Sekotāji

trešdiena, 2015. gada 9. septembris

Lietderīgās pretrunas.

 Izrēla,Telavivas Nacionālās drošibas studiju institūta pretraķešu aizsardzības jautājumiem veltītā simpozijā interesi izraisa Royal United Sevices Institute lektora Igora Sutjagina sniegtā informācija.Lektora sagatavotais materjāls tiek veltīts uzbrukuma un aizsardzības sistēmu apskatam. Autoram veicot sistēmās ietverto tehnisko filozofiju vētīšanu un balstoties uz to prognozē politisko perspektīvu. Sevišķi interesanta ir sadaļa kura skar taktiskās sniedzamības raķetes ''Iskander'' sitēmu un tajā ietvertos PRA sistēmas neitralizācijas elementus. Interesants ir elektromagnētiskā impulsa* lamatiņu ietveršana izsējas kravā. Norādot ka šāda EMI lamatiņa veic ieroča aizsardzību no pretraķetēm fināltakas posmā. Pēc Igora Sutjagina ilustrācijas ir pietiekami kompakta un svarā neliela lai uz aizsargājamās platformas izvērstu vairākus desmitus EMI lamatiņu. Nelielā EMI lamatiņa spēj apžilbinot radīt kļūdu un bloķēt pretinieka pretraķetes. Ņemot vērā pārtveršanas procesa autonomiju EMI lamatiņas pielietošana ir vairāk kā pamatota. Pēc lektora paustās informācijas, kompaktās EMI lamatiņas efektīvais iedarbības lauks nepārsniedz 400m. Tehniski , EMI lamatiņu izmantošanu balistiskās raķetēs nosaka pašnovades specifika fināltakā, autonomija tai skaitā EMI iedarbības droša. Mazāk izdevīgā pozīcijā atrodas pretraķetes to fināltakas posms atrodas aktīvā pašnovadē. Pārtveršanu iedalot 2 augstumu diapozonos un secīgi arī raķetēs. Aizatmosfēras ar IS/UV- pašnovades satriekšanas līdzekli, bet atmosfērā raķetes ar mm-RLS pašnovadi. Abos gadijumos raķetes atrodas aktīvā informācijas uztveršanas procesā. Tātad ar salīdzinoši nelielu traucējumu tiek panākta...0. EMI -lamatiņas detonācija pārtrauc elektronikas pusvadītājos p-n pārmiju. Viens no galveniem iemesliem kapeic EMI-lamatiņas neatrod pielietojumu aviācijas pašaizsardzības nomenkalatūrā Problēma, nepieciešama droša distance starp platformu un EMI lamatiņu 1000m+. Pielietojums pašaizsardzības nolūkos saistas ar noteiktu priekšrakstu to izpilde kaujas apstākļos nevienmēr ir iespējama. Atšķirībā no REC kompleksiem EMI iedarbe ir neselektīva.

                                                     

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana