Sekotāji

ceturtdiena, 2016. gada 5. maijs

Airadromi un apdraudējums-II.

Apskatot precīzo ieroču radītos apdraudējumus. Mērķobjektam diktējot ieroča kaujasdaļas specifiku, mērķiedarbes efektivitvitāti. Airadromu gadijumā, skrejjoslas bojāšana līdzīgi kā aizsargātie aviācijas angāri saistas ar kombinētas iedarbības kaujasdaļu.

                                              Aviobumba-mīna   BAP-100 ''Durandal''  

 Lidaparātu satriekšana atklātās vai daļēji aizsargātās stāvietās un avb. bloķēšanu efektīvi veikt ar jaukta veida munīciju. Spārnoto vai taktisko- balistisko raķešu kaujas daļu nomenkalatūra paredz plašu iedarbes variāciju. Piemēram, unitārais kaujas bloks nodrošina precīzu skrejjoslas ,vadības centra, radiolokācijas punkta vai 6 atklātā stāvietā izvērstu lidaprātu iznīcināšanu. Ķekarpildijuma kaujasdaļa nodrošina līdz 17 atklātā stāvietā izvērstus lidaparātus. Mazkalibra mīnu ķekarpildijums apvienojumā ar avb.-mīnām nodrošina airadromu bloķēšanas funkcijas. Aviobruņojums ietver signālkorekcijas aviobumbas,,ieročkonteineri-planieri un raķešu munīcija nodrošina objektu attālinātu satriekšanu bez pārlidojuma.Taktiskām balistiskām raķetēm saglabājot pārsteiguma un neatvairāmības prieksrocības.Tātad ,pretdarbība pilna spektra  precīzo ieroču radītam apdraudējumam pārvērš aviobāzi par ļoti dārgu aizsardzības sitēmu. Šo situāciju sarežģī arī aviācijas platformu attīstībā dominējošā tendence. Aviobāzes  un tai pieguļošās teritorijas kontrole prasa izvērst sarežģītu kontroles-aizsardzības sitēmu. Piemēram , Lielbritānijā un ASV pastāv specializētas avb. un  tai pieguļošās teritorijas aizsardzības formējumi. Uzdevums, neitralizēt diversiju un desantu grupas.  Nozīmīgs pretinieka ugunsiedarbības minimizēšans elements ir reāltēla- mānekļu.* pielietojums. Pretinieka raidīto mīnmetēju mīnu un raķešu neitralizācijai izvēršot avb.- 24/7/365 aizsardzības zenītsitēmas.

                                           Avb.- perimetra kontrole.
    
 Pārskaitītai aviobāzes aizsardzības listei ir konkrēta finansu izteiksme. Turklāt vairumam no sarežģītās sistēmas kļūst mazvērtīga bez modernas zenītsistēmas: S-300PMU ,Patriot PAC-2/-3, MAMBA vai Barak-8 klātbutnes. Kopumā lidaparāta modelis, valsts ģeogrāfija, pieejamie finansu resursi un izvēlētā koncepcija nosaka aviobāzes un lidaparātu dzīvotspēju. Piemēram: Zviedrijas,Somijas Norvēģijas iepretim Dānijas ,Nīderlandes ,Vācijas, ASV koncepcijai. Zviedrija un Somijas koncepcijas pamatā ir izsētā bāzēšanās. Norvēģijas -supernocietinātas aviobāzes. Dānija, Nīderlande,Vācija tradicionāla aviobāzes izpratne. ASV aviotankeru flote nodrošina pārāvuma distances* radīto drošibu. Tātad atkarībā no konkrētā valstī pieņemtās koncepcijas un pieejamām finansēm ir vērtējama kopējā aviokomponentes noturība. Neskatoties uz to valstīm ar dažādiem potencionāliem saglabājas lielas pretdarbības iespējas. Uzbrukums: aviācija ,TBR*, SpR*, diversiju grupas. Aizsardzība: Zenītsitēmas un objekta aizsardzības, kontroles-pretdiveriju spēki, atmīnēšanas ,  skrejceļa remontakomplektu rezerves, reāltēla mānekļi, izsētā -bāzēšanās un maskēšanās utt. Tālāk apskatot aviobāzes apdraudējumu sadursmē starp potencionālos atšķirīgiem pretiniekiem.        

reāltēla-mānekļi*-atdarina objektu: vizuāli-optiski, tehniki- IS/RF spektrā.
TBR*-Taktiskā Balistiskā Raķete.
SpR*-Spārnotā Raķete.
pārrāvuma distances*-ierodas karadarbības zonā no attālinātas aviobāzes, pretinieka ieročiem neaizsniedzamas teritorijas.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana