Sekotāji

piektdiena, 2014. gada 31. janvāris

Krievijas GS-2020 gada perspektīva-I

Krievijas MRK informatīvā lapā VPK.name veltīts GS-2020 gada perspektīvai raksts. Pārskatā analizējot GS skaitlisko daudzumu to funkcionālo kaujas gatavību un perspektīvos tehnikas iegādes plānus. Valsts galvai V.Putinam un aizsardzības ministram S.Šoigu publiskojot tālejošus Gs tehniskās atjaunotnes plānus. To kodols, iepērkamo platformu skaitliskais apjoms. Abām minētām personām nosaucot atšķirīgus skaitļus. Šāda nesakritība rosina apskatniekiem vētīt valsts pasūtijuma skaitlisko apjomu ,nošķirot pirmšķirīgo no otršķirīgā. Paziņojumos figurējošie skaitļi : ,,vairāk kā 600 modernu taktisko-iznīcinātāju un vairāk kā 1000 helikopteru'' ,bet otrajā gadijumā aptuveni 2000 lidaparātu ,tai skaitā 985 helikopteru''. Abos gadijumos kopsaucējs ir ''aptuveni 2000'',bet cita lieta ir precīzi modernās aviotehnikas apjomi valsts pasūtijumā.  Jautājums,vai ''aptuveni 2000'' ietver jau piegādāto tehniku ,vai saistas tikai ar perspektīviem iegādes plāniem...Turpmāk uzmanību veltot aviācijas sadaļai un atmetot 1000 helikopteru.Pakļaujot vētīšanai sadaļu ,,vairāk kā 600 modernu tektisko-iznīcinātāju''. Vairumam apskatnieku akcentējot ''vairāk kā 600 modernu'' slēpj avioindustrijas iespēju un finansiālu pretrunu.Iepirkuma skaitliskā sadaļa neietver finansu līdzekļus kuri tiek atvēlēti aviācijas atbalsta infrastruktūras izveidošanai. Ikdienā pastāv atšķirība starp aritmētisko un faktisko kaujas gatavo lidaparātu skaitu. Kaujas gatavība ir atkarīga no  izdalītā finansējuma, aviobāzu labiekārtojuma, uzglabāšanas un apkopes angāru esamības. Infrastruktūras izveide ir saistīta ar investīcijām, bet tas nozīmē ka pastāv neatbilstība starp deklarēto un izdalītiem resursiem.Turklāt ignorējas pārejo ieroču šķiru grandiozās iepirkuma programas.Interesi raisa tehniskā sadaļa, iepērkamo lidaparātu modeļi un modernizācijas programas.Pārskatot modeļu listi iegūstam priekšstatu par 2020 gada Krievijas Gs aviācijas tehiskām iespējām un taktiku.Skailiskais daudzums, šodien GS taktisko-iznīcinātāju mugurkaulu veido 300+ Su-27S/SM liels parks. Aptuveni no 20% līdz 27 %  Su-27S lidaparātiem dienasta laiks ir sasniedzis 30 vai tuvojas 34 gadiem. Kritisko ''armatūras'' trūkumu kompensējot ar jaunu Su-30SM iepirkšanu. Gaidāms ka divu pasūtijumu summā sasniegs 80 vienības. Su-30SM iepirkšana Krievijas Gs nozīmē ka skaitliskā starposma aizpildītāja lomai izvēlēta termiņos un izmaksās optimāla platforma. Pateicoties Indijas Gs lielapjoma pasūtijumiem uz Su-27UB bāzes radās eksportam domāta daudzfunkcionālā  Su-30MK-I/II platforma. Šodien ,sākotnējā eksporta izstrādne modifikācijā-SM  iegūst Krievijas Gs specifikācijas.Pateicoties Indijas Gs pasūtijumam Krievijai ir iespēja iegādāties salīdzinoši lētu ,aptuveni 40 milj.$ vērtu taktisko-iznīcinātāju. Atkarībā no finansējuma ,aviobūvētāju noslogojuma un citiem faktoriem Su-30SM modeļu skaits līdz 2020 gadam var sasniegt 120  vienības. Lidaparāts ir no finansiālā un tehniskā viedokļa piemērotākais ātrai parka atjaunošanai. Sākot no 2012 gada taktisko-iznīcinātāju parku papildina cits starpposma aizpildītājs, lidaparāts Su-35S. Tehniskajos raksturlielumos daudz progresīvāks par Su-30SM modeli , tātad finansiāli dārgāks iegādē un uzturēšanā.

                                           Su-30SM          
Apvienojot abus pasūtijumus redzam ka laika posmā no 2012 līdz 2015 gadam modernu ,daudzfunkciju taktisko-iznīcinātāju ražošanas un piegādes robeža sasniedz 98 platformas. Skaits neatspoguļo triecienaviāciju, no 2008 līdz 2013 gadam piegādājot aptuveni 32 taktiskās-triecienlidmašīnas Su-34. Nākamais , 2012 gada Su-34 pasūtijumu veido ražošanas veicināšanas un stabilizācijas ''pakete'' -98 platformas. Piegāde Gs janotiek līdz 2020 gadam.Pirmās mazapjoma ražošanas sekas ir laika termiņos izstiepta platformu stāšanās ierindā.Tehniski, lidaparāta borta aprīkojums neatbilst mūsdienu prasībām un ir nepieciešama steidzama pirmās partijas modernizācija ,tātad atkal finanses ! No finansu patēriņa un mūsdienu aviācijas munīcijas attīstības tendences skatpunkta Su-34 līnija ir vērtējama kā līdzekļu izšķērdēšana. Tehniski, platforma balstās p.gs.70 gadu koncepcijā, veidota darbībai pretinieka teritorijā ,mērķu satriekšanu panākot ar salīdzinoši primitīvu munīciju.Iepirkumu programā pastāv divu daudzfunkciju lidaparātu Su-30SM un Su-34 projektu dublēšanās. Atšķirības, Su-30SM izmanto armatūras unifikācijas raditās priekšrocības ar Su-27 saimi pretēji airodinamiski specializētam Su-34 ''pīļknābim''. Unifikācija izpaužas tiražēšanas ātrumā tātad  arī pasūtijuma izpildē. Iespaidojot kopējo finansu patēriņu un sistēmas dzīves ciklu. Su-34 gadijumā tieši specializētā ''armatūra'' bija šķērslis tā ātrai ienākšanai apritē izraisot morālu novecošanu. Redzam ka finansu apgūšana saistas ar objektīvu avioindustrijas stāpeļu un kadru trūkuma ''pretestības robežu'', faktoram nosakot 126/130 ražošanas limitu. Tā pārvarēšana ''Suhoi'' kompānai prasa laiku un papildus investīcijas. Papildus resursu atrašana aprobežojas ar diviem avotiem. Ārēju ''avotu'', valsts pasūtijumu un iekšējo, modeļu līnijas optimizāciju. Paralēli ar ''stapposma platformu'' ražošanu notiek T-50 nepieciešamo jaudu izveide. Plānotā mazapjoma ražošana jauzsāk 2013 gadā. Apkopojot, no 2015 līdz 2020 gadam avioindustrijas kadru trūkums, pastāvošā modeļu variācija un T-50 jaunbūve kalpos par šķērsli taktisko-iznīcinātāju 130 limita pārvarēšanai. Industrijas perspektīvās papildus jaudas un finanses virzītas T-50 ražošanas apgūšanai. Liela neskaidrība pastāv ar jaunradīto Mig-29M(Mig-35) iepirkumu. Prognoze , labvēlīga iznākuma gadijumā šī modeļa lidaparātu skaits Gs var sasniegt 48 vienības. Pastāvošais Mig-29SM/SMT parks ir mazpiemērots Krievijas Gs nākotnes modelim. Paredzams ka lidaparāts savu izplatības areālu aprobežos ar flotes avionesējiem. Lielākā Gs attīstības sadaļa saistas ar aviotehniskas modernizāciju. Tiks saglabāti 40 iznīcinātāju-pārtvērēji Mig-31 DZ/BS kuri kopā ar 60 BM modifikācijas lidaparātiem veidos 100 platformu parku. Mig-31 piemērā skatāma vadlīnija , modeļu  modernizācijai aprobežoties ar 100 vienībām. Secinot ka arī Su-27SM modernizācijas apjomi nepārsniegs 100/110 vienības. To tālākā modernizēšana ir tehniski mazefektīva un finansiāli izšķērdzīga. 2020 gada ierindas spices platformu veidos trīs modeļu lidaparāti : 80/120*-Su-30SM , 72/98* Su-35S un deklarētie 40/60* T-50 (Su-XX).
2020 gada taktisko-iznīcinātāju/pārtvērēju  floti kopumā pārstāvētu 5 modeļu lidaparāti ar 350 vienībām ,maksimāli 400.  Pretēji deklarētam, tikai 55%* no taktisko-iznīcinātāju parka var tikt uzskatīts kā tehniski moderi. Procentuālā attiecība samazinās ja taktiskiem-iznīcinātājiem pieskaita 350 triecienlidmašīnu parku. Šajā gadijumā tehniski modernu lidaparātu* skaits sarūk līdz 25-28%, perspektīva ! Pretēji pasaules aviācijas tendencei Krievijas GS saglabās taktiskās-triecienlidmašīnas /frontes bumvedēji/, aizstājot 220 Su-24M ar aptuveni 148 Su-34. Krievijas GS pamatojoties uz nacionālo pieredzi un pasaules arēnā vērojamo netradicionālās karadarbības īpatsvara pieaugumu turpinās saglabāt Su-25SM. Triecienaviācijas modeļiem 2020 gadā veidojot lielāko Gs parku 148 Su-34 un Su-25SM ar aptuveni 200 vienībām.

                                                Su-34 -ar signālnovades avb. piekarē.

 Apskatot 2020 gada GS aviācijas tehnisko sadaļu. Lidaparātu bruņojuma realizācijas iespējas nosaka tā borta tehniskais aprīkojums ,precīzāk radiolokātora, navigācijas un optisko tēmēšanas sistēmu raksturlielumi. Skatoties no kaimiņvalstu viedokļa, draudu elements triecienlidmašīnas, frontes bumvedēji Su-34. Paredzēti zemprofila triecientakas realizācijai. Pretdarbība nozīmē zemo augstumu 50-150m radiolokācijas lauka izveidi. Vienlaicīgi ar  avioplatformām Krievijas avioindustrija izstrādā signālnovades aviomunīciju. 2020 gada perspektīvās triecienaviācijas platformas Su-34/25SM kļus par signālnovades munīcijas nesējiem.Aviācijai iegūstot iespēju satriekt mērķus no relatīvi droša 4000-6000m augstuma un distances.Triecienaviācijas platformu Su-34 un Su-25SM potencionāls ir grūti realizējams teritorijā ar mūsdienīgu PGA sistēmu. Piemērā varam redzēt ka Krievijas Gs grandiozie attīstības plāni definējami : ''kalns ir radijis peli ''.

skaitļi 120*,72*,60*- paredzētās iepirkumu partijas varbūtība ,iespēja summā veidojot lielāku vai mazāku gala skaitli.    
tehniski modernu lidaparātu*- koncepcija un borta aprīkojums spēj neitralizēt kaujaslaukā dominējošo apdraudēju.
55%*- tikai Su-35S /M* un T-50. Iespējams ka otrā Su-35 partijā tiks renovēta RLS, aizstājot PESA ar  AESAntenu iegūstot M- modifikācijas apzīmējumu.
Su-30SM* - 2015 gadā , ierobežoti moderns, 2020 gada termiņā-novecojis. Pamatojas ar borta aprīkojumu  ''2006 gada paraugs''. Lai jaunražotie Su30SM būtu konkurētspējīgi ir javeic modernizācija ražošanas procesā ! 
Su-34*- tehiskais aprīkojums ir novecojis un neatbilst spices prasībām. RLS PESA-  būtiski atpaliek no ''varbūtējā pretinieka'' līdzinieku tehniskiem rādītājiem.
Su-25SM*-āmura un laktas tehnaloģijas lidaparāts ar savu mērķauditoriju.
                                                                  

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana