raķetēm un aviobumbām. Objekta tuvās līnijas aizsardzības ZRS neitralizējot vairums  aviācijas raidāmo raķešu un aviobumbu. To nesējplatformu bloķēšanas un satriekšanas uzdevumi tiek atvizīti no pašreizējiem 70/100km līdz 400km distancei.Bloķējot nesējplatformas, piespiežot izvēlēties finansiāli ''neparocīgus'' ieročus un taktiski mazpiemērotas lidojuma takas. Apdraudējumam ietekmējot pretinieka plānus un spiežot atteikties no sākotnējā nodoma. Piemēram...

  

atrisināt problēmu bez aviācijas*-Lībija, ''Odissey Dawn'' operācijas sākumposmā ASV ''Ohaio'' klases kodolzemūdene-arsenāls* raida līdz 90 SpR ''Tamahawh'' Blok-III/IV. Preventīvā trieciena uzdevums iznīcināt Lībijas PGA sistēmas atslēgelementus ar to veicinot tālāko aviācijas darbību.

kodolzemūdene-arsenāls*- ieročkonversiju  izgājusi ''Ohaio'' klases balistisko raķešu nesēj kodolzemūdene.Konversijas rezultātā 22 BR penāļos no 24 izvieto spārnotās raķetes ''Tamahawk'' ,kopumā 132 vienības, mobilais arsenāls !

Francijas* -spr. ''Naval Scalp'' ierindo Franciju godpilnā 3 vietā* : ASV, Dienvid Koreja un Francija.

500km*- saitas ar abpusēju ASV-PSRS/Krievijas vienošanos . Autora prognoze, līgums ir novecojis un tuvākā laikā tiks vienpusējā kārtā anulēts.

4M*-330 m/s x 4= 1320 m/s= 4000+ km/h.

Relatīvi lētākiem*-''Brimstone'' no 150.000 līdz 200.000 GBP, Paveway-III/IV-no 50.000 līdz 110.000$
JDAM avb.-no 26.000$ līdz 50.000$.
''Morphey''*-Krievija, 2015 gada termiņam, perspektīvais daudzkanālu mazas- 5 km sniedzamības ZRS ''Morfeij''. Aizstās ''Thor'' M1/M2/M-2ME pretstatā 4 mērķu vienlaicīga satriekšana 40-43* platā ''logā''. Kopumā 4 ZRS pārsedzot 180* pussfēru.  ZRS ''Morphey'' sistēmas rādītāji : no 5km-15km* ar 8 līdz 16 m/v satriekšanu 360* apmetienā.  Distance 5km paredzēta liela ātruma mērķiem, aviobumbām vai raķetēm ,bet 15km helikopteri vai lidmašīnas.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana