Sekotāji

sestdiena, 2014. gada 13. decembris

Ukraina un ASV bruņojums.

 Lielos vilcienos varam apgalvot ka Ukrainas Bs tiek veidoti no nulles. Vērojama armijas daļu personālsastāva palielināšana. Deklarētais skaits 250.000 karēvju.2015 gada budžetā Ukrainas Bs tiek atvēlēti 4,7% no IKP skailiski 4,75 Miljardi $. ekvivalents. Finanses nodrošina armijas skaitlisko pieaugumu to ekipēšanu un uzturēšanu. Liela resursu daļa aiziet bruņtehnikas un zenītsistēmu parka renovācijai.  Vienlaikus to nepietiek nacionālā MRK bruņtehnikas, prettanku un citu tehnisko elementu iepirkumiem. Vairākos svarīgu ieroču un tehnisko elementu jomā Ukrainai nau atbilstošu ražošanas jaudu. To daļēji novērsīs ārvalstu piegādes. 2014 gada izskaņā ASV Senāts nobalso par Ukrainas brīvības atbalsta aktu- militārās palīdzības programu 350 miljonu $ vērtībā. Pieņemtais dokumentsat ļauj ASV prezidetam B.Obamam veikt militārā ekipējuma un letālā bruņojuma piegādes Ukrainas BS. Pirmā ASV neletālā militārās palīdzības krava 5 milj.$ vērtībā sasniedza Ukrainu jūnijā.  Ietvēra bruņvestes ,naktsredzamības ierīces ,sakaru līdzekļus kā arī karēvja kaujaslauka individuālos racionus. Par avotu izmantojot ASV armijas rezerves. Tehnika kura atrodas rezerves glabāšanā vai eksploatācijas apritē un paredzēta nomaiņai. Ukrainai nepieciešamie tehniskie elementi : kontrabatarejas radiolokātori, nakts redzamības aprīkojums, taktiskie sakaru līdzekļi, prettanku un bruņsitēju ieroči ,bezpilota lidaparāti. Turpinājumā apskatot gaidāmo ieroču un tehniskā ekipējuma varbūtējos paraugus.  Ukrainai artilērijas uguns efektivitātei nepieciešams iegādāties kontrbatarejas radiolokātorus. Viens no iespējamiem kandidātiem ir TPQ-36/37 ''Firefinder'' radiolokātora modelis. The Australian.com : pirmos 3 TPQ-36 radarus Ukraina saņēma novembra sākumā. Nākamo 20 TPQ-36/37 radaru nogāde Ukrainas BS notiks decembrī. Vienlaicīgi ar radaru piegādi norit operātoru apmācība. Pamatojas ar efektīvāku TPQ-57 modeļa ienākšanu ASV armijas ierindā.  Iegūtās tehniskās iespējas ir pietiekamas cīņai ar primitīvu artilērijas taktiku. Jaievēro ka pretspēlētājs ir Krievijas armija kuras dalību konfliktā kremlis neatzīst. Iespējams ka tieši TPQ-36 piegādes Ukrainai spiedīs Krieviju iesaistīt karadarbībā redioelektroniskās cīņas daļas. Pirmos uguns efektivitātes pierādijumus nejauši fiksē žurnālisti. Ukrainai nāksies saskarties ar TPQ-36 ''Firefinder''  darbības radioelektronisko apspiešanu. Minētais modelis veic telpas apskati no stacionāras pozīcijas ,ierobežoti mobils. Trūkumi, pakļauts pretinieka signālizlūkošanai un neliels no 18km līdz 24km telpas apskates dziļums. Paredzēts taktiskam kaujaslaukam, pozīcija pakļauta pretinieka artilērijas un zalvju uguns pretugunij. Kā tehniskā nepilnība uzkatāma dalītais elementu izvietojums. Kontrbatarejas radiolokātoriem ir jabūt izvērstiem uz riteņu vai ķēžu buņtehnikas.Vairāki TPQ-36/37 trūkumi tiek novērsti modernizācijas ietvaros.  Apskatot prettanku raķešu sistēmu sadaļu. Kā vienīgais apskates objekts figurē PTRS ''Tow-2''. Populārs, pasaulē plaši izplatīta sistēma. Vienkārš  pielietošanā un eksploatācijā ierocis. Neskatoties uz sistēmas vizuālo arhaiskumu tehniskie raksturlielumi atbilst modernai karadarbībai, To nodrošina izmantojamā munīcijas liste. Unversāla mērķiedarbībā : bruņtehnika ,fortifikācijas būves. Uzlabotajā ITAS modelī pastāv iespēja pielietot dažādas ''Tow'' PTVR modeļus ,ieskaitot ''top attack''- Tow-2B''Aero'' un ''Javelin'' raķetes. Eksploatantam tiek dota izvēles iespēja izmatot mērķa satriekšanai piemērotāko munīciju. Nemazsvarīgi ja ņemam vērā munīcijas iegādes cenu.

                                            Sīrijas Atbrīvošanas Armija- Tow-2.
     
 Sistēma ir ideāli piemērota Ukrainas austrumu apvidum , pusstepes atklātiem laukiem. Atkarībā no izmantojamās raķetes modeļa sniedzamība variējas no 3750 līdz 4750m. Integrētais termovīzijas modulis nodrošina raidijumu veikšanu jebkuros d/n un  meteoapstākļos. Atkāpe ,prettanku sistēmu Tow-2/ITAS piegādes ilustrē pastāvošo atšķirību starp reklāmu un realitāti.

                                                    Tow-2 ''Aero''

Krievijas-Ukrainas tanku T-72/64/80/84/90 modeļi paredz PTVR starta iespēju no tanku 125mm stobra. Finansiālu apsvērumu dēļ vairumā gadijumu šādas iespējas paliek nerealizētas. Sarežģītāka ugunsnovades sitēma izraisa  galaprodukta cenas pieaugumu. Rezultātā valsts BS atsakās no finansiāli ietilpīgiem uzlabojumiem pieturoties pie ''vienkāršāk, bet vairāk'' principa. Strēlniekieroču jomā  nozīmīgākā piegāde skar 12,7mm lielkalibra M-107 ''Barrett'' triecienšautenes. Izvēle pamatojas ar ieroča cenu un nekavējoša ''no rokas'' iegādes iespējām. Ieroča izvēle norāda uz snaiperu karadarbības aktivizēšanos ATO apgabalos.    

             Tātad ,12,7mm munīcija nodrošina 300/400m BTR-70/80  sānu bruņas perforāciju.
          
Lielkalibra strēlniekierocis diktē nepieciešamību pēc piemērotas pielietojuma taktikas izstrādes-pārņemšanas kursa. Transportlīdzekļu jomā Ukraines Bs saņems bruņas aplikācijas ''Hmmwv'' un MRAP  transportu. Neskaidrība pastāv par transportlīdzekļu skaitu. Minimāli nepieciešamie ''Hmmwv'' apjomi 1000-2000 vienības. Piegādes skars arī  armijas loģistikas vienības, degvielas tankeru parku. Ukrainas armijas manevru apvidū stipri ierobežo vājā meterjāli tehniskā apgāde. Viens no kritiskiem elementiem tankeru nepietiekamība. Daudzi Ukrainas bruņtehnikas un personālsastāva zudējumi radās tankeru parka nepilnību dēļ. Uzlabojumi armijas motorizācijā ļaus pāriet no bataljona uz rotas apjoma manevra vienībām. Manevra grupu nelielais apjoms apgrūtinās pretinieka artilērijai veikt efektīvu uguns iedarbību. Motorizēto un bruņtehnikas vienību taktiskās izsējas problēmas pamatu veido atbilstošas raudzes vadības sistēmu trūkums.Trūkumu novēršana sakaru un vadības sistēmā ir viens no panākumu vai zaudējuma stūrakmeņiem.


Izrēla, ROCS programa*-TPQ36/37 ''Firefider'' datora un programatūras ROCS modernizācija ļauj pilnībā automatizēt mērķnorādes procesu.

P.S. - precizējums, Ukrainas BS saņems ASV JK bruņojumā  TPQ-49  modeļa kontrbaterijas radarus.   Kompaktāki ar 360* skanējumu iepretim TPQ-36/37- 90-120* sektora sakanējumam.  Modelis TPQ-49 ir jaunāku tehnaloģiju nesējs, antena ietver PFAR. Primāri radars paredzēts ekspedīcijas spēku bāzes personālsastāva, SnS* manevra grupas agrīnai brīdināšanai (10-20s) par raidīto artilērijas vai mīnmetēju uguni. Negatīvais , 10km sniedzamība ir vienāda  ar taisno redzamību, nodrošina pretdarbību mīnmetējiem.  Pilnvērtīgam kontrbaterijas uzdevumu veikšanai nepieciešami lielākas sniedzamības radari TPQ-36/37/57.
SnS*-Speciālās nozīmes Spēku =Speciālo Uzdevumu Vienību. Autors, Spēki -ietver lielākus militāros formējumus - ASV organizātoriski  pretendē uz BS ieroču šķiru. Apzimējums - Vienība lietojams saistībā ar mazvalstīm. Ietver ierobežotu 180-350 karēvju kopu.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana