Sekotāji

piektdiena, 2014. gada 19. decembris

Koncepcija ,papīrs un tinte.

Autora personīgais pārskats. 2014 gada notikumi Ukrainā ir inicējusi Latvijā jaunu koncepciju izstrādi. Pārsteiguma moments, kapeic līdzšim BS attīstības koncepcija analītiķi nau paredzējusi šādu notikumu attīstības variantu ? Par to liecināja Krievijas pieņemtā jaunā doktrīna kura deklarē interešu sfēru valsts robežu perimetrā. Novērojās mobilo spēku un speciālās nozīmes spēku prioritāra attīstība. Tieši speciālo spēku attīstības ietvaros notika jaunas netradicionālas taktikas izveide. 2014 gads Ukrainā kļūst par Krievijas Bs junradīta ''ēnu kara'' tehniskā izmēģinājuma poļigonu. Autoram liekas kaitinošs AM koncepcijas izstrādātāju populistiskā ''akmens velšana'' vāvuļošana. Runātāju koncepcijas dažādā verbālā locīšana norāda ka dalībniekiem ir miglaini priekštati par teorētisko un realo sadaļu ! Reālās kategorijās pirmoreiz tiek piedāvāts apspriest palīdzība spēku ierašanās praktisko pusi : 24h un 15 d/n !  Tie runā paši par sevi. Pieminētie 24h termiņi  var realizēties tikai labvēlīgos apstākļos ja agresors neveic jūras un gaisa telpas blokādi. Termiņos ietilpinās vieglās līdervienības un tās javērtē kā psihaloģiskā palīdzība. Pirmo varbūtējo Militāri nozīmīgo spēku ierašanās atrodas no 7 d/n līdz 14 d/n logā. Palīdzības realizācija var notikt tikai un vienīgi izmantojot  Polijas-Lietuvas sauzemes robežu. Skarbā pretinieka izveidotā realitātē  atbalstspēku ierašanās  pārsniegs 30 d/n termiņu. Pamatots jautājums, kas ir darīts lai minētā laika posmā varētu veikt aktīvu militāro pretdarbību agresoram ? Latvijā vērojama atšķirībā no kaimiņu reāliem rīcības spēkiem. Nepieciešamo spēku apjoms, taktika un materjālo rezervju izveide nau tikusi apskatīta !


                              

  Iekšējā drošība, robežkontrole : personu un materjālu kontrole. Neviens no dalībniekiem neoperē ar skarbiem faktiem. Ilustrēt cik Latvijā d/n un gada griezumā ir kravas vienību*caurtece. Cik liels ir kravu-% kuras ir pakļautas tehniskai skaneru kontrolei ? Kas ir tie apstākļi kuri liedz iegādāties valsts drošībai transporta un kravu skanerus ? Finansu trūkuma piesaukšana ir nevietā ! Autors, redzams ka cēloņi tehniskās kontroles mazspējai atrodas valdībā dominējošu grupu finanšu interesēs.
Pamatojas ar daudz ,daudz lielāku Lielbritānijas kravu un transporta līdzekļu apjomu totālu kontroli. Tas ir viens no iemesliem kapeic Latvijas izcelsmes ,lielapjoma tabakas un alkahola kontrbandas veiksmestāti britu salā ir beigušies.

                                                   
 Latvija, Rīgas ,Ventspils, Liepājas, Salacgrīvas ostas, bet Lietuvā, Klaipēdas osta ir atvērti vārti. Regulārās  narkotiku kravu aizturēšana ir liecība ka tiek aktīvi zondēta jauna tranzītkoridora iespējas.  Viens no drošības stūrakmeņiem ir valsts spēja tehniski ātri un kvalitatīvi kontrolēt kravas atbilstību pavaddokumentiem. Princips ,tici bet pārbaudi ! Iekšējās drošibas joma sakar informatīvo telpu.  Latvijas MSL regulējošo noteikumu un likumu labojumiem ir ļoti lielas pielaides. Noteiktās sankcijas neveicina komercpersonu likumpaklausību. Jautājums ,kadi ir iemesli tik ''bezzobainu'' noteikumu un likumu radīšani ? Kadas interešu grupas atrodas to pavēnī ? Kādas ir Latvijas drošibas intereses un to realizēšanas politika ? Koncepcijas izstrādātāji deklarējot paveikto atsaucas uz līgumiem ,partneriem ,sadarbību..Vairāk atgādinot padomlaikā pieņemtos izplūdušos formulējumus. Tautai vairāk interesētu pastāvošās koncepcijas relizācijas rezutāts. Iztrūkst paveiktā darba rezultātu salīdzinājums. Latvju karēvi šodienas kaujaslauka realitātē atšķirībā no kaimiņu bruņas aizsargā papīrs un tinte.  ASV politiskā vidē dominē vienkārši saprotamas vērtības.  Tās deklarē : partnerības nozīme atspoguļojas pašaizsardzībai atvēlēto līdzekļu apjomā ! Tas kalpo kā lielisks arguments politiķiem. Igaunijas prezidenta vizīte ASV liecina ka  2% +IKP tiek prasmīgi izmantots lai panāktu daudz lielāku izdalīto līdzekļu atdevi ! Citiem vārdiem : kapeic jamirst amerikānim ,britam ,vācietim  par LATVIJU ? Ja latvieši nau gatavi investēt Tēvzemes aizsardzībā ! Pamats ir 2% apdrošināšans polise.  Spēka nekad nau pardaudz ! Visa pamats ir finansējums ! Latvijā tradicionāli koncepcijas papīrs aizstāj reālos darbus. Ja Latvijas politiķiem būtu aktuāla valsts aizsardzības attīstība tad pirmkārt tiktu kardināli pārskatīti budžeta formēšanas principi. Pamatā liekot Izrēlā un Igaunijā dominējošos principus. Deklarē ka BS budžets ir pirmajā vietā ! Izdalot minimāli noteikto summu aizsardzībai- 2% vai 2,6% . Ministriju budžeta pozīcijas tiek vētītas, bet atrastās finanses novirzās valsts drošībai  ! Principu maiņa nerada problēmas LATVIJAI šodien atvēlēt 2%  IKP BS attīstībai. Viens no ilglaicīgas BS attīstības noteikumiem ir 2%+ fiksētā 10 -20 gadu termiņā. Protams, kā liecina Latvijas prakse  pat 2% finansu izdale attīstībai nenozīmē automātisku to efektīvu izlietojumu. Pagātnē  to ilustrē Latvijas un Igaunijas BS attīstībai veltītie Reālskaitļi un panāktais rezultāts. Latvijas kārtējās koncepcijas ,,,,, kur ir baldejāņi ?                                                

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana