Sekotāji

svētdiena, 2013. gada 27. oktobris

Pakistānas raķešprograma.

Pakistāna cenšas neatpalikt no sava pretinieka Indijas raķeštehnaloģijās. Indijas un Krievijas kopsadarbība radija daudzfunkciju triecienraķeti ''BraMos''. Ierobežojošais elements, virskaņas raķetes sniedzamība aprobežojas ar 290km. Turpinājumā Indijai patstāvīgi veicot darbus raķetes sniedzamības izaugsmē. Indijas ieguvumi ir sekojoši , tehnaloģiski neatkarīga raķešbūves izveide un eksports.Pakistāna nevarēja lepoties ar līdzīgiem sasniegumiem triecienraķešu jomā. Iemesls, nepietiekama tehnaloģiskā un know-how bāze. Pakistānas atpalicība no Indijas spārnoto triecienrāķešu jomā tiek uztverta kā stratēģisks apdraudējums.   Palīdzība to ražošanas tehnaloģijas apgūšani tika meklēta Ķīnā. Pēc ārvalstu ekspertu domām par tehnisko zinību avotu kalpo Pakistānas nokritušās 6 ''Tamahawk'' spārnotās raķetes. Neskatoties uz spārnotās raķetes  HATF-VII/''Babur'' ārējo līdzību ,tās tehniskie raksturlielumi atšķiras.Pretēji oriģināla 1000km vai 2500km sniedzamībai ''Babur''uzrāda 500/700km. Pēc Pakistānas avotu apgalvojumiem raķetes tehniskie elementi nodrošina punktveida precizitāti. Pamatojot to ar novadē ietvertiem dublējošiem risinājumiem TERCOM,DSMAC, INS,GPS, Glonnas, Beidou*.Iespējams ka apgalvojums atbilst patiesībai jo Pakistāna primāri vēlas kodolnesēju, lādiņam kompensējot navigācijas kļudu. Konvencionālā pielietojumā ''Babur'' kaujasdaļa optimizēta laukuma mērķu satriekšanai: lidlauki, armijas bruņtehnikas bāzes, degvielas un munīcijas termināli. Punktveida precizitāte ir aktuāla tikai unitāras kaujas daļas gadijumā ,komandcentru satriekšanai. Mazāk aktuālas precizitātes prasības laukumu mērķu satriekšanai. Primāri, ''Babur'' kaujasdaļa optimizēta laukuma mērķu satriekšanai: lidlauki, armijas bruņtehnikas bāzes, degvielas un munīcijas termināli.

                                                       
 Prognoze,varbūtējās problēmas saistīsies ar izvērstā arsenāla kaujas gatavību, precīzāk izmantojamo elektronisko elementu bāzes funkcionālo noturību. Elektroniskajā sadaļā izmantojot elementu iepirkumu ārvalstīs. Pretstati, slīdzinot spr. HATF-7 ''Babur'' un ''BraMos-I'' 700km : 290km. Indijas spr. triecienraķetei demonstrējot plašu jūras un sauzemes mērķu pārklājumu, ko nevar teikt par Pakistānas ''Babur''.Atšķirības sniedzamībā izskaidrojas ar koncepciju : līdzskaņa 880km/h pret virskaņu no 1,8 līdz 2,5M. Indijas programas ''BraMos-I'' raķetes primāri orjentēta virsūdens mērķu satriekšanai ,papildinot mērķļisti ar sauzemes mērķiem. Spārnotās raķetes ''Babur'' primāri domātas sauzemes objektu satriekšanai. Politika, Pakistānas pieredze ir interesanta ar diviem piemēriem. Pirmais ,kodolprogramas  attīstība norit nekonfliktējot ar ASV ! Otrais, aviācijas un raķešprogramas attīstība uzrāda pieaugošu tehnaloģisko neatkarību. Panākumu pamatā ir Ķīnas-Pakistānas stratēģiskā partnerība. Pretēji D-Korejas raķešprogramai, Pakistāna spr.sniedzamības izaugsmi nesaista ar ASV akcepta saņemšanu ! Pakistānas panākumi kalpo islama pasaulei par iedvesmojošu paraugu kā sasniegt vēlamo: kodolieroči un raķeštehnaloģijas.Domājams ka tieši politiskie un tehnaloģiskie apsvērumi ir nosvēruši Turcijas izvēli par labu Ķīnas ieročiem.

Beidou*/COMPASS/-Ķīnas reģionālais signālnavigācijas zvaigznājs.  
                                                       

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana