Sekotāji

trešdiena, 2015. gada 29. jūlijs

Reitings un platformas-I.

Autoram piedāvājot savu reitingos pieņemtā svara koificenta metodiku. Tātad, propagandas nolūkos tiek izmantots izdevīgs skaitlisks platformu analogu pretnostatijums : fregate=fregate,iznīcincinātājs= iznīcinātājs utt. vērtēšnas metodika. Izvairoties no precīzākas, kurā platformas''svara koificents''-1 tiek dalīts sīkāk. Piemēram, mūsdienu fregate atkarībā no valsts eksploatanta būs apveltīta ar atšķirīgu spēka koificentu.To veidojošie elementi ir : sensori- nesamie un to iespējas ,ārejo sensoru informatīvās matrices piejamība , ieroči-mērķnozīme un tehniskās iespējas un platformas tehniskās noslodzes rādītājs -kaujas gatavība. Tam norādot vai platforma ir ikdienas apritē vai tauvota krastam. Katrai no 3 sadaļām veidojot : 0,33 maksimumu. Turklāt pastāv savstarpēja kolerācija starp sensoriem un ieročiem. Tā kā trūkumi sensordaļā ietekmē ieroču mērķrealizāciju un kaujas iznākumu tiem jaatspoguļojas arī ieroču koificentā. Tehniskās noslodzes rādītājam attainojot kaujas gatavību, funkcionālo sadaļu. Summā 3 pamatelementiem veidojot specifisku x- valsts fregates -''svara koificentu''. Salīdzinājumam pakļaujot aptuveni vienāda laikaposma un iespēju-T-23''Duke'' un Pr. 1154.0 ''Neuzstrašimij'' fregates. Abām platformu klāja ieroču nomenkalatūra un sniedzamības rādītāji pārklājas. Triecienieroču skaitā priekšrocība ir Pr.1154 ,bet helikopterī izvērsto sensoru un ieroču elementā T-23. Platformas autonomā informatīvā lauka iespējas ir aptuveni vienādas. Klāja triecienieroču realizācijas varbūtību lielā mērā nosaka helikopteru veidotais informatīvais lauks. Tas ietekmē netikai PKR raidijumus, bet arī fregates atilērijas uguns atbalsta efektivitāti sauzemes mērķu satriekšanā.Katrai no fregatēm virtuālās kaujas iznākumu iespaidos piekļuve ārejo atbalstsensoru veidotam informatīvam laukam.  Tā trūkums samazina ieroču koificentu -0,11 vai pretēji + 0,11 pieaug.  Informatīvās matrices elementa kvalitātē T-23 pret Pr.1154.0 fregati atšķiras: 0,33 v 0,22,  ieroči: 0,33* v 0,22 un noslodzes rādītājā 0,33 v 0,22. Šādā METODIKĀ iegūstam aptuvenu pāritāti , Lielbritānijas un Krievijas fregates ''svara koificentu'' attiecīgi : 0,99 v 0,7. Tātad Lielbritānijas  3 T-23 ''Duke'' modeļa fregates ir ekvivalenti 4,3 Krievijas Pr.1154.0 !
  
sensori*-0,33 : 3 =0,11 nesēja sensori, 0,11 izvēršamie, 0,11 piekļuve ārejam informatīvam laukam,
ieroči*-0,33  klāja 0,11, atstatus izvēršamie 0,11, aizsardzības 0,11. Pieņemtā metodika neatspoguļo platformas nesamo ieroču skailisko daudzumu.
tehniskās noslodzes ,kaujas gatavības rādītājs* -0,33 ja fregate,iznīcinātājs ,kreiseris atrodas jūrā 160-180 d/n. Fregates vai iznīcinātāja tehniskā sagatavošana uzdevumam var aizņemt no 3 līdz 7 d/n.

korvete*- 30 d/n.
kodolzemūdenēm*- 90 d/n
avionesim*-120-185 d/n

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana