Sekotāji

trešdiena, 2015. gada 1. jūlijs

Aviācijas nākotne-I.

Šodien, tāpat kā agrāk militārie teorētiķi iedalās divās nometnēs, autors : tehnokrātos un praktiķos.
Pirmie, kaujas problēmas paredz risināt ar tehnaloģiju palīdzību ignorējot vēsturisko pieredzi un pretinieka tehnisko pilnveidošanos. Aviācijas vēsture ir pārbagāda ar šādiem piemēriem: F-104 ''Starfigter''ātruma priviliģēšana pār manevru , F4''Fantom'' radaru un tālcīņas ''gaiss-gaiss'' VR iepretim tuvcīņai. Koncepciju ekstrēmus turpmāk labo sabalansētā  F-15,16,18 sērija ar specializētas triecienaviācijas A-10 un AH-64 ''Apach'' klātbūtni. Šādu elemetu parādīšanās balstas uz vēstures pieredzi un praktiķu racionālo domas graudu.  Iemesli ,gaidāmā karadarbība Eiropā liek maksimāli koncentrēties praktisku kaujaslauka uzdevumu risināšani. Līdz ar ''aukstā kara'' izbeikšanos Eiropā militārā aviācija piedzīvo kārtējo attīstības ekstrēmu ,steals ! Koncepcija paredz kārtējo revalūciju  kaujas uzdevumu veikšanā. Revalūcijām ir raksturīga pretinieka  un vispārēja tehnloģiju attīstības ciklu ignorēšana. ASV zemas signatūras lidaparāti B2 ''Spirit'' aktualitāti saglabā pret sauzemes mērķiem ,bet F22''Raptor'' un F35''Lighting-II'' saistībā ar gaisa pretinieku. Tehniski ,aviācijas iespēju raksturlielumu lielāko daļu veido borta sensori un informātikas tehnaloģijas, bet steals korpusa apvalsks kalpo kā to reizinātājs. Līdzīgi kā priekšgājēji, F-35 koncepcija ir kārtējā pretruna aviācijā. Šodien , F-35 tehniskās iespējas piedāvā atteikties no armijas triecienaviācijas; A-10 un triecienhelikopteru AH-64 elementa. Tehnokrātu kaujas vīzija neparedz  perspektīvo pretinieka zenītsistēmu pretdarbību. Tie ignorē AESA radiolokātoru un tīkla elementu parādīšanos varbūtējā pretinieka nometnē.


                                           AESA -EF2000 ,F-15C/E , Rafael, JAS-39 utt.
          
 Līdzīgi kā vairums šodienas lidaprātu arī F-35 armijai nepieciešamo tiešo uguns atbalstu veiks distancionāli ,nenonākot pretinieka zenītuguns laukā. No tehnokrātu redzes lauka izkrīt svarīgs  signālnavigācijas elements -GPS ! Distancionā tiešā ugunsatbalsta veikšana saitas ar netraucētu*signālnavigācijas darbību, pretējā gadijumā avb.būs vērojama nobīde. Turklāt joprojām netradicionālā kaujaslaukā un tātad arī klasiskā kaujaslaukā pastāv situācijas kad vienīgais atbalsta ierocis ir borta lielgabals. Tātad, pieļaujot borta artilērijas atbalsta iespēju F-35 nonāk A-10 klasiskā apdraudējuma laukā: zenītartilērija, PeZRS ,MZARS utt. Redzam sistuāciju kur peļņas intereses aizēno kaujaslauka realitāti. Autors,F-35 konstrukcijas iedzimtie defekti ir viens no nepārvaramiem šķēršļiem šādu funkciju veikšanai. Trūkumiem atstājot ''dzīves nišu'' alternatīvām platformām. Nākamā pretruna ir saitāma ar triādi: F-35,JAS-39 un kaujas bezpilota triecienlidmašīnām U-CAS utt. Bezpilota U-CAS X-47B demonstrē kaujas aviācijas perspektīvās attīstības taku. Loģiski piedāvājot veidot pilotējamu un bezpilota kaujas pāri vai spārnu. Tātad, jaukata veida kaujas grupas pamatos atradīsies riska pārvaldes struktūra. Triecienuzdevumi, izlūkošana-atklāšana ,lokalizācija un mērķnorāde,bīstamāko pretinieka elemetu neitralizācija notiek ar U-CAS platformu palīdzību. Mātes platforma veic koordinātora funkcijas. Gaiss-gaiss duelē priekšrocības rodas distancionālā tālcīņā.  Jaukta veida kaujas pāris pateicoties U-CAS zemai signatūrai iegūst parocīgu taktisko zīmējumu, ''āmurs un lakta''. Taktiskā līmenī U-CAS platformas vairo aviācijas iespējas ,dažādot taktiskos zīmējumus utt..Šādu tuvās rītdienas bezpilota platformu parādīšanās F-35 tapšanas posmā norāda uz tehnaloģiju lēcienveidīgo attīstību un koncepcijā ietverto pieņēmumu kļūdainību.Kārtējoreiz  atgriežoties pie zviedru ceļa-JAS-39E/F tapšanas. Zviedriem pozicionējot platformu P6* kategorijā. Pamatojums , informātikas tehnaloģiju dominēšana.  JAS-39E/F  informātikas tehnaloģijas ļauj veidot uzdevumos elastīgu  platformu ar riska pārvaldes kodolu centrā. Platformas  tehnaloģiskais izpildijums nodrošina pilotējama un bezpilota variantu. Programatūras kodols atbalsta kopdarbību gan ar zemas signatūras U-CAS ,gan JAS-39 bezpilota variantu. Redzam ka Informātika ļauj veidot elestīgu struktūru ar minimālu resursu patērīņu.  Pretnostatot paaudzes : P5-F-35 v P6-JAS-39E/F iegādes cena 90milj$( nākotnē solīta) v  55-60milj.$ ,eksploatācija lidojuma/ h : 36.000$ v 6000/7000$. Paaudzes demonstrē tehnaloģiju pārklāšanos. Galvenā atšķirība starp P5 un P6 platformām ir airodinamikas, signatūras un sensoru-informātikas aprīkojuma sabalansētība. Šodienas un rītdienas kujaslauka vide ir atkarīga no pretinieka tēla. Pretinieka tehniskā apbruņojuma līmenis izvirza dažādas prasības lidaparātam un  tā bruņojumam.Vairums lokālo konfliktu aviācija veic ugunsatbalsta funcijas iztrūkstot PGA sistēmas pretdarbībai. Ierosinot jautājumu par pastāvošo platformu pielietošanas ekonomisko lietderību. Šodien  satriekšanas uzdevumi ir stipri pārmaksāti. Vai ir alternatīva ?

avb.-aviobumba./ avb.-aviobāze.    
P5*-zemas signatūras tehnaloģijas lidaparāti.
P6*-informātikas, tīkls , signatūras minimizēšana, divi vienā -bezpilota-pilota , bezpilota  7-12 t. U-CAS -līdz 20 milj.$

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana