Sekotāji

piektdiena, 2014. gada 26. decembris

Cīņas nianses-II.


 Krievijas REC līdzekļi attīstas netikai tradicionālā militārās nozīmes spēka pretdarbībā. Liela uzmanība tiek veltīta pretinieka militārā un civilā šuntelefonu sakaru tīkla programatūras bloķēšanai. Tas nozīmē ka iedarbība tiek veikta netikai fiziski bloķējot izmantojamo sakaru joslas diapozonu ,bet rezultātu panāk arī ar programatūras radītu mēstuļinformācijas palīdzību. Armijas ierindas daļās aizsardzībai no pretinieka viedajā munīcijā ietvertā radiopalaidēja tiek izmantots REC 1L292 ''Rtutj-BM'' sistēma.Viena ''Rtutj-BM'' sistēma rada 50he lielu aizsardzības lauku un paredzēta artilērijas, armijas kolonu uc. izvēršanas rajonu-maršrutu aizsardzībai no pretinieka raidīto lādiņiem. Tā izsauc priekšlaicīgu radiopalaidēju reakciju ar to novēršot lādiņa vai raķetes poštošo iedarbi.Taktiskā līmenī, nodrošina pretinieka UĪV sakaru apspiešanu tuvējā no 2 km līdz 4km līnijā. 2012 gadā sistēmas 1L292 ''Rtutj-BM'' vienības iegāde izmaksā 60 milj.Rur. ir 1,8 milj.$ ekvavilents. Krievijas Bs iepirkuma apjomi atduras pret rūpniecības mazspēju. Laika posmā no 2010 līdz 2014 gadam Bs ir saņēmuši 11 sistēmas. 2015-2016 gada plāni paredz 21 sitēmu 1L292 iegādi izveidojot 32-1L292 lielu parku. Aktuālāka ir specializēta mobilai karadarbībai piemērota REC ''Inofauna'' sistēma. Mērķnozīme, pretinieka taktiskā līmeņa sakaru-vadības sitēmu bloķēšana. Prioritāri ''Inofauna'' izvēršana norit mobilo GdS un SnS vienībās. Tieši norāda ka Krievijas mobilo spēku taktiskā kaujaslauka REC sitēmām tiek atvēlēta nozīmīga vieta. Taktiskā līmenī REC nodrošina  praktisku uzdevumu veikšanu. Airomobilo spēku pielietošanas izsētais taktikais režģis izceļ REC nozīmi pretinieka spēku satriekšanas procesā. Lielu nozīmi REC sitēmas iegūst zibenskaru operācijās. Taktiskā inicitīva pieder operācijā iesaitītām līdervienībām .Ietverot REC kaujasgrupas sastāvā tiek atvieglota nosprausto mērķu sasniegšana. Uzdevums, bloķēt pretiniek vienību bāzē, panākt vadības atsaites pārrāvumu un iegūstot svarīgo laika handikapu. Pretinieka reglamentos iztrūkstot skaidri definētam uguns pielietošanas noteikumiem, pretinieks gūst ātru taktisku uzvaru ar sekojošu tālāko nodomu realizāciju..Uzvara ! Piemērs ,Ukrainas-Krimas ps. aneksija. Līdzīgi kā REC arī jaunāko spēku vadības koncepciju ieviešana pirmkārt norit mobilo spēkus veidojošās daļās.

                                                    GdS-KVS ''Andromeda''

 2014 gadā pieņemot bruņojumā un izveidojot pirmās Bataljona kaujas grupa ar nodaļas līmeņa ''Streļec'' TBK* sistēmu. Nodaļas  uguns kordinātora terminālis ''Streļec'' ļauj ģenerēt mērķa ģeolokācijas datus.  Noraidīto mērķdatu sadale notiek starp tīklā integrētām ugunsvienībām artilēriju, aviāciju uc. Kā tradicionāli vāja ir Krievijas armijas signālizlūkošana. Armijas aizspriedumi, tehniskās problēmas un piemērotu aviācijas platformu trūkums* kavē pāriešanu no pusmobiliem sauzemes uz kompaktiem aviācijas kompleksiem.
Sauzemes REC koncepcijas pozitīvā sadaļa ,neizvirza svara un gabarītu ierobežojumus tehnikai. Negatīvais, stacionāra pozīcija ierobežo signālizlūkošanas areālu.

REC*-RadioElektroniskā Cīņa ,ietver aktīvo Pretdarbību: traucēšana-bloķēšana, maldināšana. pasīvo-Signālizlūkošanu.Ukrainas BS-REC daļu radiopārtveršana.
KVS-Komandu-Vadības Sistēma.
trūkums*-īsti neatbilst apgalvojumam, GS eksploatācijā atrodas piemēroti lidaparāti L-410 /610.
TBK*-Tīklā Bāzēta Karadarbība.
                                                    

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana