Sekotāji

otrdiena, 2014. gada 23. decembris

Eiropa un vidējā radiusa raķetes.

Šogad ir aktualizējies spārmoto raķešu un balistisko raķešu jautājums Eiropā. Precīzāk ,Krievijas veicamie jaunrades darbi . Neskaidrību objekti figurē  jaunā balistiskā raķete ''Rubež'' un jauna spārnotā raķetes izstrāde. Spārnotās raķetes gadijumā paliek neatbildēts jautājums par tās sniedzamību. ASV un PSRS/Krievijas panāktā vienošnās ietver liegumu izvērst Eiropā raķetes ar sniedzamību no 500km līdz 5500km. Ierobežojumi neattiecs uz aviācijas un jūras platformām.  Ekspedīciju spēki JS /JKK* un GS  bruņojuma liste netiek reglamentēta. ASV pieminētie varbūtējie Krievijas pārkāpumi ir grūti pierādāmi. Zināmā sadaļa, Krievija izmēģina jaunu stratēģiskās nozīmes BR ''Rubež'' raidijuma tālums sasniedza 3000km ! Tehiski , demonstrētie lielumi tiek panākti ar priekšlaicīgu nesējpakāpes atdali. Samazinot ātrumu tiek iegūta iespēja variēt sniedzamību. Izvirzītās pretenzijas nonāk pretrunā ar praktiskiem apsvērumiem. Pirmkārt ,stratēģiskās sniedzamības BR ir valsts''zelta fonds'' to skaitu ierobežo starpvalstu līgumi. Otrkārt, SnBR un to kravas pielietošana alternatīvai mērķnozīmei ir resursa izšķērdēšana. Krievijas varbūtējo eiroraķešpēku attīstība noritēs JS un GS ietveros. Jūras spēki un GS sniedz iespēju izvērst spērnotās raķetes nepārkāpjot vienošanos. Vērojot JS un GS notiekošo platformu atsvaidzināšanu ir pamanāmas īpatnības. Tadicionāli PSRS JKS koncepcijā dominēja  neliela ūdensizspaida no 500t. līdz 700t, piekrastes raķeškorvetes. Nesamais bruņojums, PKR ar sniedzamību no 80km līdz 160 km.  Jauninājumi, tiek saglabāta  jūru akvatorijām piemērota raķeskorvešu koncepcija. Moduļveida Pr 2136-1/-2/-3 platformā ūdensizspaida pieaugums sasniedz 900 t. robežu. Izmaiņas ierosina smagāka ,unversālā kalibra izmantošanas iespēja. Izmantojamo 500km sniedzamības SpR raķešu svars un gabarīti atbilst vai tālu pārsniedz vidējā rādiusa SpR.analoģiskos rādītājus. Ļaujot apgalvot ka atbilstošu SpR.raķešu izvēršana ir tikai arsenāla pārlādes jautājums. Korvešu Pr. 21631 līnija ietvert 8 ceļļu fregatēm ,iznīcinātājiem un kreiseriem raksturīgu unversālo vertikālā starta moduli-3C14. Vertikālā starta celles piemērotas plašai : Klub, Jahont, Kh-55-5, Kh-101-2 triecienraķešu nomenkalatūrai .

                                                   
Tieši unversālais vertikālā starta modulis 3C14 ļauj uz kuģa izvērst dažādas pēc mērķnozīmes un sniedzamības triecienraķetes. To sniedzamība var variēties no 500km līdz 3000km. Kuģa mazā iegrime ļauj izmantot starpteātru manevriem iekšējos upju ūdensceļus. Paralēli iekšējie ūdensceļi nodrošina slēptu platformas izvietojumu. Nemazsvarīgs faktors krīzes perjodā.
Krievijas GS attīstības īpatnība ir smagsvara taktiskie -iznīcinātāji. Vairumā gadijumu aviācijas ekspertiem pieminot to trūkumus ,gabarīti un eksploatācijas izdevumi. Ēnā paliekot ieroču un platformas atsaitei. Smagsvara triecienlidmašinu Su-34 nesamā no 8t. līdz 8,5t kaujas krava atbilst 3 spārnoto raķešu arsenālam. Lielā celtspēja apvienojumā ar SpR. sniedzamību ļauj veikt raidijumus no droša attāluma ,valsts teritorijas perimetra . Seviška uzmanību izpelnās Su-34 triecienplatforma. Lidaparātam nesot vienu 1700kg -2200 kg. smagu 3000km sniedzamības SpR. ar papildus PDT* var veikt 4500-5000km* distanci. Tātad, Su-34 un SpR. summārā sniedzamība ir 7000km un tālāk. Su-34 tehniskās iespējas ļauj to pieskaitīt stratēģiskās sniedzamības avioplatformai. Raķešproblēmai  noteikti japieskaita netradicionāls  konteinerizācijas risinājums. Iespēja izveidot elestīgus spēkus. Ikdienā ,konteineris atrodas uz JS ''upe-jūra-upe'' klases kuģa ,bet krīzes momentā var tikt pārvietots uz jebkuru sauzemes vilcēj-nesējplatformu. Tehniski ''upe-jūra-upe''  kuģi nodrošina to izvēršanu un navigāciju akvatorijās kuras nau aizsniedzamas parastām jūras platformām. Attiecinām kā uz Eiropas ,tā Krievijas polāriem apgabaliem. Modulārais risinājums ļauj apiet jurisdiskos ierobežojumus.
                                                     
JKK*- Jūras Kājinieku Korpus.
SpR*-Spārnotā Raķete, izprast kā raķete ar sniedzamību vairāk kā 1000km.
PDT*-Piekares Degvielas Tvertne.
3500-5000km*-sniedzamība piemīt 2400kg- Kh-101 un jauna x-SpR.                                                    

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana