Sekotāji

pirmdiena, 2014. gada 1. decembris

Hibrīdkaru tuvplāna nianses.

Ukrainas problēma izgaismo speciālas nozīmes karadarbības elementu klātbūtni. Elementi kuri pēc autora domām ir sevišķi akcentējami. Tas ir nepieciešams izstrādāt algoritmus to neitralizēšanai. Ukrainas krīzes agrīnā posmā izgaismojās ēnu kariem raksturīgie elemnti. Tas ir organizētas mednieku, nāves komandas. To kodolu veido no 4 lidz 7 kaujiniekieku grupas. Darbības algoritmi ir raksturīgi kriminālai videi un speciālām vienībām. Piemēri minami no daudzu valstu vēstures Meksikas,Venecuēlas, Kolumbijas, Ziemeļīrijas uc. Interesanti ka tikai 2013 gadā Lielbritānijas  valdība apstiprināja ka pagātnē Ziemeļīrijā darbojās neafišēta speciālā ieroču grupa. Tās mērķuzdevums, Īrijas republikāņu politisko aktīvistu un neformālo spēka struktūru ĪRA līderu likvidācija. Citiem vārdiem ,drošības dienasta akceptēta slepkavības licence. Minēta forma pieder SnS tipveida taktikas klāstam un pielietojas nosprausto mērķu saniegšanai ,teritorijas kontrolei. Ukrainas notikumi apliecina ka pirmskrīzes perjodā notika ''kaitīgu'' politisko aktīvistu ,žurnālistu likvidācija. Ukrainas īpatnība ir IeM kontrolēto spēka struktūru devalvācija līdz bandformējumu līmenim. Korupcijai atrodot auglīgu augsni  nacionālās idejas trūkuma vidē. Tieši valsts drošibas elites vienībās dominēja pretinieka ideoloģija kura ilgstošā laika posmā bija vērojama ikdienā. Tas pierāda ka Krievija ilgstoši radija vajadzīgos priekšnoteikumus valsts drošības vadības struktūrās. tam skarot netikai IeM,drošibas policiju bet arī AM . Tādejādi agrīnā krīzes perjodā un vēlāk darbojās likuma aizsargāta bruņota ''5 kolona''- bandformējums ''Berkut''.

                                            Pauž pazīstamas shēmas elementus.
        
 Izvēršot plašāk, primāru mērķu listei aptverot netikai valdības personas. Tajā ietilpst arī militārpersonas : armijas, zemesardzes, flotes oficieri, piloti, sakaru speciālisti un citu komplicētu sistēmu tehniskie darbinieki. Tas nozīmē ka likvidējot vai ievainojot flotes oficieri vai pilotu kaujas vienība : kuģis vai taktiskais-iznīcinātājs kļūst par neizmantojamu dārgu balastu. Civilā infrastruktūra, specifisku objekti :  ostu ,lidostu, dzelzceļa ,enerģētikas, ūdensapgādes, telekomunikāciju tehniskās vadības personāls. Tās  peronas kuras pārzin objekta funkcionālās nianses un kuru trūkums paralizē vai laicīgi kavē, palēlina to darbību. Piemērs no 1982 gada Izrēlas -Palestīnas atbrīvošanas organizācijas cīņu prakses. Izrēlas ''ēnu kara'' mērķi : palestīniešu intelektuālā cilvēkresursa iznīcināšana: juristi , ārsti un skolotāji. Sevišķu vērtību iegūst ārsti :  ķirurgi ,rengenologi, anestenizologi un jaunākais mediciniskais personāls. Prakses tuvplāns, 10.12 Odessā  tiek uzspridzināts ATO brīvprātīgo palīgu centrs.

                                                     
 Atkāpe, katrai valstij atkarībā no to resursu lieluma apsargājamo personu liste atšķiras. To nosaka cilvēkresursi : kas ir lielam, tas iztrūkst mazam. Mazā valstī speciālistu skaits ir ierobežots ar to kļūstot par potencionālu mērķi. Joma ir riska analīzei piederīga. Pretindes izstrāde ietver sevišķi svarīgu personu loka apzināšanu to prioritāru katigorizēšanu-A,B,C,D. Noteikt piekomandētās apsardzes lielumu katrai personai to rotācijas kārtību utt.. Apzināt resursus kuri agrīnā krīzes perjodā veiks apsardzes funkcijas. Apsardze kategorizējas ,bet pamatā ir ar militāru specifiku. Speciālam reglamentam ir jaietver apsargājamo personu un to ģimenes locekļu atrašānās vietu maiņu. Svarīgi elements ir  šādai darbībai nepieciešamā tiesiskā lauka regulējums. Lai minimizētu pretinieka varbūtējo pretdarbību speciālam tiesiskam laukam jaaktivizējas agrīnā krīzes perjodā.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana