Sekotāji

svētdiena, 2014. gada 21. decembris

Cīņas nianses-I.

 Liela nozīme mūsdienu karadarbībā ir sakaru-vadības sistēmai. Vienlaicīgi jaņem vērā ka moderna pretinieka  arsenālā pastāv pietiekami efektīvi komandu vadības sistēmas bloķēšanas ,degradēšanas iespējas. Pirmkārt tas saistas ar taktiskā līmeņa vadības sistēmu. Saistībā ar Krievijas Bs ir jaņem vērā ka paralēli bruņtehnikas iepirkumiem Armijā notiek plaša radioelektroniskās cīņas* tehniskas parka atsvaidzināšana.Taktiskā līmenī, kaujas grupu sastāvā parādās mobilās radiosakaru traucēšanas sistēmas. Viens no taktiskā līmeņa jauninājuma elementiem, radioelektroniskās izlūkošanas un traucēšanas  bezpilota sistēma.  Sākot no 2013 gada Krievijas BS vērojama stabila  tendence integrēt taktiskā līmeņa* kaujasgrupās BPLA. Sevišķu vērību pievēršot to tehniskajam aprīkojumam: optiskās d/n ieskaitot termovīzijas kameras, radiotehnikā izlūkošana un radiotehnikā apspiešanas krava. Krievijas Bs ierindas BPLS LEJER-3/ ''Orlan-10''* modelis. Izvērstā karadarbība austrumukrainas teritorijā uzrāda BPLA sniegtās taktiskās priekšrocības.

                                                    BPLS  LEJER-3 ar BPLA ''Orlan-10''.

 BPLA demonstrētās d/n optiskās izlūkošanas iespējas izvirza priekšplānā artilēriju. Tehniskais aprīkojums nodrošina Armijai bezkontakta satriekšanas koncepcijas realizēšanu. Veidojot Latvijas Bs komadu vadības struktūru ir jaņem vērā varbūtējā pretinieka spēku tehniskās nianses un taktika. Jau tagad ir vērojamas acīmredzamas kļūdas kuru demonstrēšana šodienas karadarbībā novestu pie dzīvāspēka zaudējumiem un sekojošas sakāves. To pamatu veido Armijas un ''ZS'' maldīgi pieņēmumi, sastingums taktikā un rīcības algoritmos. Trūkums, netiek praktizēta ''vada-rotas-bataljona'' spēja veikt uzdevumus totālas ''ētera miglas'' apstākļos !

                                              X- kaujinieku demonstrētā taktika.*      
                                                   
Ukrainas konfliktā X-pretinieka demonstrētās optiskās un signālizlūkošanas iepējas jakalpo kā ierosmei pārskatīt armijas izbūves struktūru. Pretpasākumu vadlīnijai  jaietver tehniski un organizātori risinājumi. Tehniskie pretpasākumi, taktiskā līmeņa platjoslu radioelektroniskās pretdarbības sistēmas ,bet bataljona līmenī janotiek vienkāršu setelītsakaru izvēršana. Otrs, vērsts uz rota-bataljons taktisko organizātorisko formu pilnveidošanu. Kompensējošo elementu ''rota-bataljona'' līmeņa ziņneša*''pavēļu-uzdevumu'' atsaites izveidi. Šķietami arhaiskā sakaru forma joprojām pastāv vairākās Eiropas valstu armijās.Vairumā no tām orjentējas uz valsts teritorijas aizsardzību. Piemēram , p.gs. 90 gados Šveicē un Austrijā līdztekus moderniem skariem pastāvēja militārais baložpasts !!! Mērķuzdevums, nodrošināt informatīvo atsaiti ekstremālos apstākļos kad pārejie saziņas līdzekļi ir mazefektīvi. Ziņnešu dienasts nodrošina bāzes informatīvo apmaiņu,  koordinēt vienību sadarbību. Minētā ''ētera migla'' parādīsies momentos kad pretinieks veiks ofensīvu. Pilnveidotā uzbūves formā karēvju vada-rotas ir unverāla uzdevumu veikšanā. Panākot autonomas uguns pašpietiekamas kaujas vienības izveidi ar minimālu informatīvo atsaiti. Pretinieka taktiskā līmeņa optiskās, radioelektroniskā izlūkošanas-pretdarbības iespējas integŗetas artilērijas divizonā rada jaunu efektīvu ''nāves straumējuma'' elementu. Par tā efektivitātes izmēģinājuma poļigonu ir kļuvusi Ukraina.      

radioelektroniskās cīņas* -RadioElektroniskās Cīņas (REC) ietver signāl izlūkošanu, ģeolokalizēšanu un radioelektronisko pretdarbību, pretinieka sakaru vadības sistēmu apspiešanu.
taktiskā līmeņa*- bataljons.
BPLA*-BezPilota LidAparāts- airodinamiskā nesējplatforma.

BPLS*-BezPilota Lidaparātu Sistēma ietver sekojošus elementus: transporta šasiju , BPLA, starta un piezemēšanās elementus, tehniskos apkopes līdzekļus , BPLA tehniskās komplektācijas rezerves un vadības centru.

demonstrētā taktika* - video atpazīst GDS /SnS taktisko cīņas grupu jauninājumu. Komerciālie kvadrokopteri + 82mm mīnmetējs ar 40 Mīnu racionu + kvadrocikls. Kaujas grupas lielums : 2-3 karēvji. Kvadrociklu izmantošana kaujas šūnā (vads) ļau formēt integrētu uguns atbalsta elementu.
Par atbalsta ieročiem kalpojot 40mm BAG ,12,7mm, PTRS un 81/82mm mīnmetējs.

LEJER-3/Orlan-3*-  daļa no Ukrainas zaudējumiem ir ''Orlan-3'' tehniskais aprīkojums, nodrošina GSM šūntelefonu darbību lokalizēšanu apvidū.

Ziņneša*-rotas-bataljona - komunikāciju līmenī ziņnesis-kurjers.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana