Sekotāji

pirmdiena, 2014. gada 4. augusts

Konflikti un aviācija-III.

Uzturēšanas izmaksas ir nepārvarams šķēršlis aizsardzības budžetam ! Eiropā : Baltijas valstis, Gruzija, Maķedonija, Armēnija. Autors pie formālām taktisko-iznīcinātāju lietotājvalstīm pieskaita Austriju, Slovākiju, Serbiju, Slovēniju, Horvātiju, Bosniju-Hercogvinu, Bulgāriju ,Rumāniju, Ukraina ,Baltkrievija. Formāli, aviācija pilda gaisa telpas kontroles, policijas funkcijas. Iztrūkstot tehniskām iespējām ņemt dalību valsts armijas un flotes uzdevumu atbalstā. No šāda aspekta skatoties politikāņi var pamatoti teikt, aviācija ir dārgs prieks ! Baltijas valstu  gadijumā aizsardzības koncepcijā aviācijas attīstība aprobežojas ar avb. formālo pusi.Vairāk kalpojot par resursu apguves sleju militārajos tēriņos ! Aviācijas ''trūkuma problēma'' atrisinājums ir mēklējams Vietnamas karadarbības perjodā. Tā daudzos elementos ir līdzīga šodienas konfliktiem. Praktisks un efektīvs risinājums vieglās, mazcenas triecienlidmašīnas.Viens no tādiem ir mācību-kaujas  Cessna A-37C ''Dragonfly'' modelis. Pateicoties saviem optimāliem raksturlielumiem A-37C tas turpina dienēt rindā valstu.Viena no tādām ,Kolumbijas Gs veicot A-37C ''Dragonfly'' mazcenas modernizācijas programu. Tehniskie jaunieguvumi  saitas ar GPS/INS navigāciju, SATCOM sakaru kanālu, ''1553'' datu līnijas instalācija nodrošina atklāšanas-mērķnorādes konteineru, lāzernovades avb.un raķešu izmantošanu. Tehniskā iespēja ļauj armijai paplašināt aviācijas ugunskoriģētāju iespēju listi. Neskatoties uz to ka lidaparāta modelis A-37C netiek ražots, ietvertais risinājums ir vairāk kā aktuāls. Kādas ir vieglsvara-5,6 t. triecienlidmašīnu priekšrocības pretstatā, smagsvaru Su-25 un A-10 ? Nelielais kaujas svars atbrīvo no piesaistes avb. un lielceļu skrejjoslām. Radot iespēju aviācijai atrasties ugunsaskarsmes līnijas tiešā tuvumā. Maksināli saīsinot armijas ugunsatbalsta akselrācijas momentu. Praktiskais ''grauds'', ''aiz stūra''- taktiskā līmeņa bāzēšanās iespēja ļauj izveidot integrētu starpšķiru vadības struktūru. Mūsdienu karadarbībā nemazsvarīgs elements, maksimāli saīsināt informācijas ķēdes starposmus. Nesamā kaujas svara pretstatos, paspēlējot smagsvaru modeļiem ! Tehnaloģiju laikmetā zudējums kg.-izteiksmē nau vienozīmīgs.  Uzskatāmi, Su-25 un A-10 no 4t. līdz 7,5t. iepretim A-37C ar 1,25t.-2t. kravai ! Abu lidaparātu svaru klases tīrprofila un kaujasprofila ātrumi ir salīdzināmi. Saskatāma līdzība ar A-10, pateicoties A-37 taisnam spārna profilam minimālais ātrums ir par 185km/h zemāks nekā vairumam taktisko-iznīcinātāju. Īpašības sniegtā ātruma variācija nodrošina daudz lielāku precizitāti virsmas mērķu satriekšanā. Parasto aviobumbu gadijumu vidējā novirze atrodas 13,5 m* robežās !      

Zemā lidojuma taka.

Vieglā triecienaviācija kalpo netikai  pretinieka sauzemes spēku satriekšanai ,bet arī kā efektīvs pretinieka airomobilo spēku bloķēšanas un neitralizācijas instruments. Ņemot vērā Krievijas, Pleskavas apg. izvērsto airomobilo un gaisa desanta spēkus, Baltijas valstīm aktuāls elements. Tas tādēļ ka airomobilie spēki darbojas zemos augstumos un to kontatēšana būs notikuš fakts*. Precīzāk, pēc zvana pie namdurvīm ! Vieglsvara triecienplatformu salīdzinājums javeic netikai ar smagsvara  līdziniekiem,bet arī ar triecienhelikopteriem. Apskatot kā no finansu aspekta, tā arī tehniskā. Iegādes un eksploatācijas izdevumi atrodas nesalīdzināmās kategorijās. Aptuvena līdzība karalauka bāzēšanās iespējas.Pateicoties nelielam svaram un gabarītiem tās vairāk piemērotas improvizācijai. Ļaujot armijai praktizēt  Mi-24/ Mi-28 analoģisku  ''rungu pie sāna'' aviācijas izvēršanu ,tas ir no 10km līdz 30km  atstatus no ''saskarsmes rajona ''. Iespēja, nodrošina 5 min uguns atbalsta saņemšanu ! Kaujas pielietojuma efektivitātē abas platformas aptuvena vienādas. Atšķirība ir pielietojuma taktikā un nesto ieroču klāstā.  Munīcijas nomenkalatūrai tehnaloģiju iespaidā ir tendence tuvināties. Platformu uguns manevra aptvēriena pamatā ir ātruma atšķirība par labu vieglām triecienlidmašīnām. Abu platformu savstarpējā saskarsmē priekšroku iegūst vieglās triecienlidmašīnas.  

Loģisks jautājums ? Kā var realizēt šādu lidaparātu potenciālu pretiniekam dominējot gaisa telpā ?  Daļēji atbilde slēpjas politiķu pieminētajā mantrā ,NATO palīdzēs ! Pamatojot ar atbildības dalīšanu . Realizētā koncepcija paredz NATO partneriem domātu ''patiesības serumu'' kas ietver gaisa dominantes izcīņas deleģēšanu partneru aviācijai. Agrīnais kontakts* ar pretinieka sauzemes spēkiem notiek bez partnervalstu karēvju dalības.* Problēma, ir vieglo triecienlidmašīnu A-37 ražošanas atsākšana. Piemēram var minēt ar izcilām STOL īpašībām apveltītā  DASH-6 ''Twin Otter'' vieglo transportlidmašīnu ražošanas atsākšanu. Ražošas tiesības pārņemot ''Viking Air'' . Tas iespējams pateicoties lidaparāta konstrukcijas vienkāršibai. Lidaparāta''Twin Otter'' STOL raksturlielumi daudzos gadijumos ir pielīdzināmi helikopteru veiktspējai ,bet pārspējot tos iegādes cenā un eksploatācijas izdevumos. Aptuveni līdzīgi ir ātruma un nogādājamās kravas distances rādītāji. Viennozīmīgi pārspējot helikopterus tādā rādītājā kā : degviela-l / kravas-kg. uz km ! Ekonomiskam un STOL raksturlielumu faktoram kalpojot par armijas kapacitāšu stūrakmeni. Atgriežoties.  Jautājums, kāda ir vieglo triecienlidmašīnu bruņojuma liste un iespējamā pretinieka pretdarbība ? 
                                                                                         
13,5m*- raksturlielums ko uzrāda taktisko-iznīcinātāju izmantotā signālnovades JDAM munīcija(12m).

agrīnais kontakts*- ilgst no 7 d/n līdz 30 d/n . Patērējamais laika posms sauzemes atbalstspēku saņemšanai(varbūtējai).

 pēc notikuša fakta*- Latvija nau izvērsusi valstiskā mērogā zemo augstumu kontroles sistēmu. Problēma apsk.iepriekš.

bez partnervalstu karēvju dalības*- NATO gaisa dominantes izcīņa ,veltāms atsevišķa apskats. Saitībā ar  Baltijas valstm NATO pastāv fundamentāla problēma : ,,pirmais sāk un uzvar''.
STOL*-Short Take-Off ,Landing/ īsā starta ,piezemēšanās spējas.      

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana