Sekotāji

trešdiena, 2016. gada 11. maijs

Platformu duelis.

Krievijas reklāma vēstī ka flotes klāja aviācijai iegād'ati 24 Mig-29K. Izskaidrojas ar Indijas JS veikto 48 Mig-29K iegādi un darijumā ietverto noteikumu nodrošināšanu. 2014 gadā Ēģiptei noslēdzot ar Krieviju apjomīgu militāru darijumu. Paralēli zenītsistēmām S-300VM noslēgtais kontrakts paredzēja 48 Mig-29M2(-35) iegādi. 2017 gadu nosakot kā Ēģiptei  domāto lidaparātu piegādes sākumu ,bet ar gada nobīdi Krievijas Gs. Ēģiptes pasūtijums ir nepietiekams ražošanas cenas samazinājumam,  Krievijas Gs veicot 48 Mig-35 pasūtijumu. Prognoze, Mig-29 eksploatācijas vēsture raksturojas ar lielu finansu ietilpību un zemu kaujas gatavību. Krievijas parauga labākā lidaparāta status pienākas Su-30. Abiem lidaparātiem kaujas gatavības rādītājā paspēlējot ārvaltu analogiem.  Janās Mig-29M2/-35  versijas ņemot vērā elektroniskas izcelsmi, kaujas gatavības rādītāju neuzlabos. Bēdīgo prognozi var ilustrēt ar Indijas, Malāzijas,Peru, Jemenas un protams Krievijas Gs eksplotācijas pieredzi.  1996 gadā Malāzija iegādājās 18 Mig-29N. 2015 gadā aktīvā eksplotācijā atrodas 10, zudēti 2, bet 6 lidaparāti ir nelietojami.  Lidaparātu Mig-29N eksploatācijas pārtraukšana varētu valstij aiztaupīt 75 milj.$  gadā !  Vidēji viena Mig-29 eksplotācija apietas 5 milj. $ gadā. Interesanti būtu šo skaitli pretnostatīt F-16 vai JAS-39 gada eksploatācijas izdevumiem.
  

 Lai iegūtu priekšatatu par Mig-35 raksturlielumiem būtu javeic salīdzinājums ar F-16C/D blok 52+ vai ''Boeing''  steidzamības kārtā radīto F/A-18E/F ''Advenced''variantu. Janonorāda ka Indijas Gs iespējams kļūs par pirmo  F/A-18E/F ''Advenced Super Hornet'' pircēju. 2016 gadā Indija Gs joprojām ir aktuāls daudzfunkciju taktiskā-iznīcinātāja jautājums,iespējams 140 lidaprātu ražošanas darijums. Lidaparāts ''Advenced'' variantā ir ieguvis līdzīgi F16 Blok52 formai pieģuļošas degvielas bākas. Savrupi jaskata realizētais zemas siganatūras princips; degvielas bāka/ ieroču šūna. Uzlabojumu rezultātā taktiskais-iznīcinātājs ieguvis papildus 500km sniedzamību un 50% kaujas EAV* sarukumu. Ieroči atrodas konteinera iekšējā piekarē. Indijas Gs  F/A-18E/F ''Advenced'' iegāde sniegs tehnaloģiskā  pārākuma radīto parka kaujas gatavību. Piemēram, no  eksploatējamiem 190/220 Su-30MKI kaujas gatavi ir 65% ,bet no 90 Mig-29 tikai 50%. Tātad , kopsumā 100+ lidaparāti ir kaujas negatavi ! Paralēli kaujas gatavības rādītāja uzlabojumam Indijas Gs iegūs zemas signatūras sniegtās priekšrocības.

EAV* -Efektīvā Atstarojošā Virsma.
                                                                                                     

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana