Sekotāji

trešdiena, 2015. gada 23. septembris

Pretpavadoņu raķešnesēji.

Aukstā kara gados PSRS un ASV divcīņa sasniedza tuvējo kosmosu.Tehniskās divcīņas starta pozīcijās dominēja PSRS radītā pretpavadoņu tehnaloģija.Turpmāk abām pusēm izvēršot sacensību oponenta kosmisko izlūkošanas līdzekļu neitralizācijas jomā. PSRS izveidotā pretpavadoņu sistēma balstijās uz sauzemes starta raķešnesējiem. Sistēma nodrošināja ierobežotu pretpavadoņu aizsardzību. Veicot pretinieka pavadoņa satriekšanu otrajā vai trešajā riņķojumā. Trūkumi, laikietilpīga ar saistītu pielietojuma areālu.
                                                       
Pārtvermo pavadoņu orbītu ierobežojumi ko nosaka fiksētais sauzemes starts !  Lai novērstu šos ierobežojumus ir nepieciešama ātri izvēršama sistēma kura nebūtu piesaistīta kādam konkrētam ģeogrāfiskam reģionam.Sākot ar p.gs.70 gadu otro pusi ASV stratēģiskās aizsardzības inicatīvas ietvaros tiek radīts F-15 un raķetes ASM-135 tandēms. Mērķis, ātri iznīcināt zemorbitālos izlūkošanas pavadoņus jebkurās orbītās ar to likvidējot pretinieka uzbrukuma potencionālu.  Ar nelielu laika atstarpi līdzīga Mig-31D /Išim sistēma tiek izstrādāta PSRS. Turpmākā ASV-PSRS starpvalstu vienošanās paredz aizliegt pretpavadoņu ieroču izstrādi, eksploatāciju un pielietošanu. Vienošanās rezultātā tehnaloģiskās iestrādnes tiek adaptētas civilai mērķnozīmei. Pretpavadoņu sistēmām radot lētu, mākslīgo pavadoņu ievadīšasnas sitēmas. Pastāvot abpusējai militāri-civilai ieinteresētībai, tehnaloģija iegūst civilo mērķpielietojumu. Militārā puse iegūst iespēju uzturēt nepieciešamo tehnaloģisko ciklu ,bet civilais tirgus , lētu piekļuvi kosmosa telpai. Tehnaloģijas pielāgošana civilam tirgum saistas ar pretpavadoņu-raķets un nesēja gabarītu adaptēšanu veicamam uzdevumam. Jaunajā veidolā iegūstot ''Pegasus'' un ''Burlak'' apzīmējumus, bet par nesējiem izmantojot B-52/ MD-11 un Tu-160. No diviem pretendentiem, panākumus civilā apritē gūst ''Pegasus''. Šāda tehnaloģija sniedz starta perjoda* un izmaksu sarukumu. Iztrādāto tandēmu lietderīgās kravas celtspēja atrodas  no 400kg līdz 600kg.robežās. Turpmāk tehnaloģiskās izmaiņas pavadoņbūvē  tikai veicina ''aviācija-raķete'' tandēma konkurētspēju. Piemēram, 50kg mikro-pavadoņu niša paver militārai un civilai jomai nebijušas iespējas. Pavadoņu ģeometrisko izmēru un izmaksu sarukums aktualizē orbitālo klāsteru neitralizācijas jautājumus.Atskatam, p.gs. 70-80-90 gados zemorbiltālo pavadoņu ģeoetriskie izmēri : 2-3m ar 150-350kg svaru un  vairāk kā 100 miljonu $ vērtību. Veicamie uzdevumi, optiskā, radioelektroniskā izlūkošana. To iznīcināšana ir prioritāra.


 Pāgātnē, rezultāta sasniegšani pietika ar  kinētisko, IS-pašnovades līdzekli. Šodien, tehnaloģijas iespaidā pavadoņu ģeometrija, svars un izmaksas šādu iespēju noliedz. Minaturizācija un cenas sarukums ļauj militārām aprindām izvērst zemorbitālo pavadoņu klāsterus pēc laika un nepieciešamības principa. Vienkāršāk , to izvēršana var notikt 24h pirms plānotās operācijas. Mākslīgam pavadonim kļūstot par vienkāršu kaujas ierindas elementu. To iegādes cena ir salīdzināma ar aviācijas mazcenas precīzo munīciju. Uzdevums, nodrošināt nepieciešamos izlūkdatus un retranslācijas tiešsaistes sakaru līnijas. Koncepcija, lietot sistēmu pēc tehniskās nepieciešamības. Ikdienas ekonomija rodas izvēršanas un uzturēšanas izdevumos.Koncepcijas ''gatavs lietošanai'' realizācijai nepieciešama operatīvas piekļuves iespēja tuvējam kosmosam. Civilam tirgum veicot militārai jomai vitālo iespēju ikdienas uzturēšanu. Pretinieka mikro vai piko klases pavadoņu klāsteru neitralizācija saistas ar līdzīgiem pretpavadoņu''zveinieku'' klāsteriem. Kaujaslaukā, uzvaru no zaudējuma sķir miltārai jomai kritiska tehniskā iespēja, operatīva piekļuve tuvējam kosmosam.              
 parelēls risinājums*- pretpavadonis un mērķis ieņem vienādu trajektoriju ,maksimālā satuvināšanās momentā(paralēle) pretpavadonis eksplodē.
starta perjods*- ietver raķetes ,montāžu ,pārbaudi ,kravas izvietošanu un pirmsstarta sagatavošanu .Atkarībā no raķetes modeļa un starta svara var svārstīties no 60d/n līdz 270d/n !  Civilā ''Pegasus'' -sistēmas sagatavošana aizņem līdz 10 d/n. Militārā ASM-135 līdz 24h.                                              

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana