Sekotāji

svētdiena, 2016. gada 7. augusts

ASV BS un degviela.

ASV ekonomika ir pasaulē lielākais naftas patērētājs, bet lielākais degvielas noieta klients ir ASV bruņotie spēki. Svarīgi ka degvielas pieejamība ir cieši saistīts ar valsts un starptautisko drošibu.
  ASV dominējošās politikas ietveros 60% valsts patērējamās degvielas nāk no ārvalstīm. Energoatkarība no ārvalstu ogļūdeņražu piegādēm tiek novērtēta kā izaicinājums nacionālai drošibai. Sākot ar 2015 gadu ASV BS tiek ierosināta enerģētiskās atkarības mazināšanas inicatīva. Plāns paredz 20 gadu laikā samazināt par 50% patērejamās degvielas apjomus un tātad izmaksas.

                                                   

 Tas paredz netikai ekonomiju, bet arī no ārvalstīm iepērkamo ogļūdeņražu apjomu būtisku samazinājumu.Ilglaicīgā perjodā šādai politikai jauzlabojot valsts kases bilanci.Naftas eksporta valstīm nozīmē konkurences sasināšanaos par piekļuvi ASV tirgum, naftas cenas un ienākumu sarukumu kā arī sociālos nemierus.Viena no izmaksu samazināšanas instrumentiem ir ieroču šķirās izmantojamās degvielas nomenkalatūras optimizācija.Vienotas degvielas politikas realizācija ļauj vienkāršot loģistiku ,apriti un administrēšans procesu.Paralēli iegūstot iegādes apjoma sniegtās cenas priekšrocības.Tehniski ,degviela dalāma benzīnā,petrolejā un dīzeļdegvielā. Šodien ASV bruņotos spēkos dominē petrolejas markas degviela. 1995 gadā veicot pāreju no 50/50 petrolroleja/benzīns JP-4  maisijuma uz tīru petroleju JP-8. 1991 gada  operācija''Tuksneša vētra''.kļuva par pēdejo kurāaviācija izmatoja JP-4 degvielu. Turpmāk JP-4/F40(NATO) maisijuma degvielai tiek piešķirts avārijas aizvietotāja,status. Neskatoties uz degvielas JP-4 /F40 energoefektivitāti tās aprite saitas ar paaugstinātu ugunsnedrošibu un nav pielietojama citiem  transportlīdzekļiem,.Lidaprāts ar JP-4 devielu iegūst tehnisko rādītāju pieaugumu, bet kaujas bojājumu gadijumā ir zemāka dzīvotspēja. Šodien militārās raudzes degvielu grupu veido divas petrolejas līnijas : JP-8 (ASV)-F34(NATO)-Jet-A/ A1(civilais)  un JP-5 (ASV flotes aviācija)-F-44(NATO)- AVCAT (civ)..Petroleja samazina aviācijas energoefektivitāti bet uzlabo drošibu. Aviācijas petrolejai JP-8 aizstājot armijā dīzeļdegvielu F 54 un ziemas petrolejas-dīzeļdegvielas maisijumu  F-65.  Jūras spēki un JK korpusā pastāv divu degvielu problēma. Atšķirībā no Gs kuriem pāreja uz JP-8 nozīmēja piekļuvi civilā tirgus Jet-A/A1 piedāvājumam,flotei šada iespēja ir daudz problemātiskāka. Jūras spēki izmanto kuģu dzinējiekārtām un energoģenerācijai paredzēto F-76  (NATO) petrolejas-dīzeļdegvielas maisijums ,bet klāja aviācija JP-5.Aviācijas JP-5 aizstāšana ar lētāku un energoefektīvāku degvielu noliedz stingrie drošibas apsvērumi. Platformas gāzturbīnas un dīzeļdzinēji izmanto flotes F76 degvielu. Abas degvielas markas ir ar t*=60*+ uzliesmojuma punktu   vienlīdz drošas,bet ar atšķirīgām piejaukumu receptūrām un gravitācijas masu. Riņķdancis, lidaprātiem izmantojot F76 sarūk kaujas raksturlielumi un pieaug eksploatācijas izdevumi. Izmantojot JP-5 kā kuģu degvielu rodas problēmas ar tās iegādi ārvalstīs un pieaug izmaksas. Degvielas JP-5 izmantošana par flotes vienoto degvielu neatrisina aprites problēmu ! Aviācijai un kuģa dzinējiekārtām paredzēto JP-5 uzglabāšana ir jabūt šķirtai ! Izskaidrojas ar uzglabāšnas tanku radīto kondensātu. Ierobežota telpa un aviācijas klātbūtne ir paaugstināta apdraudējuma objekts kura minimizācijai teik upurēti lidaparāta raksturlielumi. ASV Flotes platformu dīzeļdzinējus un gāzturbīnas darbina  F76 dīzeļdegviela. Mēginājums pāriet uz vienoto degvielu atduras pret JP-5 izmaksu un piejamības areāla problēmu. ASV GS patērē līdz 55% bruņoto spēku degvielas. Lielās ikgadējās degvielas izmaksas ierosināja alternatīvās zaļās degvielas recaptūras rašanos , bet neatrisnot problēmu.  Viena no flotes energo efektivitātes uzlabojuma perspektīvām ir aprīkot kuģus ar ūdeņrāža degvielas šūnām  Teorētiski enerģo šūnu instalācija nodrošinātu kuģus ar augstvērtīgu degvielas oksidantu ,bet praktiskā pielietojumā ūdeņŗaža izmantošana par degvielas bagātinātāju sarežģī komunikācijas un dzinējiekārtu (gāzturbībna) eksploatāciju. Viens no risnājumiem ir unversālu militāro jūras dīzeļdzinēju izstrāde kuri būtu darbināmi ar JP8 -JP5-F76 degvielu.  Galvenais šķērslis vienotas  flotes degvielas standartas ceļā ir drošibas prasības.

galons*-3,75L, Barels (muca)- degvielas 208L (55ASVgalonu)
 Degvielas Cenas, 

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana