Sekotāji

otrdiena, 2014. gada 26. augusts

Triecienaviācija-II.

Objektīvie vieglās triecienaviācijas projekti norāda uz pastāvošo nišu. Veido jaunu augošu tendenci finansiāli un militāri pieņemamus lidaparātu modeļus. Vienlaicīgi ir redzama arī ASV aviobūvei veidot reālu militāru komerctehnaloģiju kura vairumā gadijumu būtu spējīga veikt triecienuzdevumus stipras PGA pretdarbības zonā. Turpmāk piedāvājot spekulatīvu apskatu. Izvērtējot ''Scorpion'' projektu. Kostrukcija tiek pozicionēta kā maksimāli patērētājam draudzīga. Izmaksu samazināšanas un eksploatācijas rādītāju uzlabošanai planiera apšuvuma virsmā un nesēj armatūrā izmantojot termiski formējamus plastikātus. Nolūks maksimāli atvieglot konstrukciju un padarīt to tehnaloģiski vienkāršu. Airodinamiski vienkārš spārna risinājumus ļauj lidaparātam iztikt bez elektrodistancionālās vadības sistēmas. Kabīnes avionika un sensoru aprīkojums tiek aizgūts no civilās aprites. Izvēlētie civilās aviācijas dzinēji nodrošina lielus bezapkopes intervālus un kopējo resursu ,bet arī komerciālo un militāro degvielas marku izmantošanu ! Militārā sadaļa ,planierī instalēta ieroču datu līnija ļauj izmantot plašu viedieroču nomenkalatūru. Nodrošina militāro sensoru un aprīkojuma ātru izvēršanu . Piemēram ,raķeš starta brīdinājuma MAWS aplikāciju, iluminēšanas faka atklāšanu, skaidu-sveču lamatiņu un mānekļu izvēršanas moduļus. Aprīkojumam neaprobežojoties tikai ar lēto aizsardzības elementu integrēšanas iespēju ,bet paredz arī kompaktklases* AESA lokātoru izvēršanu ! Tādā aprīkojumā platforma iegūst spēju atklāt virsmas un gaisa mērķus ! Var notikt attālinātu, kustīgu virsmas mērķu satriekšana. Tātad ''Scorpion'' risinājums apvieno galvenos komercprojektam nepieciešamos elementus ! Trūkumi. Neskatoties uz ietvertiem pozitīviem risinājumiem ASV projekta izstrādātājs ir izvairijies no galvenā, zemas signatūras risinājuma ! Skatām , vai ir objektīvi šķēršļi ? Pirmais un būtiskākais aviobūvētāju šķērslis ir jurisdiskie ierobežojumi.Tie stingri noliedz zemas signatūras konstrukciju radīšanu un to eksportu ārpus ASV teritorijas.Juridikas ''slieksnim'' ietekmējot komercklases lidaparātu veidolu ! Interesants jautājums, vai pastāv lēti risinājumi zemas signatūras kostrukcijas jomā ?  Atkārtojot un pārkonfigurējot ''Stealth'' triecienaviācijas rītausmas F-117A ''Nighthawk''projektu.

                                                     
Primārais projekta F-117 mērķuzdevums, stealth-idejas realizācijas fakts. F-117 airodinamiskā ''gludeķļa'' veidolu noteica Pjotra Ufimceva matemātikas teorijas darbs un laika posmā pieejamie materjāli ! Lidaparāta konstrukcija 92% veidota no aviācijas- Al, bet atlikušie 8% tērauds un titāns. Nepieciešamo zemas signatūras efektu panāk ar ferīta bāzes atstarotāj- škautņu apliāciju kopumu. Tām veidojot pietiekami smagu pārklājumu. Lidaparāta virsma sagatavošana lidojumam un starplidojumu apkope ir ļoti laikietilpīga. Noteiktie standarti paredzēja 24 h pirmslidojuma sagatavošanu ! Saprotam ka F-117 otreizēja 24h d/n kaujas uzdevumu vikšana ir grūti realizējama.Triecienlidmašīnai F-117 piemita neraksturīgi liels spārna atkāpes leņķis un frontālais pretestības laukums. F-117 gadijumā redzam fiziskā laukuma un  efektīvā atstarojošā laukuma neatbilstības paradoksu ! Tā pamatā matemātikas atstarotāj-šķautņu lauku teorija ! Airodinamikas un sigantūras prasību pretrunu kompromisam apgrūtinot konstrukcijas vadību un liekot izmantot sarežģītu elektrodistancionālo pārvaldes sistēmu*. Lidaparāta airodinamiskās manevra iespējas ir stipri ierobežotas ko kompensē zemā signatūra. Turklāt iespējami mazāko signatūras lauku nosaka lidojuma takas leņķu attiecība pret drauda objektu ,iluminētāju. Koncepcija noliedz datu apraides termināla Links-16 izvēršanu lidaparātā ar to pārsvītrojot reallaika datu sniegtās priekšrocības. Tātad ,katra lidojuma sagatavošana prasija rūpīgu ''statisku izlūkdatu''* analīzi. Tehniskā nepilnība ātri radija pirmos zaudējumus.  Konstrukcijas konfigurāciju noteic netikai matemātiskā teorija bet lielā mērā piemērotu materjālu trūkums ! Kuri atbilstu mehāniskās un termiskās slodzes noturībai ar vēlamām dielektriskām īpašībām un būtu piemēroti tehnaloģiskai formēšanai utt. Vēlāk par šādu materjālu kļuva oglekļa šķiedra.Visā pārejā ''Scorpion'' projekts atkārto F-117 plašo patapinājumu praksi. Apskatīsim militāri nozīmīgas komerckonstrukcijas izstrādei nepieciešamos elementus.Tos sadalot četrās grupās. Pirmā grupa, konstruēšanas ''instrumenti'' zinības-programatūra. Nepieciešamība radīt zemas signatūras prasībām atbilstošu, vienkāršu airodinamisko konstrukciju. Otrā grupa, juridika un izmantojamie materjāli. Trešā grupa , dzinēji. Ceturtā, sensoraprīkojums un  bruņojums.
.
 Kompaktklases AESA*- 150-200 aktīvie emisijas moduļi. AESA-Aktīvi Elektroniski Skanējošā Antena.
elektrodistancionālo pārvaldes sistēmu*- Fly-By-Wire- lido pa vadiem
Statiski izlūkdati*- manevrējošā karadarbībā nozīmē ,novecojuši dati. Pielietojams statisku vai mazkustīgu objektu satriekšanai.      

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana