Sekotāji

svētdiena, 2015. gada 6. septembris

Sankcijas un ekonomika.

Krievijas izvēstā agresija Ukrainā ierosināja sankciju režīmu. Turpmāk atklājot patieso stāvokli dažādās svarīgās rūpniecības nozarēs.Uzmanību piesaista valdības kuģubūves sekcijas vadīdāja V.N. Polovinkina raksts ''par negatīvās ietekmes mazināšanu kuģubūvē'' -  ProATOM lapā. Mūsdienu kuģubūve lielā mērā balstās uz divējāda pielietojuma tehnaloģijām sankciju noteikšan bloķē veselu nozari. Turpmāk norādot uz galveno, cēlonis ir atpalikšana divējāda pielietojuma tehnaloģijās; civilos-militārā. Izdalot tehnaloģiju klasifikātora listē 10 svarīgākās.Pieminot ka  nacionālā mašīnbūve un sekojoši kuģubūve šo tehnaloģiju apgūšnā atpaliek no 5 līdz 20 gadiem un vairāk. Minot piemēru,valsts kurā programētāji regulāri ieņem līderpozīcijas olimpiādēs eksplotē ārvalstu programatūru. Darbgaldu jomā, datajā momentā valsts importē 90% precīzos un datorizētās pārvaldes darbgaldus. Norādot ka ar precīzo darbgaldu līdervalstīm: Šveici, Japānu un Vāciju neizdosies konkurēt, bet kuģubūves nozarei nepieciešamie vidējās raudzes darbgaldi būtu ražojami iekšzemē. Pārskaitot importa tehnaloģiju un izstrādājumu klātbūtni nozarēs: 70-90% -medicīnā un farmācijā ,60-80% -smagajā mašīnbūvē, 80-85%-kuģubūvē, 85%- iekārtu un līdzekļu, 90-95% -darbgaldu , 80-90%-radioelektronikas, 70-90%-vieglajā rūpnecībā ,85-90% -zinātniski pētnieciskā aprīkojuma ,13,5%-pārtikas rūpniecībā, 90% -medikamentu iepirkumiem atvēlēto līdzekļu, 13-55%-pārtikas segmetā. Ķīmijas nozarē -sintētisko šķiedru un diegu jomā imports aizņem 60%, bet atsevišķi ņemtā propilēna un polistirola nišā-40% . Apdraud polimēr kompozītmaterjālu industrijas attīstību. Enerģētikā,imports 50%- gāzturbīnu un tvaikturbīnu enerģētikas iekārtās ,bet ražotās ietver 60-70% ārvalstu komplektējošos elementus. To attiecinot arī uz Ukrainas ražotām gāzturbīnām. 2014 gadā Ukrainas noteiktais gāzturbīnu piegādes aizliegums nopietni kavē jaunbūvējamo ''Admirāļu līnijas'' fregašu nodošanas termiņus. Ierosinot Krievijai veikt apjomīgas investīcijas to ražošanas uzsākšanai un pielāgošanu jūras specifikai. 2015gadā komerciālā kuģubūvē ārvalstu komplektējošo elemetu klātbūtne veido 70% kuģa cenas. Pēc optimistiskām prognozēm tuvākajos 5 gados būs iespējams aizstāt tikai 13% no minētā , bet atsevišķas konjunktūras prognozes- 50%, Dīzeļdzinēju ražotenes nozarē nepastāv ''cena-kvalitāte'' analogi kā arī termiņi kuri varētētu konkurēt ar Vācijas, Somijas vai ASV dzinējiem. Autors, te salīdzinājumam japiemin Somijas ''Wartisla'' kompānijas ražotā nomenkalatūra.  Analogu apgūšanai traucē trūkumi metālurģijas,tehnaloģiju, precīzo darbgaldu un izpētes-konstrēšanas jomā. Nacionālā iekārtu būve izmanto līdz 70% ārvalstu elementu. Radioelektronikā imports aptver 6000 pozīcijas no kurām vairāk kā 1200 nacionālā rūpniecība nespēs apgūt ražošanu pat tālā perspektīvā. Radioelektroniskā vienkāršāko savienotāju*jomā nacionālā komponente veido 35% no apjoma. Elektronisko komponentu bāzē imports aizņem 90% , tehnaloģiski atpaliekot no līderiem no 20 līdz 30 gadus. Programas pamatmērķis ,panākt visaptverošu ārvalstu komplektējošo un ražošanai nepieciešamo iekārtu aizstāšanu ar analogu. Nacionālās drošibas apsvērumu ietekmē militāriem izstrādājumiem jatop bez ārvalstu elementu klātbūtnes ! Vienlaicīgi norādot ka jaunās daudzpolārās ekonomiskās realitātes apstākļos pilnīga 100% aizvietošana ir nelietderīga, bet pastāvošā  lietu kārtība liek domāt par jaunas tehnaloģiskās Industrializācijas programas nepieciešamībau.Norādot uz PSRS industralizācijas vēsturi.Nobeigumā,uzskaitot neveiksmju ceļoņus. Krievijas kuģubūvē tos dalot divās grupās : ārvalstu komplektējošo elementu klātbūtne un montāžas standarta trūkums ! Vienkāršākie elementi, korpusu tērauda velmējums un caurules tiek ražotas Krievijā izmantojot tikai 25% ārvalstu. Pretēja situācija ir komplektācijas elemetu jomā: kuģu mēbeles, virtuves iekārtas,ūdens apstrādes, dīzeļdzinēji, stūres iekārtas ,spēka pārvadi ,reduktori, svārstību stabilizācijas, elektrodzinēju ,navigācijas,ugunsdrošības utt. vairumā gadijumu ir ar ārvalstu izcelsmi. Standartu trūkums, viena diametra caurule 20 kuģubūves uzņēmumos tiek montēta pēc 20 dažādām tehniskām specifinācijām ! Neskatoties uz modernu projektēšanas instrumentu izmantošanu, korpusu būvē dominē monolītehnaloģija. Nozarē nepastāv vienots armatūras un citu elementu standarts to ražošana notiek izsēti, katram kūģubūves stāpelim patstāvīgi izgatavojot mazskaitīgas partijas pēc atšķirīgām specifikācijām ! Vienotu Sandartu trūkums attainojas izpildes termiņos, kvalitātē un korpusa cenā. Spiežot nacionālo komersantu zvēlēties alternatīvu: Horvātiju,Somiju, D-Koreju, Ķīnu. Elementāru vienoto standartu trūkums neļauj attīstīties  darbietilpīgai un vidējas sarežģītības tehnaloģiju nozarei. Redzam ka pagātnē un protams arī nākotnē objektivi par lielāko šķērsli nozarei kalpo nacionālās uzņēmējdarbības vides un valsts vadības politikas īpatnības.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana