Sekotāji

sestdiena, 2015. gada 18. jūlijs

Ieroči un tehnaloģija-II.

 Spices koncepciju risinājumi piedzimst ikdienas karadarbību praktizējošā  mazvalstī -Izrēlā. Papildinot  prettanku ''Spike'' raķešu veikto ''redzu aiz kalniņa'' revalūciju un aviācijas patruļmunīcijas ''Delilah'' listi ar loģisku ieroču evalūcijas paraugiem. Izrēlas kompānijai ''Uvision'' iepazīstinot plašākas aprindas ar pirmiem patruļ-triecienmunīcijas paraugiem. Autors, munīcijas izmēģinājumi norit ikdienas kaujasvidē. Evalūcijas pakāpiens saistas ar izlūkūk-triecien koncepciju kuras ietvaros radas jauna veida patruļ-triecienmunīcija. Uzdevums, optimizēt ''atklāt- ģeolokālizēt- mērķdatu apstrāde-ierocis-satriekt '' nāves ķēdi. Vairāk, jautājums ir par mērķu satriekšanas veida racionālitāti ! Tehnaloģiski: ieroču sķiru Gs ,SzS un Js pastāvošā arsenāla lauvasdaļu veido raķetes ar cietās degvielas tehnaloģiju. Iemesli, tehnaloģiska, lēta, apritē vienkārša un droša. Raķetes ar šādiem dzinējiem atbilst tradicionālā karalauka tipveida mērķtēlu satriekšanai: bruņtehnika, kuģi,lidaparāti -kustīgi vai stacionāri objekti. Laikā inerti* mērķi ! Piemēram: tehnaloģija aptver visas mūsdienu PTRS, aviācijas ''gaiss-gaiss'', ''zeme-gaiss'' -ZVR kā arī daļu ''gaiss-zeme''  un PKR*.Cietās degvielas dzinēju tehnaloģijas viens no trūkumiem ir to nelielais darbības laiks-pāris sekundes kuru laikā tiek pieškirts ierocim nepieciešamais impuls.Varam definēt kā impulsa dzinēji. Mērķapvidū raķete ierodas ar kinētisko atlikumu. Tādejādi runa iet par ļoti dārgu vienas''iespējas''-Lodi ! Zaudējot informatīvo saiti ar mērķi tiek zaudēta arī raķete ! Informatīvā lauka problēma aktualizējas saistībā ar sauzemes mērķiem un modernu ieroču paraugos : prettanku raķetes ''Javelin'', triecienraķetes''Tammuz'' , avb. uc. Iemesls, ieroča vienības izmaksas ! Dzinēja enerģētika ierobežo iespējas, izslēdzot atkārtotu triecienu vai medišanas-patruļrežīma realizāciju. Ieroča ''intelektuālās iespējas'' ierobežo dzinēja neatbilstība veicamamam mērķuzdevumam, Viens no veiksmīgiem informatīvā lauka trūkuma risinājumiem Izrēlas SzS ir PTRS ''Spike'' raķešu saime.  Cietās degvielas dzinēju ''Spike''-ietver inetraktīvo režīmu.  Piemērs daļēji atrisina īslaicīgu mērķa izkrišanu* no informatīvā lauka. Problēma sagalabājas saistībā ar ilglaicīgu* un zipšņa* mērķiem. Par pirmiem ''mednieka patruļrežīma'' ieročiem jauzskata Izrēlas izlūk triecienieroči ''Harpy'' un ''Delilah''.

                                                      Harop/Harpy-2 un HVT*.

 Ieroči pielāgoti lielas vērtības  mērķu atrašanai un satriekšanai. Piemēram raķeškompleksi,zenītsistēmu -SEAD/DEAD ,artilērija, kuģi ,radiolokārori ,komandcentri utt. Minētie ieroči apsorbē iekšdedzes un turborekatīvo dzinēju, uzlabojot sniedzamību un klātbūtnes laiku mērķapvidū.  Ļaujot veidot kompaktu nāves ķēdi: ''izlūkošana-satriekšana''.Sistēmas trūkums ir vienības izmaksas un gabarīti kuri ir attaisnojami sevišķas vērtības* mērķu gadijumā ,bet neatbilst kaujaslauka tipveida problēmām. Sistāma ''Harpy'' ir pielāgota startam no sauzemes ,bet ''Delilah'' no aviācijas nesējiem. Šodienas kaujaslauka tipveidu problēmu risināsanai ir nepieciešami ieroči kuri nodrošina: klātbūtnes ilgumu mērķapvidū, atbalsta ''atklāju-satriecu'' principu, cenā pieņemami. Ieroča unversālā kaujas daļa nodrošina vieglās bruņas aizsegā* un atklati izvietota savrupa kaujinieka vai to grupas satriekšanu.    Gs -Gaisa spēki, SzS-SauzemesSpēki(Armija), Js-Jūras spēki.
PTRS*-PretTanku Raķešu Sistēma.
ZVR*ZenīVadāmā Raķete.
 PKR*-PretKuģu Raķete.
 Inerti*-atrodas informatīvajā un ieroča sniedzamības laukā ilgu laiku. Piemēram kuģis vai lidaparāts atrodas labi pārskatāmā vidē ( informatīvi inerts) ,bruņtehnika -mobila, atrašānos informatīvā un ieroča uguns sniedzamības laukā nosaka vide-tuksnesis, stepe, vidēji šķēršļota, veģetācijas klāta vai pilsētvide. Atbilstoši videi pieaug vai sarūk informatīvais un uguns sniedzamības lauks.

īslaicīgu mērķa izkrišanu*- mērķis nokļust apvidus veģetācijas ,celtnes aizsegā vai atrodas ārpus taisnās redzamības.
ilglaicīgu*-mērķis atrodas slēpnī: celtnē, fortifikācijas celtnes vai koku ēnā.
zibšņu*-mērķis īslaicīgi aktivizējas konkrētam uzdevumam , mīnmetēja,prettanku sistēmu apkalpes vai kaujinieku grupa-līdz 3 min.
Sevišķas vērtības mērķis*- High Value Target-* radiolokātors, kuģis , komandcentrs, raķešiekārta, zenītsistēma, MTN*cenetri: munīcija ,degviela.utt.
vieglās bruņas aizsagā* - trieciena precizitāte lauj koncentrēties uz satriecamā objekta funkcionēšanai vitāli svarīgo sadaļu.  Precizitāte un programējamie palaidēji nodrošina ka 0,3-1,5kg kaujas bloks neitralizē kuģa -sauzemes /apskates vai ZRS ugunsnovades - RLS  antenu vai aparātu sadaļu. līdzīgs reaultāts saistās ar mobilām taktisko raķešu platformām ,lidaparātiem uc. tehniku.

                                          

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana