Sekotāji

trešdiena, 2014. gada 6. augusts

Konflikti un aviācija-IV.

Divcīņa ,aviācijas un zenītspēku pretdarbība. Liela loma aviācijas pielietojuma efektivitātē ir taktikai un ietvertā bruņojuma listei.Vērtējot  vieglās triecienaviācijas kaujas efektivitāti. Pretnostatot A-37 modeli agresora radītam zenītapdraudējumam. NATO valstu aviācijas standarts, armijas atbalsta uzdevumi notiek  ugunskoriģētāju-FAC/ JTAC virsvadībā ! Karēvis kurš koriģē aviācijas ugunsiedarbību. Pienākumu liste ietver sekojošas darbības. Precizēt savu un svešo spēku atrašānās kordinātes apvidū. Novērtēt pretinieka radīto zenītapdraudējuma līmeni. Ņemot vērā apdraudējuma līmeni ugunskoriģētājs sniedz vai noliedz aviācijai atļauju veikt mērķsatriekšanu. Nosaka vēlamo ieroča veidu un izdevīgāko mērķsatriekšanas vektoru. Aizkadrā paliek formācijas organizātoriskais veidols kurā tiek ietverts ugunskoriģētājs. Tā var būt rota, bataljons ,bet var būt arī nodaļa vai vads, tas ir mazskatlīga izlūkgrupa.Taktiskā grupa klasificējama kā izlūk-triecien grupa. Lai maksimāli izmantotu triecienaviācijas ugunsiespējas, tās primārais uzdevums ir atklāt pretinieka mobilās zenītsistēmas. Atklājot ir veicama to nekavējoša satriekšana ar grupas rīcībā esošo arsenālu.Uzdevumiem nosakot izlūk-triecien grupas nesamā ieroču arsenālu. Jaietver  12,7mm triecienšautenes, granātmetēji un pašnovades prettanku raķetes.Grupas ieroču arsenālam sniedzot plašu  ugunssniedzamības variāciju. Iemesli ir sekojoši. Pretinieka spēkus sedzošo zenītsistēmu izvietojums apvidū atradīsies labi pārskatāmos sektoros. To diktē aviācijas apdraudējuma atklāšanas  un ugunspielietojuma priekšraksti. Baltijas reģionam raksturīgā apvidū zenītsistēmas atradīsies no 1km līdz 4km atstatus no tuvākā apvidus šķeršļa radītās ēnas. Redzam, viens no aviācijas uguns pielietojuma efektivitātes un tās izdzīvošanas rādītājiem ir cieši saitīts ar  SzS izmantojamo vienību organizātorisko formu un vispārējo taktiku. Nestais bruņojums. Ierobežojošie faktori, lidaparāta celtspēja un izmantojamās skreijjoslas. Vieglās triecienaviācijas gadijumā aviobumbu liste aprobežojas ar Mk-81,82.83 sērijas avb.125,225,445kg.un ķekarbumbām. Ietverot ''1553'' ieroču datu instalāciju lidaparāta ieroču arsenāls var tikt papildināts.Nesamā munīcijas liste : avb. ''Spice'', GBU-12 Pawevay-III/IV, JDAM ,SDB-II, Hellfire ,APKWS raķetēm. Helikopteru radīto airomobilo apdraudējumu neitralizējot ar borta 20/25/30mm artilēriju un ''gaiss-gaiss'' tuvcīņas raķetēm. Parasto aviobumbu pielietojuma taktika. Pretdarbības neitralizācijai izmantojot zemo lidojuma taku. Tā izvirza specifiskus noteikumus ieroču pielietojumam. Iztrūkstot augstumam un pikējuma leņķim uz mērķi avb. realizācija notiek pārlidojot mērķobjektu ar nelielu kalniņu. Nepieciešamā precizitāte tiek panākta aprīkojot avb. ar ''Snakeye'' airodinamisko bremžu sitēmu.*

                                             Mk82 ''Snakeye''-mehāniskā airodinamiskā bremze.
  
 Nozīme ,smazināt ātrumu vektoru kā arī radīt laika handikapu lidmašīnai. Zemo augstumu avb.triecienprofilā lidaparāts var nepaspēt  sasniegt detonācijas postošo faktoru perimetru. Vjietnamas karadarbības laikā ASV uzskatija ka mazkalibra Mk-81(116 kg) avb. munīcija ir nepietiekami efektīva. Izskaidrojas ar pārvaldāmo lidaparātu modeļu listi un izvēlēto taktiku-B-52! Saprotam ka B-52 celtspēja ļauj izmantot 40 Mk-83, kam   tērēties ? Šodien, MK-81 116kg aviobumbas ierodas precīzajā, GBU-12 Pawevay-III veidolā. Aviācijai aktuāls ierocis ar zemu blakņu efektu ! Paralēli vairākās valstīs norit pilveidotu ''mazkalibra'' aviobumbu Mk-80/81 modeļu ražošana. Par metāla korpusa aizstājēju kalpo lietā plasmasa. Postošo efeku panāk apvienojot palaidēja iestatijumu ar plastmasas korpusā ietvertiem gataviem metāla triecienelementiem. Pateicoties pārvaldāmam palaidējam ,detonācija notiek 1m vai 3-5-7m virs zemes.Samērā vienkārš un cenā pieejams viedais risinājums. DĀR aviācijas lokālo karu pieredze,šāda izpildijuma Mk81/82 avb.detonācija ar 10-20m  lielu kļūdu nodrošina ka triecienelementi caurauž vieglbruņas konstrukcijas.Atzīme, vieglbruņas kategorijai piekrīt mobilās zenītsistēmas.Bruņas neaizsargāta dzīvā spēka satriekšana notiek lielākās distancēs no 100m un tālāk. Tādejādi  vienkāršas ''mazkalibra'' avb. kalpo par efektīvu pretinieka tehnikas un personāla satriekšanas instrumentu. Precīzais bruņojums. Mūsdienu viedais bruņojums nodrošina triecienfunkciju izpildi dažādām to nesējplatformām. Piemēram, planējošā SDB-II avb. ir pielietojama kā no F-22 ,16,15,18 tā no transporlidmašīnas C-130 ! Atšķirība būs vērojama platformas lidojuma/ h izmaksās un munīcijas  sniedzamībā.To nosaka nesējplatformas tehniskās iespējas, ešalons un ātrums munīcijas starta momentā !  Transportlidmašīnas-ugunslaivas AC-130 kā starta platforma ,SDB-II munīcijas sniedzamība aprobežojas ar 9-12km,  bet taktiskā -iznīcinātāja F-22 gadijumā jau 120km vai tālāk ! Ņemot vērā šo aspektu SDB-II pielietojums no vieglās triecienlidmašīnas ar 5/6km ešalonu un 750km/h ātrumu aprobežo sniedzamību ar 40km+ !!! Ar to paverot SEAD uzdevumu veikšanas iespējas, tas ir pretinieka vidējās sniedzamības ''Buk''M2/M3,''Vitjaz''* zenītsistēmu radītā aizsega satriekšanai. Mānīgi radot priekšstatu par pretinieka neitalizācijas iespēju no 50km distances ! Problēma slēpjas reāllaika mērķnorādē ! Iespējams, mērķim saglabājot statisku pozīciju tā mēķkordinātes sniedz taktiskā izlūk grupa. Mobilas taktikas apstākļos nepieciešams reāllaika virszemes mērķu radiolokācijas izlūkošanas iespējas, tas ir iepējas kuras piemīt taktiskiem-iznīcinātājiem, to atbalstošām platformām un tīkla datu apraidei ! Nojauna saduras sistēmu izmaksas  un iespējas ! Pretstatos, piemērotāka ir Izrēlas avb.''Spice'' klase, izmanto neatkarīgu no GPS signāla  INS /DSMAC tehnaloģiju.

                                                         
Atstatus, uz atklātā objekta apvidu tiek raidīta avb.''Spice'' vai  ar interaktīvās korekcijas iepējām apveltīta ''Delilah'' munīcija ! Minētā munīcija nepārsniedz 250kg robežu. Izrēlā radītie munīcijas paraugi ir pielietojami no veiglām triecienlidmašīnām līdz 150km attālinātu mērķu satriekšanai. Tātad ar atbilstošu bruņojumu  un organizāciju  triecienuzdevumi ir veicami  ar vieglās mazcenas triecienaviācijas palīdzību ! Ikdienā tās priekšrocība ir pilotāžas tereniņiszmaksu minimizēšana. Armija iegūst iespēju ar minimāliem līdzekļiem trenēt lauka apstākļos ugunskoriģētājus. Dalībai ārvalstīs, lidaparātu nogādi veic transportaviācija. Pateicoties zemajām izmaksām un eksploatācijas vienkāršībai Latvijas BS pārstāvji kļūst par elitāra pakalpojuma, ugunsatbalsta sniedzējiem ārvalstīm ! Piemēram, ir atšķirība 50 vīri Mali Republikā skraida kā visi citi vai pastāv kā 8 lidaparātu aviospārna kontingents. Tā ir aktuāla militārā pakalpojuma niša kura ir sašaurinājusies līdz ar P4+ un P5 platformu ienākšanu ārvalstu Gs apritē. Valstu kontingentiem izjūtot pieaugošu aviācijas komponentes trūkumu.
   

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana