Sekotāji

trešdiena, 2014. gada 27. augusts

Triecienaviācija-III.

Vieglo,''Scorpion'' triecienlidaparātu trūkums ir raksturīga etalonsignāla saglabāšana. Nodrošina ka pretinieka vidējās sniedzamības zenītsistēmas var raidīt mērķētu pretuguni.Neņemot vērā nesamo sensoru un viedieroču sniedzamību lidaparāta pakļaušana raķešu zenītuguns apdraudējumam ierobežo šādu platformu pielietojuma areālu saskarsmē ar tehniski ekipētāku* pretinieku. Aktualizējot jautājumu par komerciāla raudzes, zemas signatūras, triecienlidmašīnu radīšanas iespējām un to piegādi tirgum. Jautājums, Kapeic vienkārši formas un materjālu apvienojumi tiek uzskatīti par draudiem ? Piemērs, pasaulē dominējošie gaisa kontroles un uguns korekcijas  RLS darbojas cm-diapozonā ! Tas ir ierocis kurš ir efektīvs pret minēto diapozonu. Kā tas maina konfliku norisi ? Piemērs, šādu lidaparātu esamība vienam no Ekvadoras-Peru robežkonflikta dalībniekiem kardināli izmainītu to norisi. Gaisa telpas kontroles RLS lidaparāta atklāšanas iespējas sarūk līdz minimumam ,paralēli neitralizējot vairums aizsardzībai izmantojamo zenītsistēmu. Mazcenas zemas signatūras tehnaloģijai nodrošina dominancei svarīgo pirmo triecienu. Valstīm iegūstot pietiekami lētu un efektīvu pretinieka neitralizācijas ieroci. Faktam, ierosinot pretiniekam meklēt neitaralizācijas līdzekļus. Pretinde ir VHF/UHF* diapozona RLS un secīgi to ražotājvalstis Krievija, Baltkrievija,Ķīna. Tātad  no šāda skatleņka ir saprotams ka līdz ar plaši pieejamām mazcenas, zemas signatūras platformām parādīsies jauna nevēlama tirgus tendence. Šodien ''interesentiem'' projektēšanai nepieciešamā programatūra ir komerciāli pieejama tirgū. Iemesls, Pjotra Ufimceva matemātiskās teorijas darbs ! Atskats vēsturē, par pirmo zemas signaturas lidaparātu ir uzskatāms 2 ps.k. laika Vācijas Horten 229 konstrukcija. Jatzīmē ka Ho-229 darbībai bija janorit britu VHF diapozona RLS laukā ! Lidojošā spārna konstrukcija uzrāda tikai 40% no Me-109 EAV 20-50Mhz ''Chain Home'' m-diapozonā.  Lai cik tas nebūtu dīvaini, Horten 229 planierī ietvertie risinājumi ir aktualitāti arī šodien ! Iemesls, zemas signatūras ideālā forma, lidojošais spārna konfigurācija un iekšējā kravas telpa ! Spārnu leņka atvēziens nodrošina konstrukcijai pietiekami lielu 900km/h līdzskaņas kreisēšanas ātrumu. Īpašības kuras realizātas vienkopus B-2 planierī !  Plusi, Ho-229 airodinamiskā vienkāršība, paškoriģējoša spārna planieris. Tātad, konstrukcijai nau vajadzība pēc elektrodistancionālās pārvaldes sistēmas.Trūkumi, Ho-229 spārna pārņemšana rosina matemātiski pareizi koriģēt dzinēja skreju un izplūdes sprauslu ģeometriju. Kā redzam no A-12 piemēra, konstruktoriem pastāv iespēja skrejas saglabāt spārna frontālā daļā vai nedaudz atvirzīt atpakaļ virs spārna.Lielākās izmaiņas skartu iekšējo,armatūru.    

                                                                Horten-229 planieris.
Skatāma zināma līdzība starp ASV JS triecienlidmašīnu A-12 ''Avenger'' un Horten-229. Pievēršot uzmanību abiem modeļiem kļūst skaidrs ka 10t. klases vieglsvara, zemas signatūras, komercklases triecienlidmašīnu radīšanai nau tehnisku šķēršļu. Airodinamiski, F-117 /A-12 planieru spārnu atvēzieni pārsniedz 42* leņķi un tuvojas 45*. To diktē zemās signatūras priekšraksti ! Abi planieri ir maksimāli pielāgoti  darbībai cm/m -diapozona RLS kontrolētā laukā ! Airodinamiski, spārnu atvēziena leņķis ir galvenais''cēloņa un seku'' ķēdes ierosinātājs un viens no konstrukcijas sadārdzināšanas elementiem. Pretējs piemērs redzams B-2 lidspārna variantā spārna atvēziena leņķis >30*  Praktiskajā sadaļā, saglabājot Ho-229 spārna atvēziena ļeņka ģeometriju tiek ignorēts viens no matemātiskiem Stealth priekšrakstiem ! Doma, pateicoties plasmasām, ģeometriskās formēšanas tehnaloģija nau ierobežota ar formas konfigurāciju. Ho-229 lidspārna apjoms ļauj izmantot integrētus, telpiski orjentētu 0-eho kambars-ielikņus. To netieši apliecina B-2 vērojamās atkāpes spārna atvēziena leņķī ,tātad pastāv alternatīva ! Pat neskatoties uz daudziem tehniski vienkāršiem risnājumiem komerclidaparāta kaujas EAV< 1m2  ! Tas ir daudz vai maz ?  Tehniski , mazcenas stealth lidaparāta EAV var būt lielāka par izvēlētiem etaloniem. Spices gala  B-2/F-22 paraugu EAV etaloni* ir 0,0001m2 , bet F-35 /F-117 nepārsniedz 0,001m2. Saistībā ar X, Ku un VHF diapozona sauzemes RLS to telpas kontroles distance nepārsniedz 30km ! Ilustrācijai , Latvijas un Igaunijas RLS AN/TPS-117 mērķatkāšana sarūk no 370km( EAV=5m2) līdz mazāk kā 20km distancei. Tātad, 99,99% gaisa telpas paliek nekontrolēta(atvērta) ! Gadijumā ar komerc stealth EAV < 1m2 klases lidaparātu distances sarukums ir vairāk kā 3x un aprobežojas ar 120km ! Tas ir vairāk kā pietiekams lai veiktu pārsteiguma triecienus ! Lielākas izmaiņas parādās saskarsmē ar zenītieročiem  ! Vidējās,40/50km sniedzamības sistēmu efektivitāte   daļēji saglabā apdraudējumu ,ko nevar teikt par tuvās 10km un15km sniedzamības sistēmām. Komerc triecienlidmašinas iegūst zemas signatūras radītas pārsteigumas priekšrocības.   

Flotes triecienlidmašīnas A-12 ''Avenger'' projekts.

Problēmas un šķēršļi. Autora personīgais skatijums : ASV ar juridikas palīdzību raelizē tehnalogiskā koloniālisma politiku. Vienpersonīgi nosaka tehnaloģiju un materjālu izplatības ierobežojumus. Mērķis, saglabāt tehnaloģisko un tātad militāro dominanti pasaulē. Zemas signatūras konstrukciju radīšana ir cieši saistīta ar oglekļšķiedras izmantošanu. Juridika radijusi divpakāpju  ierobežojumus : iegāde un galaprodukta noiets !  Piemērs, gadijumā ar ASV šķieras piegādātāju. Galaprodukta noietā ir nepieciešama  šķiedras ražotājvalsts autorizācija ! Pagātnē, ilustrējams ar Zviedrijas-Indijas JA-37 darijumu.  Kā saprotams jau ar konstrukcijas materjālu līmeni parādās juridiski riski ! Projekta realizētājam bez finansējuma ir nepieciešama spēcīga risku analīze un to sadale. Viens no pamatlikumiem ir konstrukcijas maksimāla vienkāršība. Airodinamiskā, vienkārša planiera konstrukcija ļauj atteikties no elektrodistancionālās pārvaldes sitēmas ! Risku mazināšana paredz izejvielu, dzinēju, šasijas elementu, avionikas izvēli alternatīvās valstīs. Par tādām uzskatāmas : Ķīna ,Indija, Francija, Pakistāna, Izrēla, Brazīlija, Argentīna, Turcija, Čehija, Ukraina, Serbija. Katrā no minētām valstīm ir atrodami iegādei vai patapināšanai nepieciešamie  ''elementi'' : zinības, materjāli, avionika ,dzinēji. Piemēram ,oglekļšķieras iegāde notiek Ķīnā ! Vieglasvara triecienlidmašīnas ļauj atrisināt svarīgo dzinēja jautājumu! Standarta 3 valstu vietā iegūstot 6-7 piegādātāju izvēli , AI-222-25F ''Motor Sich'', Ukraina  ! Avionika tieik aizgūta no komercaviācijas vai alternatīviem piegādātājiem.  Problēma,nepieciešama '' MIL-STD 1553'' standarta ieroču datu līnija ! Varbūtējais problēmas atrisinājums slēpjas komerciālās Wi-Fi  tehnaloģijas adapcijā militārai mērķnozīmei. Gala rezultātā tiek iegūts produkts kura izplatīšanai nau juridisku šķēršļu ! Ražotāja uzdevums ir radīt piemērotu zinību un prasmju apsorbcijas vidi. Politiķiem izprotamā žargonā ,inovācijām atvētu ražotni ! Ķecerīgs jautājums, vai Latvija to varētu ? Skarot tehnisko pusi ,jā ! Pamatojums, ražotnei nepieciešamais personāls ir 170-300 inženiertehniski izglītotu cilvēku no kuriem tikai 15-20 būtu projektētāji. Ilustrācijai,  farmācija ir nemazāk sarežģīta, finansiāli un zināšanu ietilpīga joma. Organiskās Sintēzes Institūts -312 no kuriem 180 pētnieki ! Ņemot vērā konstrukcijas specifiku  avioražotnes gada jauda aprobežotos ar 16-20 lidaparātiem !      

      
tehniski ekipētāku* -saprotam ar ZRS ''Kub''M 1/2 ,''Buk''M1/2/3                                                            
  Amazon.com -Pjotra Ufimceva 1962 gada matemātiskais darbs. 
VHF*- Very High Frequency, PSRS pārņēma britu PGA izmantoto m-diapozona viļņu praksi. RLS P-12/14/18 lidmašīnas F-117 atklāšanas tālums līdz 60 km. Minētā tehniskā robeža tiek apstiprināta ar Serbijas PGA  zenītsistēmas S-125 ''Ņeva'' palīdzību. Sistēma realizē 45% no savas uguns sniedzamības- 9-10 km distancē satriecot F-117.
Spices gala EAV etaloni*-minētie 0,0001/0,001 ir attiecināmi uz X (cm) diapozonu ,frontālā projekcijā.

UHF*-Ultra High Frequency,dm-diapozona modernizētās ''cipara'' RLS -atklāšanas tālums no 100km-140km (F-22/B-2) 170/ 200km (F-35)
                                                                                                              

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana