Sekotāji

otrdiena, 2015. gada 28. jūlijs

Reitingi un propaganda.

Tradicionāli lielvalstu interešu grupas veido informatīviem mērķiem spēka reitingus. Katrs no tiem ietver atšķirīgu metodiku: skaitlisko, tehnisko,bruņojuma veidu un tā iespēju ,kaujas noslogojuma un cita veida metriku. Krievijas JKF atpazīstamākā saite ,centrālais jūras kara portāls- flot.com. un tā veidotais JKF reitings. Tajā izmatotā metodika un tehniskā metrika ir izteikti tendencioza. Pamatos pildot propagandas uzdevumus.

                                                  Propagandas spožais iesaiņojums.

Neatspoguļojot tehnisko, bruņojuma iespēju kā arī kaujas noslogojuma rādītājus. Galvenie uzsvari  ir virspusēju skaitlisko pretstatu salīdzinājumi. Interesntākā detaļa ir platformu salīdzinājums pēc standatizēta- svara koficenta. Piemēram, flot.com-- pielieto ''svara koificentu'' metodiku. Pēc metodikas katrai no pusēm: zemūdene, fregate, iznīcinātājskreiseris vai avionesis ir ar vienādu : 3, 4, 5 ,6 -svara koificentu. Veicot aritmētisku korpusu uzskaiti ,bet ne to nesto tehnisko iespēju izvērtējumu. Autors ,tikpat veiksmīgi var pretnostatīt 19gs.un 21gs. fregati. Tādejādi ļaujot panākt propagandai vajadzīgo, iespaidīgu spēka koificenta pretstatijumu ASV . Ilgstošā laika perjodā veidojot no 45% līdz 65% ASV flotes ''spēka koificenta'' ! Kāds tad alternatīvais, autora ''spēka koificents'' ?  Piedāvāju spēka koificentā ietvert iztrūkstošo tehnisko un bruņojuma kapacitātes salīdzinājumu. Izplatītākās platformas ir fregates un iznīcinātāji. Izvērstāk, katrai no platformām ir atšķirīga bruņojuma un tehniskā aprīkojuma iespējas. Piemēram ,Latvijas ostu apmeklējušais ''AEGIS''/Idžis/ klases iznīcinātājs DDG-51''Arleigh Burke''  iepretim Krievijas  fregates-iznīcinātāja mistiskam tēlam. Krievijas JKF dominē p.gs.80- 90 gadu nacionālo tehnisko un tehnaloģisko iespēju nesēji- izīcinātāji -Pr.956,  fregates- Pr1155, Pr.1155.1 ''Adm.Čabanenko'', Pr.1135.6 ''Adm.Grigorovič''.Propagandas pretrunas: tikai viena jaunākā modeļa iznīcinātāja:''Arleigh Burke'' Flight-IIA/ DDG-109 ''Jason Dunhan'' atrašānās Baltijas jūras akvatorijā ir līdzvērtīga veselai flotei ! Precīzāk, vērtējot atsevišķi ņemtu pēc iztrūkstošiem  tehniski-tehnaloģiskā un eksplotācijas ''spēka koificenta'' elemetiem, platforma ir līdzvērtīga no 4x līdz 5x Krievijas, Baltijas JKF visūdens platformu summārām iespējām.Mūsdienu kaujas iznākumu noteicošos informatīvā lauka elementos saglabājot unikalitāti !!!

PS. Flot.com-ietvertais ''spēka koificentā'' -kodolnesēji ir atsevišķi izdalāms elements un nesaistas ar floti. Tā vērtību apskatām vēlāk.              

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana